Ympäristöjärjestöt valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston ilmastotoimista

Jos KHO ottaa asian käsiteltäväkseen, järjestöjen mukaan kyseessä on ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti Suomessa.

Hakkuualue Piojärvellä Savonlinnassa 12. elokuuta 2021.

28.11.2022 12:29

Helsinki

Ympäristöjärjestöt Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valtioneuvoston ilmastotoimista. Valituksen mukaan valtioneuvoston eduskunnalle antamasta ilmastovuosikertomuksesta puuttuvat lisätoimet hiilinieluvajeen korjaamiseksi.

Järjestöt vaativat, että päätös ilmastovuosikertomuksen antamisesta kumotaan ja asia palautetaan uuteen valmisteluun.

”Hiilinielun romahdus on aiheuttanut tilanteen, jossa ilmastolain mukaisilta ilmastosuunnitelmilta on pudonnut pohja, eikä niiden sisältämillä toimilla enää päästä ilmastolain mukaisiin tavoitteisiin. Ympäristöjärjestöt näkevät, että valtioneuvosto on lainvastaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan käynnistää menettely lisätoimista päättämiseksi ja suunnitelmien päivittämiseksi”, järjestöt sanovat.

KHO päättää myöhemmin, ottaako se valituksen käsiteltäväkseen. Jos oikeudenkäynti toteutuu, se on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Järjestöt: Monta mahdollisuutta jo jätetty käyttämättä

Uusi ilmastolaki astui voimaan kesällä. Valtioneuvoston lokakuun lopulla eduskunnalle antama ilmastovuosikertomus on ensimmäinen sen aikana.

Vuosikertomuksen mukaan Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 voisi nykytiedon valossa onnistua nipin napin. Iso ongelma on, että metsiä on hakattu ja puuston kasvu on heikentynyt niin, että viime vuoden syksynä maankäyttösektorin hiilinielu muuttui ensi kertaa päästölähteeksi.

Hiilinielut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia. Päästöjen vähentämisen lisäksi Suomen olisi kasvatettava hiilinielujaan, jotta hiilineutraaliustavoite voitaisiin saavuttaa.

Järjestöjen mukaan valtioneuvosto on jättänyt käyttämättä jo useamman mahdollisuuden korjata historiallisen suurta nieluromahdusta.

”Greenpeacen ja Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä on tärkeää hakea tuomioistuimelta linjausta siitä, toimiiko ilmastotoimien edistymisen seuranta ja päivittäminen siten, kuten sen on lain mukaan ja eduskunnan kannanottojen valossa tarkoitus toimia”, järjestöt sanovat.

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut