Lauri Nurmi

Oppositiopuolue vihreät on laatinut toimenpidelistan poikien pelastamiseksi.

Asian valmistelusta on puolueessa vastannut kansanedustaja Emma Kari.Pontimena listan laatimiselle on Karin mukaan ollut Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n raportti, jonka mukaan työelämän ulkopuolella on pysyvästi lähes 79 000 suomalaista 25–54-vuotiasta miestä. He eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä.

– Poikien asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on heikompi kuin tyttöjen. Kouluissa pojat kokevat tyttöjä enemmän kiusaamista, väkivaltaa ja yksinäisyyttä. Ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa on OECD-maiden suurin. Jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun lopussa, Kari luettelee vihreiden muun muassa Pisa-tutkimuksista keräämiä tietoja.

Kari kuvailee suomalaispoikien tilannetta ”kansalliseksi hätätilaksi”.

– Emme ole vielä heränneet siihen, että meidän poikamme putoavat yhteiskunnassa. Nyt kun dataa alkaa olla paljon, ja se osoittaa, että syrjäytyneistä nuorista kaksi kolmasosaa on poikia, on pakko alkaa toimia, Kari painottaa.

Kuntapolitiikassa Kari toimii Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana. Yhden nuoren syrjäytymisen kokonaishinnaksi yhteiskunnalle on Karin mukaan laskettu noin miljoona euroa.

– Koko opintopolku on perattava poikien näkökulmaa ajatellen. Pitää katsoa neuvolajärjestelmästä ja varhaiskasvatuksesta alkaen, mitkä asiat aiheuttavat poikien ja miesten putoamisen kyydistä, hän jatkaa.

”Pojat ovat poikia”-ajattelua Kari pitää hyvin haitallisena.

– Tasa-arvoa on ajateltu päiväkodeissa ja kouluissa tyttöihin liittyvänä ongelmana. Nyt pitää ymmärtää, että tasa-arvoajattelua päiväkodeissa ja kouluissa on vietävä uuteen suuntaan. `Pojat ovat poikia`-ajattelu aiheuttaa sen, että pojat eivät pysy tyttöjen kehittymisvauhdissa mukana, Kari arvioi.

Kari perustelee näkökantaansa sillä, että ”pojat ovat poikia”-ajattelussa pojilta ei aina vaadita yhtä hyviä suorituksia ja yhtä järjestelmällistä osallistumista ryhmän yhteisiin asioihin kuin tytöiltä.

– Pojille annetut erityisvapaudet eivät ole etuoikeus. Pojille asetettavat alhaisemmat vaatimukset johtavat huonompiin oppimistuloksiin, jotka aina vain kertautuvat oppimispolun eri vaiheissa. Koska tytöiltä on vaadittu lapsesta lähtien enemmän, he suoriutuvat elämässään asioista paremmin kuin pojat. Meidän ei pidä ajatella pojille annettavia vapauksia hyvänä asiana, koska sitä ne nimenomaan eivät ole. Ne kostautuvat myöhemmin ja maksavat läpi koulutuspolun, Kari huomauttaa.

Vihreiden esityksiä poikien auttamiseksi:

1. Lisää tilaa isille. Perhevapaiden uudistaminen. Samalla parannetaan isyyden tukemista neuvoloissa huomioimalla isän merkitys ja varaamalla jokaiselle isälle oma neuvolakerta.

2. Tukea ajoissa. Neuvolan resursseja on kohdennettava eniten niille perheille, jotka tarvitsevat tukea eniten.

3. Sukupuolesta vahvuus. Lisätään lastentarhanopettajien sukupuolisensitiivistä koulutusta, jotta poikiin ja tyttöihin kohdentuvat samat odotukset. Unohdetaan “pojat ovat poikia” -ajattelu. Lisätään miesten osuutta lastentarhanopettajissa ja lastenhoitajissa.

4. Pienet ryhmät ja samat oikeudet. Pienennetään päiväkotien lapsiryhmiä, sillä pienellä ryhmällä on suurempi merkitys poikien oppimiselle kuin tyttöjen oppimistuloksille. Muutetaan varhaiskasvatus maksuttomaksi.

5. Pojat lukemaan. Uudet oppimisvälineet parantavat mahdollisuuksia lisätä poikien lukuintoa. Lisätään poikia kiinnostavia kirjoja kouluissa. Tuodaan sarjakuvat, tietokirjat ja Kapteeni Kalsari -kirjat koulujen hyllyille.

6. Harrastus kaikille. Mahdollistetaan jokaiselle lapselle maksuton tai kohtuuhintainen harrastus koulupäivän yhteydessä. Lisätään kuntien, liikuntajärjestöjen ja kulttuurialan toimijoiden välistä kerhomuotoista yhteistyötä.

7. Loppu kiusaamiselle. Eniten kiusaamista ja väkivallan uhkaa kokevat peruskoulussa olevat pojat. Kiusaamisen jäljet voivat vaikuttaa läpi elämän. KiVa-koulu -hankkeella kiusaaminen saatiin vähentymään usein jopa puolella.

8. Tukea nivelvaiheessa. Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelutaitoja, kasvamista ja elämänvalintojen tekemistä. Taataan ammattitaitoinen ja riittävästi resursoitu opinto-ohjaus, joka tukee sujuvaa koulunkäyntiä ja oman polun löytämistä. Opinto-ohjauksen tehtävänä on purkaa eri aloihin liittyviä ennakkoluuloja ja sukupuolittuneisuutta.

9. Yhä useampi poika valitsee ammatillisen koulutuksen. Etäopetusta ja työssäoppimista ei tule lisätä vain säästöjen saamiseksi. Lisätään lähiopetuksen määrää ammatillisissa oppilaitoksissa.

10. Jokaiselle aloituspaikka. Kaikille peruskoulun päättäville nuorille on löydyttävä paikka lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa kohtuullisen matkan päässä kotoa.

11 Kaikista koppi. Pojat jäävät usein vaille ammattilaisen varhaista tukea, koska oppilashuollon palvelut on alimitoitettu. Oppilashuollon ammattilaisten määristä on säädettävä sitovat mitoitukset.


Kommentit (28)

  • Jari

    On ihan oikein että viimein herätään siihen että tasa-arvo ei ole sitä että yhteiskunta yksipuolisesti vain on aina ikään kuin tyttöjen puolella. Väkivaltaan ja kiusaamiseen pitää aina puuttua mutta kannattaisi myös miettiä että mihin rajan vetää ei välttämättä sekään ole hyvä että pojista tehdään tyttöjä. Eikä missään nimessä pidä mennä vetämään johtopäätöksiä että pojat oppii huonommin kun se nyt vaan ei pidä paikkaansa, vika on ympäristössä. Ei ole hirveän kauan kun nykyiset keski-ikäiset oli koulussa ja siellä vielä opittiin ihan hyvin eikä hirveitä traumoja kovinkaan monelle jäänyt. Saa miettiä missä kohtaa on menty vikaan ihan jokainen omilla aivoillaan.

  • Anne-Maria Tourunen

    Koko peruskoulun opetussuunnitelma uusiksi oppijaläheisesti. Koulussa ei enää keskiössä ole oppilas, vaan toteuttamiskelvottomat hienot ja utopistiset suunnitelmat, jotka vaativat opetushenkilöstöltä enenevässä määrin raportointia ja palavereissa ja tyhjänpäiväisillä koulutuspäivillä istumista. Enää ei jää aikaa KOHDATA OPPILASTA, jonka nyt kuitenkin pitäisi olla se kaikkein tärkein lenkki koulussa. Opettajankoulutuksessa myös aineopettajille pitäisi huomattavassa määrin enemmän opettaa konfliktitilanteiden ratkaisua. Opettaja-oppilas -ja opettaja-vanhempi -kohtaamiseen ei koulutuksessa anneta riittävästi valmiuksia. Tämä koskee myös luokanopettajakoulutusta. Pojat ovat keskimäärin erilaisia oppijoita kun tytöt. Peruskoulu ei ole onnistunut tätä huomioimaan ja tunnustamaan. KUINKA MONI OIKEASSA ELÄMÄSSÄ TARVITSEE äidinkielessä opetettavia sanaluokkia ja sijamuotoja tai matematiikassa opetettavia monimutkaisia laskutapoja VARSINKAAN, JOS PERUSTAIDOT EIVÄT OLE edes hallinnassa???? Miksi peruskoulussa edetään nopeampien mukaan eikä hitaampien mukaan? Voisiko eriyttämisen idean kääntää toisinpäin? Edettäisiin hitaasti, jotta keskimääräisesti useammat luokan oppilaat pysyisivät oppimisessa mukana ja saisivat onnistumisen elämyksiä sen sijaan, että turhautuisivat ja pettyisivät aina vain. Kohdistettaisiin eriyttämistä nopeampiin oppijoihin myös!!!! Sillä hekin turhautuvat virikkeiden puuttumiseen. Alettaisiin antamaan TUKIOPETUSTA ETUKÄTEEN varsinkin kielten ja matematiikan opetuksessa!!!!! Näin mahdollistettaisiin onnistumisia sitten ko. aineen varsinaisella oppitunnilla. Nykyinen koulusysteemi lannistaa oppilaan. Eivät oppilaat tyhmiä ole. He tietävät kyllä, että koulun oppisisällöissä on paljon sellaista, minkä voisi joko jättää kokonaan pois tai opettaa vasta siinä vaiheessa, kun oppilaalla on valmiudet ne omaksua. ENSIN PITÄÄ OPPIA PERUSTAIDOT! Eikös se ole peruskoulun tarkoitus!!!! Nim. yli 30-vuotta alakoululla opettanut täti-immeinen, joka ei ossoo kännykällään rivivälejä tekstiin lissäillä kpl-jakoa varten.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet