Päivähoidon tulorajoihin iso muutos, katso uudet tulorajat – Tampereella jopa puolet saa pian maksuttoman varhaiskasvatuksen

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat nousevat merkittävästi maaliskuussa. Esimerkiksi Tampereella jopa puolet perheistä saa jatkossa maksuttoman varhaiskasvatuksen. Pirkanmaalla Virrat luopui varhaiskasvatusmaksusta kokonaan vuoden alusta. Perheissä tärkeää on nyt huolehtia, että tulotiedot ovat ajan tasalla.

Yksi Tampereen uusista kouluista ja päiväkodeista on Vuoreksen Isokuusi.

22.2. 5:30

Aamulehti

Tampereen kaupunki on arvioinut, että jopa puolet lapsista saa maksuttoman varhaiskasvatuksen maaliskuun muutoksen jälkeen, kun asiamaksujen tulorajat kasvavat keskimäärin 33 prosenttia. Euroissa tulorajan nousu on kolmen hengen perheessä 961 euroa ja kuuden hengen perheessä 1 744 euroa kuukaudessa.

Tampereen kaupungin asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere kertoo, että nykyisillä tulorajoilla maksuttomaan varhaiskasvatukseen on oikeutettu reilu kolmannes perheistä. Tarkkaa laskelmaa ei vielä ole, mutta ennuste on, että maksuttomaan varhaiskasvatukseen oikeutettujen perheiden määrä kasvaa jopa puoleen perheistä. Tampereella varhaiskasvatuksessa on noin 6 500 lasta.

Asetuksessa on määritelty alin tuloraja. Käytännössä tuloraja on korkeampi, sillä 27:ää euroa pienempää maksua ei peritä. Taulukon keskimmäinen sarake kertoo rajan, jossa peritään 28 euron alin maksu. Maksu yhdestä lapsesta on enintään 295 euroa. Maksu on 10,7 prosenttia tulojen ja tulorajan välisestä erotuksesta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 35 tuntia viikossa.

Tuloihin lasketaan etuudet, ansiot ja pääomatulot ennen verotusta, eli bruttotulot. Tulona ei oteta huomioon muun muassa lasten kotihoidontukea, lapsilisää, vammaisetuuksia, asumistukea, opintotukea eikä aikuiskoulutustukea.

Mikä

Sisarukset ja osa-aikahoito

Toisesta lapsesta peritään 40 prosentin maksu, enintään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 20 tuntia viikossa, maksu saa olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta.

Osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa maksu on pienempi ja suhteessa varhaiskasvatusaikaan. Esimerkiksi Tampereella on monia maksuluokkia sen mukaan, onko lapsi hoidossa vain osan päivää tai kokonaisia päiviä, mutta vain osan kuukaudesta.

Perheille kirje

Perheissä tärkeää on nyt huolehtia, että tulotiedot ovat ajan tasalla. Mantere sanoo, että kaikille varhaiskasvatuksen asiakasperheille Tampereella on lähetetty asiasta kirje. Perheen pitää ilmoittaa tulotietonsa, jos sitä ei ole tehnyt vuoden 2022 aikana.

Vaihtoehtoja tulojen ilmoittamiseen on kaksi: joko lupa tietojen tarkistamiseen tulorekisteristä tai tositteet perheen tuloista. Kahden vanhemman perheessä lupa tai tositteet on saatava kummaltakin. Mantere kertoo, että perheillä on velvollisuus ilmoittaa tulojen muutoksista. Käytännössä muutos pitäisi ilmoittaa, jos tulot muuttuvat yli kymmenen prosenttia.

Mantere sanoo, että osalla perheistä on virheellinen käsitys siitä, että lupa tietojen katsomiseen tulorekisteristä riittää. Kaupunki ei kuitenkaan saa tietoja tulojen muuttumisesta, ellei perhe siitä ilmoita. Lisäksi asiaan vaikuttaa myös tietosuoja, sillä tiukimman tulkinnan mukaan lupa tietojen katsomiseen pitää saada joka kerta erikseen. Jos perhe ei ilmoita tulotietoja, maksut voidaan periä takautuvasti vuoden ajalta.

Maaliskuussa kaikille perheille lähetetään uusi päätös varhaiskasvatusmaksusta. Mantere sanoo, että jo nyt on tiedossa, ettei kaikkien perheiden tulojen muutoksia ehditä tarkastaa maaliskuussa, joten päätöksistä tehdään korjauksia huhti- ja toukokuun aikana.

Maksutulot vähenevät

Hallituksen esityksen mukaan asiakasmaksujen muutos vähentää kuntien tuloja noin 70 miljoonaa euroa. Se korvataan kohdistamalla yhteisöverojen tuottoa uudella tavalla.

Talousjohtaja Jukka Männikkö kertoo, että Tampereella muutos maksaa 1,9 miljoonaa euroa tänä vuonna. Koko vuodelle laskettu kustannusvaikutus on yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Männikkö uskoo, että yhteisöverojen kohdistuksen muutos kompensoi Tampereelle asiakasmaksujen alenemisen hyvin. Kuntien välillä asiassa on kuitenkin eroja. Kunnissa, joissa yhteisöveroa kertyy paljon, voi kompensaatio olla kustannuksia enemmän. Jos yhteisöverokertymä on pieni, voi olla mahdollista, ettei kompensaatio kata erotusta.

Yhä useampi kunta jättää perimättä maksun kokonaan

Tulorajojen korotuksilla voi olla vaikutusta siihen, että tulevaisuudessa yhä useampi kunta jättää varhaiskasvatusmaksut perimättä. Toistaiseksi maksuttomuus on vähäistä.

Kuntaliiton vuonna 2022 tekemän selvityksen mukaan Suomessa 12 kuntaa ei perinyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja lainkaan. Tänä vuonna määrä on kasvanut noin kymmenellä. Kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysyksikön kehittämispäällikkö Jarkko Lahtisen tiedossa on nyt 22 kuntaa, jotka eivät peri asiakasmaksuja. Kunnat ovat pääosin pieniä kuntia, suurin niistä on noin 20 000 asukkaan Kurikka. Pirkanmaalla Virrat luopui varhaiskasvatusmaksuista tämän vuoden alusta.

Lahtinen arvioi, että osasyynä maksuista luopumiseen voi olla tulorajojen nouseminen. Kunnista on myös tullut viestiä siitä, että varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta keskustellaan. ”Kun asiakasmaksulaki uudistuu, tuotot voivat jäädä niin alhaisiksi, että moni kunta pohtii, onko asiakasmaksuja tarkoituksenmukaista periä.”

Lahtinen sanoo, että syitä on tietysti muitakin, kuten kunnan veto- ja pitovoima sekä halu viestiä lapsimyönteisyyttä.

Houkutellaan työikäisiä

Pirkanmaalla Virrat luopui varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista vuoden alusta. Virtain varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala sanoo, että päätös liittyy kunnan elinvoimapakettiin ja haluun houkutella työikäisiä ihmisiä muuttamaan paikkakunnalle.

Hakala kertoo, että maksukertymä jäi suhteellisen pieneksi aiempien varhaiskasvatuksen tulorajojen korotuksen vuoksi. Virroilla 55 prosenttia asiakasperheistä sai maksutta varhaiskasvatusta syksyllä 2022.

Hakalan mukaan on vielä liian varhaista arvioida, lisääkö maksuttomuus varhaiskasvatuksen kysyntää. Hän arvioi, että vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut