Lukija: Yksinasuvat jäävät piiloon poikkeustilanteessa - Lukijalta - Aamulehti

Yksinasuvat jäävät piiloon koronakriisissä

Työttömyys tai lomautus voi sysätä yksinasuvan talouden raiteiltaan ja hän on myös sosiaalisesti haastavassa tilanteessa.

14.5.2020 6:37

Suomessa on yli miljoona yksinasuvaa ja silti yksinasumiseen liittyvät huolet jäävät usein liian vähälle huomiolle mediassa ja yleisessä keskustelussa. Me Yksinasuvat ry:ssä haluamme tuoda esiin yksinasuvien asiaa poikkeustilanteessa ja sitä seuraavassa ajassa.

Koronakriisi asettaa kotitaloudet eriarvoiseen asemaan. Taloudellinen eriarvoisuus erilaisten ruokakuntien välillä tulee näkyväksi tilanteissa, joissa arvaamatta alkanut työttömyys tai lomautus voi sysätä yksinasuvan talouden pois raiteiltaan. Kahden tai useamman henkilön kodeissa kustannukset ovat jaettuja. Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yksinasuville suunnatut tukitoimet ovat olleet näkymättömissä, vaikka tarve olisi suuri.

Yksinasuva on myös sosiaalisesti haastavassa asemassa. Kun arkiset kohtaamiset ovat kadoksissa, ei yksinasuvilla ole mahdollisuuksia sosiaalisen ympäristönsä jakamiseen muiden kanssa. Olemme huomanneet hienoja ideoita uusien kontaktien luomiseksi, mutta riittävätkö interaktiivinen kommunikointi, digitaidot tai laitteet?

Puhelimen muuttuminen ainoaksi seuran saamisen välineeksi voi olla lannistavaa ja soittamisen kynnys korkea. Kulttuurissamme esiintyvä yksin pärjäämisen aate vaikeuttaa tilannetta entisestään. Mukavaksi koettu yksinasuminen voi muuttua turvattomaksi, jolloin ystävää saatetaan etsiä esimerkiksi päihteistä.

Olemme huolissamme, miten yksinasuvien hyvinvointi kestää rutiinien pirstaloitumisen. Kysymmekin, miten voimme nähdä yksinasuvien seinien sisään ja kohti heidän tarpeitaan? Pystymmekö tarjoamaan tukea, joka mahdollistaa elämän mielekkyyden kriisienkin keskellä?

Yksinasuminen pakenee kategorisointia ja näkyvyyttä. Se on maassamme niin yleistä, ettei sen erityisyyttä tai ongelmia osata aina tunnistaa. Haluamme tähän muutosta. Asumismuoto on nähtävä osana ihmisiä erottavia tekijöitä, jotta voimme tarkastella kokonaisvaltaisesti koronan vaikutuksia ja vaurioiden korjaamiseen tarvittavia toimia. Ongelmien tunnistamiseksi tarvitaan yksinasumista koskevaa tutkimusta.

Yhdistyksemme hallinnoima Naapurilähiö-hanke on kehittänyt Länsi-Tampereen alueella naapuriapuun ja naapurisuhteiden vahvistamiseen perustuvaa kansalaistoimintaa. On ilo huomata auttamishalun vahvistuneen kriisin myötä kaikkialla. Naapuriapu yksin ei kuitenkaan riitä.

Tarvitsemme yhteiskunnan, joka on oikeudenmukainen ja turvallinen kaikille asuinmuodosta ja asemasta riippumatta.Tarvitsemme kolmannen sektorin puolestapuhujia ja kansalaistoimintaa, jotta kaltaisemme pienetkin yhdistykset säilyvät ja pystymme tukemaan yksinasuvia vielä koronan jälkeenkin. Vaikka kaikki muuttuisi, tarvitsemme toisiamme.

Kirjoittajista Raija Eeva on Yksinasuvat ry:n puheenjohtaja, Pirjo Lehtonen on hankevastaava ja Anniriikka Rantala hanketyöntekijä Yksinasuvat ry:n Naapurilähiö -hankeessa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?