Vakuutuslääkärien leimaaminen puolueelliseksi kuvastaa valitettavaa tarkoituksellista asenteellisuutta

Mielipide: Janne Leinonen, Jari Honkaniemi ja Suvi Liimatainen toteavat, että vakuutuslääkärien tehtävä on toimia asiantuntijoina, kun korvauksia maksetaan oikeudenmukaisesti.

Vakuutuslääkärien leimaaminen puolueelliseksi kuvastaa valitettavaa tarkoituksellista asenteellisuutta

Kolariautoa nostetaan hinaukseen toukokuussa 2017. Kuvituskuva.

Janne Leinonen, Jari Honkaniemi, Suvi Liimatainen

Toimittaja Kari Pitkänen kirjoitti Aamulehden kolumnissaan (AL 14.7.) vakuutuslääkäreistä ja aivovammoista, perustaen näkemyksensä A-studion lähetykseen 3.7.

Vakuuttamisessa on kyse korvausten ja etuuksien maksamisesta oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tämä on vakuutusyhtiöiden ja Kelan tärkein tehtävä.

Vakuutuslääkärien tehtävä on puolestaan toimia asiantuntijoina tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Vakuutuslääkärien leimaaminen lähtökohtaisesti puolueelliseksi kuvastaa valitettavan yleistä tietämättömyyttä tai tarkoituksellista asenteellisuutta. Korvauksia ei makseta vakuutusyhtiöiden ehtymättömistä rahasammioista, vaan viime kädessä vahingoittuneille maksettavat korvaukset peritään vakuutusmaksuina kaikilta vakuutuksenottajilta. On yhtä virheellistä jättää väärin perustein korvaamatta, kuin korvata sellaista mikä ei korvattavaksi kuulu.

Korvausvastuuseen joutuva taho aivovammatapauksissa voi olla myös yksityishenkilö tai yritys.

A-studiossa todettiin muun muassa, että aivovammapotilaat ovat joutuneet terveydenhuollossa sellaisen arvioinnin kohteeksi, johon muut lääkärit tai vakuutuslaitokset eivät ole voineet yhtyä. Aivo- ja kaularankavammojen diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa onkin käsityksemme mukaan jo vuosia esiintynyt ristiriitaisia käytäntöjä ja jopa epäasianmukaisuutta.

Diagnooseja on asetettu Käypä hoito -suosituksen vastaisin perustein ja vammojen vaikeusasteen on esitetty muuntuneen esimerkiksi lievästä aivovammasta erittäin vaikeaksi vammaisuudeksi. Tutkimuksissa on käytetty yksilötason diagnostiikkaan sopimattomia tai muutoin epäluotettavaksi osoitettuja menetelmiä ja diagnoosi on voinut perustua pelkästään asiakkaan subjektiivisiin tuntemuksiin ja epäspesifeihin neuropsykologisiin oireisiin.

Tämä on johtanut paitsi vältettävissä olleeseen tyytymättömyyteen vakuutusjärjestelmiä kohtaan, myös terveydenhuollon voimavarojen väärinkäyttöön ja pahimmillaan muiden sairauksien hoitamatta jäämiseen.

Korostamme kuitenkin että aivovammoista pääosan, varsinkin vaikeiden vammojen, hoito ja kuntoutus ovat toteutuneet hyvin ja aivovammapoliklinikoiden (esimerkiksi Tays) merkitys on ollut alalla keskeinen.

Lakitupaan asti

Virhetilanteissa yhtiöt voivat oikaista asian itse. Lisäksi potilailla on aina mahdollisuus maksuttomaan ja yhtiöstä riippumattomaan muutoksenhakuun. Tästä huolimatta lukuisten potilaiden korvausasioita on käsitelty tuomioistuimissa asti lakimiesten avustuksella.

Kirjoittajien mukaan on hyvin epäsuotava tilanne, jos erilaiset näkemykset vamman olemassaolosta johtavat lopulta siihen, että lääkärit kinastelevat diagnostiikan perusteista lakituvissa. Aivovamma- ja kaularankavammoista puhuttaessa ongelma juontaa alan ristiriitaisista käytännöistä.


Kommentit (30)

 • 10.4.1995 allekirjoittu sopimus vakuutusyhtiöiden kanssa

  Lääkäreiden arvoja haastaa poliittinen ja vakuutusyhtiöiden ohjailu, sivuuttaen korkeatasoista lääketiedettä. Siitä esimerkkinä korvamerkityt yrittäjien lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut, mitkä (n. 200 000 000 €/vuosi) on tarkoitettu sosiaalivakuutusmaksuiksi.

  Mitä Suomessa merkitsee WMA:n (Maailman Lääkäriliitto) kanssa tehty sopimus eli kunnioittaa lääketieteen korkeita eettisiä periaatteita ja puolustaa ihmisoikeuksia?

  Täsmennettäköön, että saatujen tietojen mukaan 10.4.1995 Lipposen ensimmäinen hallitus tai sitä edeltänyt Ahon hallitus on allekirjoittanut sopimuksen vakuutusyhtiöiden kanssa siitä, että ammattitautien diagnosointi siirtyy TTL:lle. Silloin määriteltiin, että ammattitaudeiksi tulee diagnosoida vain noin 10 % (mitä entisestään on supistettu lähes olemattomiin) ammattitautitapauksista. Tästä hyvästä vakuutusyhtiöt ovat antaneet/lainanneet valtion budjettiin rahaa. Korostettakoon, ettei minulla ole tapahtuneesta kirjallista tietoa, vaan suullista tietoa useilta sairastuneilta. Samana vuonna tapaturmalakiin tuli pykälä 41 d §, minkä mukaan vakuutuslääkärit on vapautettu muilta lääkäreiltä vaaditusta velvollisuudesta pysyä totuudessa.
  Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

  Uusi Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 121 § määrittää lääkäriasiantuntijan osallistumisesta korvauskäsittelyyn:

  Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä arvionsa asiakirjoihin noudattamatta tervedenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

  Näiden omia etujaan ajavien ihmisoikeusrikkojien ja näiden taustalla olevien organisaatioiden takia, mm. tapaturmaisesti aivovammautuneita ja ilman omaa syytään työpaikkojen sisäilmamyrkyistä sairastuneita ei tutkita nykyaikaisin, luotettavin ja korkeatasoisina tunnetuin menetelmin, vaan jätetään ilman niitä diagnooseja, mitkä oikeuttaisivat välttämättömiin korvauksiin, tukitoimiin, hoitoihin ja vammaispalvelulain mukaisiin esteettömiin ratkaisuihin ja yhdenvertaisuuteen. Seuraa heitteillejättö valheellisin perustein.

  Onko oikein, että toisten välinpitämättömyydestä pahasti sairastunut veronmaksaja heitteillejätetään ja lisäksi hän joutuu taistelemaan ihmisoikeuksistaan?

 • Ammattitautidiagnoosi on

  Vakuutuslääkäreillä on vakuutuslääketieteen koulutus, joka tarkoittaa sitä, että he pitävät aina vain vakuutusyhtiön puolia. Ei sellaista ammattikuntaa oikeasti olekaan. Kukapa heidät kouluttaa? No vakuutusyhtiöt tietenkin. Suomen valto on antanut heille oikein laillisen luvan valehdella. Näistä ketkuista on nettiadressi, että ketkujen pitää puhua totta ja allekirjoittaa lausunnon ”kunnian ja omantunnon kautta”. Sitä näiden huijareiden ei tarvitse tehdä. Nettiadressissa on jo 13266 allekirjoitusta: https://www.adressit.com/vakuutuslaakarit_on_asetettava_totuusvelvoitteen_piiriin Lakia on muutettava!

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet