"Isät tunsivat itsensä kolmanneksi pyöräksi" – tutkija selvitti, miten vanhempien välinen suhde vaikuttaa vastasyntyneeseen

Äidin ja lapsen suhdetta on tutkittu laajalti, mutta miten tuoreiden vanhempien kamppailu uusien pulmien edessä vaikuttaa vastasyntyneeseen?

Arve Bettum
"Isät tunsivat itsensä kolmanneksi pyöräksi" – tutkija selvitti, miten vanhempien välinen suhde vaikuttaa vastasyntyneeseen

Tutkija Jallu Lindblomin mukaan isien masennuksesta voitaisiin puhua yhteiskunnassa enemmän.

Fanni KangasvieriAamulehti

Lapsen syntymä on usein odotettu ja iloinen tapahtuma, mutta myös vanhempien välistä suhdetta muuttava hetki. Pariskunnan romanttinen suhde muuttuu vanhemmuudeksi lapsen syntyessä, mutta uuteen elämänvaiheeseen siirtyminen ei aina suju kuten tanssi. Tutkija Jallu Lindblom on tuoreessa väitöskirjassaan selvittänyt varhaisten perhesuhteiden vaikutusta lapsen tunteiden säätelemiseen. Tutkimukseen osallistui 710 perhettä eri puolella Suomea.

–Tunnistimme tutkimuksessa erilaisia perhetyyppejä sen perusteella, miten isät ja äidit kokivat perhesuhteensa siirtymässä vanhemmuuteen, Lindblom kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 1999 ja 2000 syntyneiden lasten tunnekäyttäytymistä, jolloin perheiden elämää seurattiin äidin raskausajasta siihen asti, kunnes lapsi täytti vuoden. Tämä jälkeen lasten käyttäytymistä tutkittiin vielä heidän ollessaan alakouluikäisiä.

Isät vaikeassa asemassa

Noin 30 prosenttia perheistä sijoittui niin sanottuun kohesiiviseen perhetyyppiin, jossa vanhempien keskinäisiä ja lapsen välisiä suhteita värittävät läheisyys ja kunnioitus. Kyseessä ovat siis tasapainoiset ja toimivat perhesuhteet.

–Tälle perhetyypille on ominaista tunnetason läheisyys ja toimivat rajat. Tämä tutkimustulos kertoo siitä, että Suomessa perheiden välinen kommunikaatio voi kutakuinkin hyvin, Lindblom sanoo.

Äitien synnytyksen jälkeistä mielialaa ja parisuhdetyytyväisyyttä on tutkittu suhteellisen paljon, mutta isien kokemukset varhaisesta vanhemmuudesta ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Lindblomin tutkimustulokset osoittivat, että noin 15 prosenttia perheistä sijoittui eriävään perhetyyppiin. Tässä ryhmässä vanhempien kokemukset perhe-elämästä erosivat toisistaan huomattavasti: Isät kokivat perheen väliset suhteet negatiivisemmiksi kuin äidit.

–Näissä perheissä äidit kenties uppoutuivat vauvavuoteen tiivisti, jolloin isät tunsivat itsensä kolmanneksi pyöräksi. Tutkimuksessa löytyi siis tarpeettomiksi itsensä kokevien isien ryhmä, vaikka yleensä äidit ovat raskaimman taakan alla ollessaan hoitovastuussa vauvasta.

Lindblomin mukaan isien haasteet varhaisessa vanhemmuudessa on yhteiskunnassa liian vähän puhuttu aihe.

–Neuvolajärjestelmien toiminta perustuu yleensä vain äidin hyvinvoinnin turvaamiseen, mikä on kyllä oikein. Kuitenkin isät pitäisi saada myös mukaan kartalle, jolloin saataisiin koko perhe yhteiskunnan terveysjärjestelmän piiriin.

Huonot kokemukset voidaan korjata

Kokonaisuudessaan Lindblomin tutkimustulokset osoittavat, että lapsen varhaiset perhekokemukset eivät vaikuta niin suuresti lapsen myöhempään elämään kuin luullaan.

–En vähättele lapsen varhaisten perhekokemusten tärkeyttä, mutta yksittäisenä tekijänä ne vaikuttavat noin kymmenen prosentin vahvuudella hänen myöhempään tunne-elämäänsä. Positiivista tässä on se, että myöhemmillä kokemuksilla voidaan paikata varhaislapsuuden huonoja negatiivisia kokemuksia.

Lindblom haluaa kuitenkin muistuttaa, että vakavien perheongelmien kohdalla tilanne on eri.

–On tietysti selvää, että kaltoin kohtelu jättää pitkäkestoiset jäljet, joista lapsi voi kärsiä aikuisenakin. Nämä kokemukset heikentävät mielenterveyttä, koska ne vaikuttavat negatiivisesti lapsen tunteiden säätelemiseen.

Jallu Lindblomin väitöstilaisuus järjestetään Tampereen yliopistolla 22.6.2017 klo 12 alkaen.


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio