Yhteistupakokeilulla selvät tulokset: armeijan sekatuvat ovat tuoneet monenlaisia positiivisia vaikutuksia, halutaan pysyväksi käytännöksi

Kokeilu yhteistuvista päättyy vuoden lopussa. Tiedonsaanti ja yhteishenki ovat parantuneet. Sekatuvissa jopa nukutaan paremmin kuin mies- tai naistuvissa, koska ilmapiiri yhteismajoituksessa on rauhallisempi.

Puolustusvoimat on kerännyt kokemuksia yhteismajoituksesta kasarmeilla. Kokemukset viittaavat siihen, että yhteismajoitus toimii.

11.11. 11:21

Aamulehti

Puolustusvoimissa pyritään siihen, että ensi vuoden alusta lähtien kaikissa joukko-osastoissa on mahdollisuus ottaa käyttöön yhteismajoitus.

Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen kertoo Aamulehdelle, että heillä on valmisteltu asiasta esitys puolustusministeriölle. Kyse on asetuksen muutoksesta.

Yhteismajoitusta on kokeiltu keväästä 2020 lähtien. Kokeilu alkoi reserviupseerikoulusta Haminassa. Saman vuoden kesällä se laajeni Karjalan ja Kainuun prikaateihin. Nyttemmin kokeilu on ollut mahdollista kaikissa joukko-osastoissa lukuun ottamatta lennostoja.

Esimerkiksi Satakunnan lennostossa Pirkkalassa yhteistupia ei ole kokeiltu. Maijanen arvelee syyksi sitä, että naisten osuus on ollut niin vähäinen.

Tiedonsaanti tökki

Kokeilun tarkoituksena on ollut kerätä kokemuksia yhteismajoituksen onnistumisesta eri puolilta Suomea. Kokemukset ovat olleet hyviä, ja puolustushallinnossa toivotaan käytännöstä pysyvää.

Kiitosta on tullut niin varussotilailta kuin palkatulta henkilöstöltä.

Uudistuksen yksi tavoite on tasa-arvon edistäminen. Erillismajoituksissa monet naiset kokivat, että tiedonkulku ei ollut saumatonta. Myös yhteishengen muodostuminen ja ryhmään kuuluminen vaikeutuivat, kun naiset majoittuvat eri tiloihin, joskus jopa eri rakennuksiin.

Maijanen painottaa, että yhteismajoitus kiinnittää naiset joukkoon. Ryhmän kiinteys on koettu paremmaksi, ja yhteistuvissa tieto tavoittaa kaikki. Miehet ovat kertoneet, että yhteistuvissa kaikki ovat samalla linjalla.

Mikä?

Yhteistupakokeilu

Käynnistyi vuonna 2020 maasotakoulussa reservinupseerikurssilla sekä Kainuun ja Karjalan prikaateissa.

Kokeilu laajeni viime vuoden alusta merivoimiin rannikkoprikaatiin ja ilmavoimiin ilmasotakouluun.

Tämän vuoden alusta kokeilussa mukana kaikki joukko-osastot paitsi lennostot.

Kokeilua jatketaan tämän vuoden loppuun.

Pääesikunta esittää, että yhteismajoituksesta tulee pysyvä käytäntö.

Telttamajoituksesta kokemusta

Uudistuksen tavoite on, että joukko-osasto voi itse harkita ottaako sekatuvat käyttöön. Koska myönteisten kokemusten osuus on suurempi kuin kielteisten, sekatupien uskotaan vakiinnuttavan asemansa.

Kuin kokeilu alkoi, niin keskustelu liikkui korkeilla laineilla puolesta ja vastaan. Maijanen huomauttaa, että metsäkeikoilla sotilaat ovat yöpyneet samoissa teltoissa siitä lähtien, kun naisille avautuivat ovet vapaaehtoiseen asepalvelukseen vuonna 1995. Myös laivapalveluksessa on ollut yhteismajoitus jo ennen kokeilua.

Pakkoa ei ole

Kokeiluun osallistuminen oli vapaaehtoista, ja sellaisena yhteismajoituksessa asumisen halutaan pysyvän jatkossakin.

”Ketään ei pakoteta vasten tahtoa yhteismajoitukseen.”

Myös oikeus vaihtaa samaa sukupuolta olevien tupaan kesken palvelusjakson säilytetään.

Näyttää siltä, että sekatupa voi olla miehille kovempi pala kuin naisille. Tehtyjen kyselyjen mukaan noin kolmasosa miehistä ei antanut suostumustaan yhteismajoituksiin. Naisista kriittisesti kokeiluun suhtautui parikymmentä prosenttia.

Maanpuolustuskorkeakoulun kysely tehtiin toissa vuonna, mutta Maijasen mukaan trendi näyttää pysyneen saman suuntaisena.

Lepo on laadukasta

Tupien suuruus riippuu kasarmista. Pienimmillään tupaan voidaan majoittaa 5–6 sotilasta. Suurissa tuvissa sotilaita majoittuu 10–12. Miehille ja naisille on omat sosiaalitilansa, joissa voi myös vaihtaa vaatteita.

Kokeilun aikana on huomattu, miten varussotilaiden lepoon käytetty aika on ollut laadukkaampaa yhteistuvissa.

Maijanen pohtii, mistä tämä voisi johtua. ”Ehkä naiset rauhoittavat tilannetta tuvassa. Miehet voivat jutella keskenään pitempään hiljaisuusilmoituksen jälkeen, jolloin unet jäävät lyhyemmiksi. Kenties miehet käyttäytyvät hiukan asiallisemmin, kun naisia on tuvassa.”

Sekatuvat ovat tulleet jäädäkseen. Yhteismajoituksen kokeilu päättyy vuoden loppuun mennessä. Käytännöstä toivotaan pysyvää ensi vuoden alusta lähtien.

Tiloja uusiksi

Toki kokeiluissa on havaittu myös ongelmia. Maijanen sanoo, että suurin niistä on tilajärjestelyt.

Ennen palvelukseen astumista tulevalta varussotilaalta kysytään, haluaako hän yhteismajoitukseen. Kaikki eivät vastaa etukäteen, vaan vasta siinä vaiheessa, kun saavutaan kasarmille. Tämä vaikuttaa tilojen järjestelyihin. Niin ikään tiloja on suunniteltava uudelleen, jos varussotilaat eivät viihdykään sekatuvassa.

Epäasiallisuutta kitketään

Vaikka yhteishenki on parantunut, niin sekatuvat eivät ole poistaneet epäasiallista keskustelua. Maijanen sanoo, että sitä ei esiinny niinkään yhteistuvissa, vaan muualla kasarmilla. Kyse on epäkohteliaasta kielenkäytöstä naisia kohtaan.

Tätä on yritetty kitkeä uusimalla ohjeistusta.

”Nollatoleranssi on meillä säännöllisesti esillä. Kannustamme jo alokkaita tuomaan esille kokemuksiaan.”

Puuttumiskynnys näissä kysymyksissä on matala.

”Jos jostain syystä varusmies- tai -nainen ei tohdi kertoa käytöksestä perusyksikön henkilökunnalle, niin varuskunnissa on tukihenkilöitä, esimerkiksi sosiaalikuraattoreita.”

Sen sijaan seksuaalista tai ylipäätään fyysistä häirintää ei ole esiintynyt kokeilun aikana. ”Ainakaan emme ole saaneet tällaisesta tietoa.”

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut