Vanhusten saattohoidossa ja leikkauksen jälkeisessä hoidossa vakavia epäkohtia, sanoo apulaisoikeus­valtuutettu

Virheellisen menettelyn taustalla on apulaisoikeusvaltuutetun mukaan usein se, että henkilökunta ei tiedä, miten tilanteissa pitäisi toimia.

2.12.2022 12:10

Helsinki

Eduskunnan apulaisoikeusvaltuutettu (apulaisoikeusasiamies) Maija Sakslin on ratkaissut useita kanteluita vanhusten epäinhimillisestä kohtelusta ja voimakkaiden rajoitustoimien käytöstä kivun, saattohoidon tai leikkauksen jälkeen. Kanteluissa toistuvat apulaisoikeusasiamiehen mukaan samat vakavat epäkohdat.

Virheellisen menettelyn taustalla on hänen mukaansa usein se, ettei henkilökunta tiedä, miten tilanteissa pitäisi toimia. Apulaisoikeusvaltuutetun määräämillä tarkastuksilla on huomattu, että vakiintuneetkin käytännöt voivat olla lain, ihmisoikeussopimusten sekä ammattieettisten periaatteiden vastaisia.

Tarve selkeille valtakunnallisille ohjeistuksille

Kanteluiden perusteella apulaisoikeusvaltuutettu päätti selvittää omana aloitteenaan, onko tällä hetkellä olemassa tarvittavaa tietoa rajoitustoimien käytön välttämisestä vanhusten hoidossa ja millä tavoin on huolehdittu siitä, että tieto on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Saadun selvityksen perusteella toimenpiteitä on tehty, mutta apulaisoikeusvaltuutetun mukaan toimet eivät ole vielä riittäviä.

Apulaisoikeusvaltuutettu kertoo pitävänsä kohtuuttomana ja ongelmallisena vallitsevaa tilannetta, jossa yksittäiset alueet joutuvat tekemään ohjeistuksia vailla selkeitä valtakunnallisia ohjeita. Sakslin pyytääkin kiirehtimään selkeiden valtakunnallisten ohjeistusten ja koulutusmateriaalien laatimista.

”Eri toimijoiden yhteinen havainto on se, että olemassa olevat toimintaohjeet keskittyvät rajoitustoimenpiteiden käyttöön. Sen sijaan rajoittamistilanteiden ennaltaehkäisyä koskevat selkeät ja yksinkertaiset ohjeet ja sen myötä osaaminen vielä enimmäkseen puuttuvat”, ratkaisussa sanotaan.

Apulaisoikeusvaltuutetun mukaan ohjeistusten tavoitteena tulisi olla sellaisten toimintatapojen vakiinnuttaminen, jotka vähentävät rajoitustoimien käyttöä ja edistävät niiden käytöstä luopumista.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut