Soste: Usea etuus ei riitä selviytymiseen perusmenoista

Soste arvioi, että työttömän, kotihoidon tuen saajan ja vähimmäis­määräisten sairaus- ja vanhempain­päivärahan saajien tulotasot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimi­kulutusta.

30.1. 7:26

Useat vähimmäisetuudet ovat jääneet kauas siitä, mitä ihmisen katsotaan kohtuudella tarvitsevan selviytyäkseen aivan perusmenoista, sanoo Suomen sosiaali ja terveys -yhdistys Soste.

Perusturvan riittävyyden arvioinnissa on Sosten mukaan todettu, että työttömän, kotihoidon tuen saajan ja vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahan saajien tulotasot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta.

Sosten esimerkkilaskelman mukaan Helsingissä yksin asuvan työttömän peruspäivärahaa saavan miehen on pärjättävä kuukaudessa noin 390 euroa pienemmällä summalla kuin välttämättömiin menohin on arvioitu tarvittavan. Toimeentulotuen jälkeenkin vajetta suhteessa välttämättömien menojen määrään jää vielä noin 158 euroa.

”Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon ovat ihmisoikeuksia, jotka turvataan kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Perusturvan taso ei kuitenkaan nykyisellään takaa näiden oikeuksien toteutumista Suomessa”, Sosten tiedotteessa sanotaan.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut