Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Jukola 2019 Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Vakuutuslääkärien leimaaminen puolueelliseksi kuvastaa valitettavaa tarkoituksellista asenteellisuutta

Toimittaja Kari Pitkänen kirjoitti Aamulehden kolumnissaan ( AL 14.7.) vakuutuslääkäreistä ja aivovammoista, perustaen näkemyksensä A-studion lähetykseen 3.7. Vakuuttamisessa on kyse korvausten ja etuuksien maksamisesta oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tämä on vakuutusyhtiöiden ja Kelan tärkein tehtävä. Vakuutuslääkärien tehtävä on puolestaan toimia asiantuntijoina tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Vakuutuslääkärien leimaaminen lähtökohtaisesti puolueelliseksi kuvastaa valitettavan yleistä tietämättömyyttä tai tarkoituksellista asenteellisuutta. Korvauksia ei makseta vakuutusyhtiöiden ehtymättömistä rahasammioista, vaan viime kädessä vahingoittuneille maksettavat korvaukset peritään vakuutusmaksuina kaikilta vakuutuksenottajilta. On yhtä virheellistä jättää väärin perustein korvaamatta, kuin korvata sellaista mikä ei korvattavaksi kuulu. Korvausvastuuseen joutuva taho aivovammatapauksissa voi olla myös yksityishenkilö tai yritys. A-studiossa todettiin muun muassa, että aivovammapotilaat ovat joutuneet terveydenhuollossa sellaisen arvioinnin kohteeksi, johon muut lääkärit tai vakuutuslaitokset eivät ole voineet yhtyä. Aivo- ja kaularankavammojen diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa onkin käsityksemme mukaan jo vuosia esiintynyt ristiriitaisia käytäntöjä ja jopa epäasianmukaisuutta. Diagnooseja on asetettu Käypä hoito -suosituksen vastaisin perustein ja vammojen vaikeusasteen on esitetty muuntuneen esimerkiksi lievästä aivovammasta erittäin vaikeaksi vammaisuudeksi. Tutkimuksissa on käytetty yksilötason diagnostiikkaan sopimattomia tai muutoin epäluotettavaksi osoitettuja menetelmiä ja diagnoosi on voinut perustua pelkästään asiakkaan subjektiivisiin tuntemuksiin ja epäspesifeihin neuropsykologisiin oireisiin. Tämä on johtanut paitsi vältettävissä olleeseen tyytymättömyyteen vakuutusjärjestelmiä kohtaan, myös terveydenhuollon voimavarojen väärinkäyttöön ja pahimmillaan muiden sairauksien hoitamatta jäämiseen. Korostamme kuitenkin että aivovammoista pääosan, varsinkin vaikeiden vammojen, hoito ja kuntoutus ovat toteutuneet hyvin ja aivovammapoliklinikoiden (esimerkiksi Tays) merkitys on ollut alalla keskeinen. Virhetilanteissa yhtiöt voivat oikaista asian itse. Lisäksi potilailla on aina mahdollisuus maksuttomaan ja yhtiöstä riippumattomaan muutoksenhakuun. Tästä huolimatta lukuisten potilaiden korvausasioita on käsitelty tuomioistuimissa asti lakimiesten avustuksella. Kirjoittajien mukaan on hyvin epäsuotava tilanne, jos erilaiset näkemykset vamman olemassaolosta johtavat lopulta siihen, että lääkärit kinastelevat diagnostiikan perusteista lakituvissa. Aivovamma- ja kaularankavammoista puhuttaessa ongelma juontaa alan ristiriitaisista käytännöistä. Korvauksia ei makseta…vakuutusyhtiöiden…ehtymättömistä…rahasammioista. Viime kädessä…korvaukset peritään…vakuutusmaksuina…vakuutuksenottajilta.