Työnhakijat: ”TE-toimisto yksityiseksi ja lähettäköön tekstiviestejä eikä vanhanaikaisia kirjeitä”

Suomi nousuun -ryhmä mietti ideoita, joilla Suomen talous saataisiin kasvuun. TE-keskus on ryhmän mielestä muutoksen keskipisteessä. Yksityistämällä TE-toimisto voitaisiin saada aidosti palvelemaan työnhakijoita, ryhmä miettii.

SILJA VIITALA
Työnhakijat: ”TE-toimisto yksityiseksi ja lähettäköön tekstiviestejä eikä vanhanaikaisia kirjeitä”

Suomi nousuun -ryhmään kuuluvat muun muassa Hannu Hynönen, Seppo Vuori, Ahti Niemi, Arto Lammintaus, Arto Kekki. Eturivissä: Katja Wallenius, Piia Juuso, Marja Niska, Riitta Kerminen ja Henri Aaltonen.

Tiina ElliläAamulehti

Tamperelainen Suomi nousuun -ryhmä kokoontuu keksiäkseen keinoja, joilla Suomi saataisiin nousuun. Ryhmä tarkoitus on esitellä jalostetut ideansa ministereille.

Aktiivisista työnhakijoista koostuva ryhmä on vasta aloittanut työskentelyn, joten mietittyjä konkreettisia ehdotuksia on luvassa vasta loppukuusta.

Aamulehti kuitenkin tapasi ryhmän jo nyt ja kysyi, millaisia ideoita sillä on Suomen talouden nostamiseksi.

Esittelemme tässä 19 mahdollista keinoa. Perässä olevat kommentit ja lauseet ovat ryhmän jäsenten perusteluita.

1. TE-toimisto yksityiseksi

TE-toimiston on alettava palvella asiakkaita ja olla näille hyödyksi. Tämä voisi toteutua yksityistämällä palvelu.

- Kun katsastustoiminta oli valtion yksinoikeus, asenne oli samalla tavalla väärä kuin työttömistä työnhakijoista lukua pitävällä TE-toimistolla: katsastus oli kontrollin väline. Auton omistajat pelkäsivät mennä katsastamaan autojaan sanktioiden pelossa, ryhmä kuvailee.

- Kun katsastustoiminnassa avattiin kilpailu ja mukaan tuli yksityisiä toimijoita, pelko poistui. Nyt katsastaminen nähdään mahdollisuutena varmistaa oman ajoneuvon kunto.

2. TE-toimiston yhteyskeinot digiaikaan

TE-toimisto lähettää työtarjoukset työnhakijalle kirjeitse. Ellei työnhakija ole saanut kirjettä tai se viivästyy postissa, tulee karenssi.

Tapauksissa, joissa kirje on kadonnut postissa tai viivästynyt, työnhakija ei ole voinut hakea paikkaa, koska ei ole saanut kirjettäkään. Silti tulee karenssi.

- Parempi keino olisi ottaa yhteyttä työnhakijaan 2000-luvun tyyliin sähköpostilla tai tekstiviestillä.

3. Kunnon vuorovaikutus TE-virkailijan ja työnhakijan välille

- Työnhakijat pelkäävät ottaa yhteyttä TE-toimistoon. Jos työnhakija soittaa sinne ja sanoo suunnittelevansa yrittäjyyttä, pelkästään sen perusteella TE-toimisto voi käynnistää selvityspyynnön siitä, saako henkilö yritystoiminnasta tuloa, jolloin työttömyysetuudet katkeavat.

- Sama tilanne voi tulla eteen, jos työnhakija harkitsee keikkatyötä. Myös silloin hänet saatetaan tulkita yrittäjäksi.

- Eräs henkilö oli lukenut kevytyrittäjyydestä ja soittanut innoissaan TE-toimistolle, että hän miettii tällaista. Etuudet oli katkaistu heti.

4. Työttömyysetu katkeaisi vain todennetuista syistä

- Esimerkiksi siitä ei saa TE-toimistolta ennakkopäätöstä, tulkittaisiinko tarjottu keikkatyö yrittäjyydeksi, joka katkaisisi työttömyysetuudet. Keikka on tehtävä ensin, ja vasta jälkeenpäin tulee päätös, menettääkö henkilö työttömyysetuudet.

Vertailun vuoksi: verottajalta saa tilattua ennakkopäätöksen esimerkiksi lahjaverosta, kun henkilö on suunnitellut antavansa toiselle henkilölle tietyn lahjan.

5. Päiväraha vastikkeelliseksi

Osa työttömistä saa niin suurta ansiosidonnaista päivärahaa, että heillä on kiire työllistyä vasta, kun päiväraha loppuu.

Päivärahan vastikkeellisuutta voidaan lisätä ja suuruutta pienentää jos vastavuoroisesti työttömyysturvaan liittyvää byrokratiaa vähennetään.

– Kukaan ei halua heikentää työttömyysturvaa – mutta yleinen hyvinvointi vaatii sitä.

6. Osallistava sosiaaliturva

Työnhakija saisi ehdottaa TE-toimistolle esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai koulutusta, joka kehittäisi yhteiskuntaa. TE-toimisto hyväksyisi ehdotukset.

Näiden vastineeksi saisi työttömyyskorvausta.

- Kyse on polkuriippuvuudesta. Menemmekö edelleen samalla vanhalla tavalla vai pystymmekö muuttumaan ja lisäämään työllisyyttä ja osallisuutta?

7. Puolen vuoden tee se itse -kokeilu

Työnhakija saisi puoleksi vuodeksi vapaat kädet hankkiutua työhön innovatiivisilla, hänelle luontevilla keinoilla. Tänä aikana TE-toimisto ei langettaisi karensseja.

Työnhakija saisi olla puolen vuoden ajan esimerkiksi yrittäjä, työnhakija, opiskelija – mitä tahansa, jolla voisi työllistää itsensä laillisesti tai kehittää mahdollisuuksiaan työllistyä.

Jakson jälkeen katsottaisiin, mitkä tavat työllistyä toimivat ja mitkä eivät. Kokemuksen perusteella laitettaisiin säännöt uusiksi.

- Tämä kuulostaa radikaalilta, mutta työttömyystilanne on niin epätoivoinen, että ratkaisujen on oltava enemmän kuin maltillisia.

8. Lisää sosiaalisia tai yhteiskunnallisia yrityksiä

Yritysten ansaintalogiikka perustuisi siihen, että niiden tekemä työ säästäisi yhteiskunnan kuluja: esimerkiksi torjumalla syrjäytymisestä, ympäristön saastumisesta tai vanhusten hoivasta yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

- Ehkä yksi idea olisi järjestää vanhusten päivähoito- ja virkistäytymismahdollisuuksia, joidenka kautta vanhukset pysyisivät terveempinä, ja siitä aiheutuisi säästöä?

9. Satsataan lisää vientiin

Yrityksiä tulisi kannustaa palkkaamaan lisää henkilöitä vientitoiminnan kehittämiseen, sillä vain siten maan talous saadaan kestävälle pohjalle.

- Jossakin päin maailmaa käy aina kauppa. Suomalaisten tulisi olla rohkeampia viemään omia tuotteitaan ulkomaille. Sillä rakennettaisiin kestävämpää talous- ja työvoimapolitiikkaa.

10. Kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi

Monesta olisi yrittäjäksi, jos siihen kannustettaisiin.

11. Yrittäjälle työttömyyspäivärahaa

Työttömyyspäivärahaa pitäisi saada niin kauan, kunnes yritystoiminnasta alkaa tulla tuloa. Silloin alettaisiin maksaa soviteltua päivärahaa, kunnes yritystulo lopettaisi sen kokonaan.

- Ei ole mitään todellista syytä, miksi yrittäjä ja palkansaaja ovat työttömyysturvan suhteen eri asemassa.

12. Palkkojen alentamista harkittava

Kukaan ei halua, että palkkoja leikataan, mutta alennetuilla palkoilla voidaan luoda toisille työmahdollisuuksia.

13. Tosiasia esiin: työpaikkoja ei riitä kaikille

Nykyään työllisyysvaroja käytetään työnhakijoiden aktivointiin ryhmän mielestä turhaan.

- Aktiivisuudesta ei ole apua, kun vain joka kymmenennelle työnhakijalle löytyy avoin työpaikka, ja sekin voi olla määräaikainen ja lyhyt.

14. Lopetetaan työttömien syyllistäminen

Syyllistäminen lannistaa eikä auta yksilöä eikä yhteiskuntaa. Esillä ovat paljon työttömät, jotka ovat syrjäytyneitä, työhaluttomia tai jotka ovat kannustinloukussa.

- On tuotava esiin enemmän ihmisiä, jotka eivät seiso tumput suorina, vaan perustavat yrityksiä ja hankkiutuvat töihin keinolla millä hyvänsä. Työttömistä, jotka löytävät keinoja olla hyödyllisiä työttömyydestä huolimatta.

15. Kannustetaan työntekijöitä omaan aktiivisuuteen

- Miksi ihmeessä esimerkiksi omaehtoinen kouluttautuminen pitää erikseen hyväksyttää TE-toimistolla?

16. Törmäytetään työnhakijoita ja työntekijöitä

Mieluiten livenä. Kohtaamistapahtumat voisivat olla Slushin kaltaisia.

- Paras tapa työllistyä ei ole CV ja hakemus, vaan erilaiset kohtaamiset työnantajien kanssa.

17. Eri viranomaisten yhteistyö

Eri viranomaiset voisivat keskustella yhdessä hakijan tilanteesta: kuka tarvitsee kuntouttavaa työtä ja kuka koulutusta, jotta osaisi laatia paremman cv:n.

Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi TE-toimisto, työttömyyskassat, Kela, kunnan työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut sekä työnantajat.

18. Pelon ilmapiirin poistaminen

Työnhakija pelkää: jos olen aktiivinen ja hakeudun koulutukseen, iskeekö karenssi?

Yrittäjä pelkää: Jos palkkaan työntekijän, mikä osoittautuukin virheeksi, miten pääsen hänestä eroon ilman kohtuuttomia kustannuksia?

Irtisanomisen sekä palkkaamisen olisi oltava yrityksille nykyistä helpompaa. On parempi, että työtön pääsee edes pieneksi aikaa työhön, kuin ettei pääse ollenkaan.

19. Ensin tarkistetaan, vasta sitten päätetään

Jos TE-toimisto aikoo antaa työnhakijalle kielteisen päätöksen, sen pitäisi käydä läpi eväämisen perusteet työnhakijan kanssa jo etukäteen.

Näin saadaan poistettua eväämisen taustalla olevat joskus virheelliset tiedot.

Näin työnhakijan ei tarvitse odottaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöstä, jonka jono on 8,5 kuukautta.

TE-toimiston työvoimapoliittinen lausunto, josta selviää, onko ihminen oikeutettu työttömyyspäivärahaan vai ei, ei ole valituskelpoinen.

Suomi nousuun –ryhmä

Tähtää siihen, että se luo ja toimittaa Arkadianmäelle kolme–viisi hyvin mietittyä, konkreettista ehdotusta kansanedustajien ja ministerien toteutettaviksi.

Tavoite on, että niiden avulla saadaan luotua tuhansia uusia työpaikkoja ja että TE-toimiston palvelut saadaan vastaamaan oikeita tarpeita. Lisäksi yritys on muuttaa työmarkkinoiden ilmapiiri nykyistä positiivisemmaksi.

Ryhmä kokoontuu Tampereella TreStartin tiloissa.

Viimeksi ryhmä kokoontui perjantaina 17. maaliskuuta.


Lue myös nämä


Kommentit (26)

 • Kevytyrittäjä

  Nykyään saa tehdä työttömänä kahden viikon jakson päätoimista työtä ja TE-keskus ei sitä tutki eli sitä ei tarvitse ilmoittaa. Lakimuutos tuli voimaan vuoden alussa. Tämä avaa loistavan mahdollisuuden tehdä keikkaa esimerkiksi laskutuspalvelun kautta, kuten itse olen toiminut. Kassalle ilmoitetaan tulot ja päiväraha sovitellaan. Älyttömän hyvä parannus. Ansiosidonnainen on nyt ikään kuin kansalaispalkkaa ja saan tehdä, mitä haluan, kunnes uusi kokopäiväinen työpaikka löytyy.

 • Nimetön

  Näköjään TE-keskuksella on varaa vuokrata Soutupaviljonki pariksi tunniksi pelkästään kertoakseen 100 työttömälle palveluistaan työllistymisuunnitelman laatimisen tueksi.

  Olisikohan saman tiedon voinut välittää helpomminkin? En nimittäin odota mitään pullatarjoilua.

  Mitenkähän tuokin infosessio minua hyödyttää, kun työllistymissuunnitelmani on jo laadittu ja yhä voimassa?

  Noh, tilaisuus on pakollinen, joten ruuhkaa luvassa Hatanpäänkadulle…

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet