Lukijalta: Koulusta on tullut roskakori - Lukijalta - Aamulehti

Perusopetus kriisiytetään omilla toimilla – Koulusta on tullut roskakori

Muutamassa vuodessa on hävitetty koulun asiantuntijuus ja arvostus, kirjoittaa rehtori Jari Andersson.

4.11.2020 6:23

Perusopetuksen tilasta on puhuttu vuosia. Kiusaamista on yritetty kitkeä erilaisin hankkein ja ohjelmin. Koulupudokkuutta niin perusopetuksessa, kuin toisella asteella ovat hallitukset toisensa jälkeen yrittäneet saada vähenemään erilaisin hankkein. Menestys ei ole ollut paras mahdollinen.

Nyt ollaan suunnittelemassa opetusministeri Anderssonin johdolla oppivelvollisuuden pidentämistä. Samalla valmistellaan psykologi- ja kuraattorimitoitusta lailla säädettäväksi. Syyksi mainitaan muun muassa, että merkittävä joukko jää toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle ja pahoinvointi on lisääntynyt. Valmistelu tehdään kiireellä. Nykyiset 9.-luokkalaiset eivät tiedä, millaiseen toisen asteen koulutukseen ovat suuntaamassa.

Tiistaina 20.10. A-studiossa käsiteltiin kiusaamisen liittyviä ongelmia ja syitä, miksi kiusaamista ei saada loppumaan. Ministeri Andersson vahvisti, että vuoden 2021 alkupuolella tulee sitova mitoitus koulupsykologeille ja koulukuraattoreille.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on perusopetuksen lainsäädäntöä muutettu isosti. Tuen tasoja ja muotoja on lisätty. On tullut tehostettua ja erityistä tukea. Tavoitteena on saada oppilaalle välitön ja oikea-aikainen tuki. Erityisopettajia koulutetaan koko ajan, mutta näyttää siltä, että mikään ei riitä tältäkään osin. Koulukuraattorien ja psykologien määrä on valtakunnallisesti noussut vuosien saatossa.

Kaikista tehostamistoimista huolimatta hyvinvointi ei ole lisääntynyt. Päinvastoin, pahoinvointi kasvaa koko ajan. Päättötodistusta vaille jäävien oppilaiden määrä nousee sekä osaamisen taso laskee.

Olisiko aika palauttaa keskustelu ongelmien juurisyihin. Jos oppilas ei käy koulua, siihen tulee puuttua tehokkaasti ja välittömästi. Jos oppilas laiminlyö opetuksen, hänen tuen muotoaan ei tule tehostaa tai siirtää erityiseen tukeen, vaan hänen tulee saada numeroksi neljä armovitosen sijaan.

Jos oppilas kiusaa koulussa millä tahansa tavalla, siihen pitää voida puuttua välittömästi, tapahtuipa kiusaaminen koulussa tai koulumatkalla. Nostetaan opettajuus ja läsnäolo takaisin kunniaan.

Kiusaamiseen puuttuvat koulussa toimivaltaisina rehtori ja opettajat. Opettajat vastaavat tuntitilanteiden järjestyksestä ja samalla pitävät huolen opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta. Yleisesti tiedetään, että koulua käymättömyys on yksi keskeisin juurisyy monille ongelmille. Kiusaamiseen puuttumattomuus tuottaa monenlaisia psyyken ongelmia ja aiheuttaa osaltaan koulua käymättömyyttä.

Nyt esitetty ratkaisu määritellä psykologi- ja kuraattorimitoitus ei tuo ratkaisua kiusaamiseen puuttumisen osalta, ellei psykologien ja kuraattorien toimivaltaa ja tehtävänkuvaa muuteta isosti. Mikään määrä psykologeja tai kuraattoreja ei riitä, jos perustason toimia ja resursseja ei ole riittävästi.

Suomalaiset opettajat ja opinto-ohjaajat ovat erittäin korkeasti koulutettu ja osaava asiantuntijaryhmä. Olisiko aika tunnustaa tämä tosiasia. Samanaikaisesti koulusta on tullut roskakori, syyllinen kaikkeen. Tilannetta paikataan sote-puolen asiantuntijoilla. Muutamassa vuodessa on hävitetty koulun asiantuntijuus ja arvostus. Josko korjattaisiin opettajankoulutus nykyaikaa vastaavaksi. Opettajat pystyisivät vastaamaan arjen haasteisiin.

Tällä hetkellä kaikesta säädetään erikseen laissa, muun muassa, voiko koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen puuttua. Kun koulumatkalla tapahtuu kiusaamista, ei siihen puutu kukaan, kun siitä ei ole erikseen säädetty kenenkään toimivaltaan kuuluvaksi.

Koko suomalaisen itsenäisyyden historian ajan on koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen puututtu rehtoreiden ja opettajien toimesta. Ei enää, kun erikseen vuonna 2018 laissa säädettiin, että koulun tehtävä on enää informoida huoltajia koulumatkatkalla tapahtuvasta kiusaamisesta.

Puuttumista ei voitu säätää, koska kaikkien oppilaiden osalta koulumatkojen valvontaa ei voitu suorittaa. Miten poliisille säädetään valvontatehtävä ylinopeuksien osalta, vaikka poliisi ei voikaan kaikkialla ylinopeuksia luotettavasti valvoa.

Kukaan ei kiista sitä tosiasiaa, että toisen asteen koulutuksen merkitys työelämään sijoittumisen suhteen on merkittävä. Kukaan ei myöskään kiistä psykologien ja kuraattorien merkitystä vaikeiden elämäntilanteiden hoitamisessa. Kuitenkaan yksikään kuraattori tai psykologi ei ratkaise ainoatakaan koulun kiusaamistapausta eikä ole toimivaltainen puuttumaan luvattomiin poissaoloihin.

Mikä tätä yhteiskuntaa vaivaa, kun periaatteet, ”kylä kasvattaa lapset” ja ”kovin on pieni se rakkauden piiri, johon mahtuu vain omat lapset”, on unohdettu. Kun yksilön vapaudet ja oikeudet ajavat lapsen suojelun ja turvan yli, on jotakin mennyt yhteiskunnassamme pahasti pieleen.

Tästä syystä perusopetuksen laatuun kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota, kansallisella tasolla on koulutuksellinen yhdenvertaisuus taattava ja opettajainkoulutus on uudistettava vastaamaan koulun ja nuorten tarpeita

Tuki on suunnattava niihin perheisiin, joissa ongelmat ovat suurimpia. Avun vastaanottamisen velvoittavuutta on lisättävä. Kiusaamiseen puuttumiseen on saatava selkeät ohjeet ja toimivalta ja koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen puuttumiseen toimivalta. Määräaikainen erottaminen on muutettava rehtorin toimivaltaan kuuluvaksi. Luvattomiin poissaoloihin on puututtava nykyistä huomattavasti tehokkaammin. Luokalle jääminen on tunnustettava yhdeksi merkittäväksi tuen muodoksi.

Yllä olevilla keinoilla koulutuksen taso nousee varmuudella sille tasolle, millä sen on Suomessa kuuluukin olla ja pystytään ehkäisemään merkittävällä tavalla syrjäytymistä.

Kirjoittaja on rehtori, Sastamalan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja PSHP:n valtuuston 1. varapuheenjohtaja.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: