Aamulehden linja ja journalismin pelisäännöt

Tälle sivulle on koottu Aamulehden linja sekä tietoa journalismin etiikasta ja pelisäännöistä. Omilta alasivuiltaan löydät verkkokeskustelun säännöt ja mielipidekirjoittamisen ohjeet. Palautetta voit antaa täällä.


Aamulehden linja

Aamulehti on kotimaisia ja kansainvälisiä tapahtumia ja ilmiöitä avarasti havainnoiva ja tulkitseva sanomalehti.

Aamulehti on Pirkanmaan tärkein viestintäväline ja puolestapuhuja. Aamulehden tehtävä on edistää alueensa ihmisten henkistä ja taloudellista hyvinvointia. Tätä lehti toteuttaa tuomalla lukijoidensa ja maakunnan tarpeita ja tavoitteita yleiseen keskusteluun.

Aamulehti puolustaa sananvapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja avointa yhteiskuntaa. Lehti puolustaa yksilön oikeutta ihmisarvoiseen ja täysipainoiseen elämään.

Aamulehden journalismia ohjaa pyrkimys oikeellisuuteen, oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen ja lukijan nopeaan, monipuoliseen palveluun.

Aamulehden journalismi on sitoutumatonta, moniarvoista ja kriittistä. Lehden sisältö on lukijoiden jokapäiväisen elämän kannalta läheistä ja merkityksellistä. Aamulehti aktivoi lukijoitaan ottamaan kantaa ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lehti kertoo oman mielipiteensä pääkirjoituksissa. Tämä mielipide nojautuu lehden vakiintuneeseen arvomaailmaan. Lehti ylläpitää ja toteuttaa arvoja, joiden varaan rakentuvat maan itsenäisyys, kansanvaltainen järjestelmä, avoin taloudellinen järjestelmä sekä yksilön ja kansojen vapaus. Aamulehti kannustaa lukijoitaan moniarvoiseen vuoropuheluun, jossa ei vaienneta lehden kannan vastaisia mielipiteitä.

Aamulehti varjelee riippumattomuuttaan taloudellisiin, poliittisiin, uskonnollisiin ja aatteellisiin päättäjiin sekä painostusryhmiin.

Aamulehden journalistista työtä ohjaavat sananvapauslaki, lehtimiehen ohjeet ja lehden määrittelemät sisäiset journalistiset pelisäännöt. Kaikessa toiminnassaan Aamulehti toteuttaa arvojaan: luotettavuutta, inhimillisyyttä, rohkeutta ja kannattavuutta.


Journalistin ohjeet

Aamulehti noudattaa Journalistin ohjeita. Journalistin ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.

Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.


Oikaisu ja vastine

Milloin uutiseen voidaan saada oikaisu? Entä mitä tarkoittaa vastine? Molemmat termit ovat juridisia ja ne on määritelty Sananvapauslaissa.

Vastine- ja oikaisukäytännöistä kerrotaan konkreettisemmin lisää JSN:n sivuilla.

Aamulehti on sitoutunut noudattamaan JSN:n sääntöjä. Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Kantelu

Jos koet joutuneesi huonosti kohdelluksi, voit tehdä kantelun Julkisen Sanan Neuvostoon.

Julkisen sanan neuvostoon voi tehdä kantelun kokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskevan asian neuvoston käsiteltäväksi. Jos kantelu koskee esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai siihen verrattavaa seikkaa, on kantelulle oltava asianomistajan suostumus. Jos kantelu kohdistuu jutussa olleeseen asiavirheeseen, pitää tiedotusvälineeltä ennen kantelua pyytää virheen korjausta sekä liittää kanteluun korjauspyyntö ja siihen mahdollisesti tullut vastaus. Kantelijana voi olla yksityinen henkilö, viranomainen, yhdistys, yhtiö tai muu yhteisö.

Ohjeet kantelun tekemiseen löydät täältä.


Mielipidesivun ohjeet

Haluatko mielipidekirjoituksesi Aamulehteen? Julkaisemme toimitettuja mielipidekirjoituksia sekä verkossa että printissä. Ohjeet löydät täältä.


Nimen julkaiseminen rikosuutisissa

Aamulehti harkitsee jokaisen rikostapauksen yhteydessä erikseen, julkaistaanko tuomitun nimi vai ei. Yleinen luulo on, että tuomitun nimi julkaistaan, jos rangaistuksen pituus on yli kaksi vuotta vankeutta. Kahden vuoden raja on merkityksellinen erityisesti siksi, että yli kahden vuoden rangaistus ei voi olla ehdollinen. Nimenjulkaisuharkinnassa raja on kuitenkin vain yksi tekijä kokonaisharkinnassa.

Nimenjulkaisupäätöksissä Aamulehti nojaa muun muassa Julkisen sanan neuvoston periaatelausumaan, Journalistin ohjeisiin ja Suomen lakiin.

Lue tarkemmin nimen julkaisemista tästä jutusta.


Pääaiheet

Sammio