Pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikosen kysymykset valtuustoryhmille - Kuntavaalit - Aamulehti

Tässä ovat pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikosen kysymykset Tampereen valtuustoryhmille – "Onko ryhmänne valmis sitoutumaan?"

Anna-Kaisa Ikonen lähetti tiistaina valtuustoryhmille tukun kysymyksiä, jotka koskevat laajasti Tampereelle tärkeitä asioita. Myös kuntalaiset pääsevät kertomaan mielipiteensä.

Kokoomuksen pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikonen odottaa muiden valtuustoryhmien vastauksia kysymyksiinsä perjantaihin asti. Aamulehti kuvasi Ikosen virastotalon edustalla maanantaina.

15.6. 15:11

Aamulehti

Tampereen pormestariehdokas Anna-Kaisa Ikonen (kok.) lähetti tiistaina valtuustoryhmille kysymyspatterin pormestarikoalitiota ja pormestariohjelmaa koskevien neuvottelujen avaamiseksi. Kysymysten aihealueita on kaikkiaan 12, ja ne koskevat laajasti Tampereelle tärkeitä asioita tulevan valtuustokauden aikana.

Ikonen ja sdp:n ehdokas Lauri Lyly hyväksyivät kysymysten asiasisällön yhdessä.

– Pahaa vääntöä ei ollut. Olemme puhuneet näistä samoista teemoista jo aiemmin, Ikonen kertoo.

Myös kuntalaiset pääsevät kertomaan mielipiteensä kysymyksiin. Kommentteja kysymyksiin voi lähettää kaupungin verkkosivuilta löytyvällä verkkolomakkeella 18.6. kello 10 mennessä.

Lue lisää: Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen aloitti pormestarineuvottelut Tampereella – ”Olennaista on löytää yhteinen näkymä, mihin suuntaan kaupunkia viedään”

Kansainvälisyys erottelee

Kysymykset koskevat muun muassa kaupungin kasvuvauhtia, palvelujen priorisointia ja talouden tasapainottamista, joka kuuluu Ikosen mukaan Tampereen isoihin haasteisiin tällä hetkellä.

Ikosen mukaan kysymykset heijastavat sitä, mitkä ovat kokoomukselle tärkeitä asioita.

– Kansainvälisyyden otin yhtenä teemana, joka jonkin verran erotteleekin ryhmiä.

Ryhmiltä kysytään myös sitä, onko niillä kynnyskysymyksiä pormestarikoalitioon mukaan lähtemiselle. Ikosen mukaan hänellä ei ole sellaisia tässä vaiheessa.

– Neuvottelujen vetäjänä on tietysti aina mahdollisuus arvioida tätä matkan varrella, mutta kyllä tietty taloudellisesti vastuullinen linja pitää olla ja ylipäätään se, että katsoo rohkeasti tulevaisuuteen. Kaiken a ja o on, että isoista kysymyksistä on yhteinen näkemys ohjelmallisesti ja että yhteistyö toimii.

Onko kaksin kauniimpi?

Ikonen ei halua vielä ottaa kantaa siihen, kuinka paljon ryhmiä koalitioon lopulta tulee mukaan. Periaatteessa olisi mahdollista, että kokoomus ja sdp muodostavat koalition keskenään, sillä niillä on 34 paikkaa 67-paikkaisessa valtuustossa.

– Pitkästä aikaa on tällainen tilanne, että kahdella ryhmällä on enemmistö, mutta yhden äänen enemmistö on aina niukka. Toivoisin, että meillä on hieman laajempi pohja, jolla teemme yhteistyötä.

Ikonen odottaa ryhmien vastauksia kysymyksiin perjantaina aamupäivään mennessä. Kahden välisiin neuvotteluihin edetään alustavan aikataulun mukaan tiistaina.

Neuvotteluja käydään sen jälkeen joko laajasti eri ryhmien kanssa tai pienemmällä porukalla.

– Edellisellä kerralla kun neuvottelin 2012 syksyllä, silloin jotkut ryhmät sulkivat itsensä ulos ehdottomilla kannoilla ja aika nopeasti tiivistyi yhteistyörakenne, jolla lähdettiin varsinaista ohjelmaa kirjoittamaan.

Näitä asioita ryhmiltä kysytään nyt:

1. Kasvutavoite

Tampereen kaupungin väkiluvun kasvu on viime vuosina ollut noin 3000 henkilöä/vuosi. Strategiassa ja PALM-valmistelussa on käytetty kasvulukuna 1,4 prosenttia kaupungin palvelujen ja kaupunkikehittämisen suunnittelun pohjana.

Onko nykyinen kasvuvauhti mielestänne oikealla tasolla? Jos se ei ole, niin mikä olisi oikea tavoitetaso?

Miten varmistamme kaupungin kasvun jatkumisen sillä tasolla, jota esitätte?

Miten vahvistaisitte kaupungin pitovoimaa (erityisesti opintonsa päättävistä nuorista aikuisista)?

Miten näette kasvun mukanaan tuomat haasteet ja niiden ratkaisemisen?

Lue lisää: Tarkastuslaskenta valmistui Tampereella: 15 ääntä ratkaisi – kokoomus on uusi pormestaripuolue

2. Palveluiden painotukset

Palvelujen tarve kasvaa muun muassa kaupungin kasvun ja ikääntymisen seurauksena. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät palvelut ja miten priorisoisitte niiden kehittämistä? Panostaisitteko johonkin nykyistä enemmän?

Mistä palveluista ja palveluverkosta olisitte valmiita supistamaan? Voidaanko jostain luopua?

Miten kehittäisitte palvelurakenteita ja uudistaisitte toimintatapoja? Mihin asioihin mahdollisen sote-siirron jälkeen kaupungin on erityisesti panostettava?

3. Ideat palveluiden kehittämiseksi

Miten vahvistaisitte Tamperetta lasten ja nuorten hyvänä kasvuympäristönä ja ehkäisisitte nuorten syrjäytymistä?

Miten kehittäisitte päiväkoteja, kouluja ja niiden oppimisympäristöjä?

Sitoutuisitteko harrastustakuuseen?

Miten muuten panostaisitte kulttuuriin, liikuntaan ja lähiluontoon? Millä keinoilla kehittäisitte vanhuspalveluita? Miten vahvistaisitte mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja hoitoon pääsyä laajemminkin?

Miten lisäisitte palveluiden yksilöllisyyttä?

Miten suhtaudutte yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotantoon ja palvelusetelien hyödyntämiseen palvelutuotannossa?

4. Yritysystävällisyys ja työllisyys

Työ- ja opiskelumahdollisuudet ovat Tampereelle merkittävä vetovoimatekijä. Millä keinoilla ryhmänne vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä (esim. kaavoitus- ja lupa-asioiden nopeus ja yritysmyönteisyys, startupien synnyn ja kehityksen tukeminen, koronasta toipumisen varmistaminen ravintola-, tapahtuma- ja majoitusalalla, seudun teollisuuden kilpailukyvyn edistäminen koronan jälkeisessä uudessa normaalissa)?

Miten kehittäisitte yhteistyötä kaupungissa toimivien korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa?

Mitä toimenpiteitä tai panostuksia ryhmänne esittää osaavan työvoiman varmistamiseen alueella?

Mitä ratkaisuja ryhmänne esittää työttömyyden vähentämiseen Tampereella?

5. Kansainvälisyys

Kaupungin kansainvälistymiskehityksen vahvistaminen on entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Miten ryhmänne edistäisi tätä kehitystä?

Miten ryhmänne edistäisi kaupungin matkailua, tapahtuma- ja elämystaloutta, elokuvatuotantoa sekä kokous- ja kongressitoimintaa?

Millä tavoin edesauttaisimme ulkomaalaisten investointien, yritysten ja osaajien sijoittumista Tampereelle? Pitäisikö ryhmänne mielestä vahvistaa työperäistä maahanmuuttoa?

Millä keinoilla kaupunki voi tukea paikallisten yritysten vientiponnistuksia ja kansainvälistä kasvua?

6. Talous

Kaupungin talouden pitäminen tasapainossa on palvelujen turvaamiseksi erityisen tärkeää. Mitkä ovat tärkeimmät keinot tämän varmistamiseksi niin menojen kuin tulojenkin osalta?

Oletteko valmiita sitoutumaan kaupungin talouden tasapainottamiseen ja pidättäytymään veronkorotuksista?

Minkälaista omistajapolitiikkaa Tampereen tulisi harjoittaa?

Miten hyödyntäisitte kaupungin omaisuutta investointien rahoittamisessa?

Miten suhtaudutte liikelaitosten yhtiöittämiseen?

Miten ryhmänne suhtautuu velanottoon?

7. Maankäyttö ja asuminen

Tampereella on valmistunut viime vuosina noin 3 500–4 000 asuntoa vuodessa, ja niistä iso osa on ollut pieniä asuntoja. Asuminen, sen laatu, viihtyisyys ja kustannukset ovat tärkeitä tekijöitä ihmisten arjessa.

Näettekö ongelmaa nykyisessä kehityksessä ja mitä asioita ryhmänne mielestä on syytä huomioida tulevaisuudessa?

Mille alueille tai mihin suuntaan kasvu olisi ohjattava? Miten ryhmänne näkee pohjoisen alueen kehittämisen?

Onko kaavoitushankkeita, joita ryhmänne haluaisi edistää?

Miten asunto- ja maapolitiikan linjauksia pitäisi tarkistaa?

Mitä keinoja esitätte kohtuuhintaisen asumisen varmistamiseksi ja miten ratkoisitte vuokratonttien kysymyksen?

Oletteko valmiita lisäämään isompien perheasuntojen, pientalojen ja omakotitonttien tarjontaa?

Miten lisäisitte keskustan ja asuinalueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta?

8. Liikenne ja saavutettavuus

Tulevalla valtuustokaudella on tehtävä isoja liikenne- ja kaupunkikehittämisen ratkaisuja. On päätettävä muun muassa ratikan jatkosta Härmälään ja Koilliskeskukseen, Asemakeskuksesta ja henkilöratapihasta, pyöräily- ja kävelyolosuhteiden parantamisesta, Vaitinaron liittymästä, 9-tien kehittämisestä, Näsisaaresta, Kunkun parkista, lähijuniin panostamisesta, Särkänniemen alueen kehittämisestä ja Suomi-radasta.

Miten ryhmänne suhtautuu edellä oleviin liikenne- ja kaupunkikehityshankkeisiin ja miten olisitte valmis resursoimaan kyseisiä hankkeita?

Onko ryhmänne valmis pidättäytymään ruuhkamaksuista?

Oletteko valmiita sitoutumaan tavoitteeseen, että keskusta on jatkossakin saavutettavissa kaikilla kulkuneuvoilla?

Miten turvaisitte joukkoliikenteen joukkoliikennekäytävien ulkopuolella?

Oletteko valmiita sitoutumaan oman lentokenttämme yhteyksien edistämiseen?

9. Kestävyys

Tampereen kaupunki on asettanut hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2030. Onko ryhmänne tukemassa tätä tavoitetta ja millä keinoilla olette valmiita työskentelemään tavoitteen toteuttamiseksi tulevalla valtuustokaudella?

Myös luonnon monimuotoisuuden edistäminen on noussut yhä tärkeämmäksi ympäristötavoitteeksi. Miten ryhmänne suhtautuu luonnon monimuotoisuuden edistämiseen kaupungin toimin ja mitkä keinot koette tärkeimmiksi tavoiksi tavoitella tätä asiaa?

10. Digitalisaatio ja toiminnan kehittäminen

Teknologinen kehitys mahdollistaa palveluiden tuottamisen uusin tavoin. Palveluita on mahdollista kehittää kuntalaisia paremmin palveleviksi. Ihmisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet korostuvat. Tiedolla johtamisen mahdollisuudet lisääntyvät jatkuvasti. Myös hallinnon kehittäminen on tärkeää kaupungin roolin mahdollisesti mullistuessa valtakunnallisissa hallinnonuudistuksissa.

Mitkä asiat tässä muutoksessa ryhmänne mielestä pitää huomioida ja mitä kehittämisesityksiä teillä on joko palveluiden, palvelualueiden tai koko kaupungin tasolla?

11. Kynnyskysymykset

Onko ryhmällänne jokin erityiskysymys, jolla on ratkaiseva merkitys halukkuuteenne tehdä yhteistyötä muiden ryhmien kanssa?

12. Sitoutuminen

Onko ryhmänne valmis sitoutumaan pormestariohjelmaneuvottelujen tulokseen ja toimimaan yhteisten ohjelmatavoitteiden toteuttamiseksi tulevalla valtuustokaudella sekä tukemaan pormestariehdokasta pormestarivaalissa?

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos