Puolustus­ministeri Kaikkonen: Venäläisten kiinteistö­kauppojen täys­kiellon tarvetta selvitetään

Kiinteistökauppojen kieltäminen yhden maan kansalaisilta olisi perusoikeuksien takia vaikeaa.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan valtioneuvostossa aloitetaan selvitys venäläisten kiinteistökauppojen täyskiellosta.

21.10. 21:18

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo, että valtioneuvostossa aloitetaan selvitys venäläisten kiinteistökauppojen täyskiellosta.

”Sitä ei ole aiemmin perusteellisemmin selvitetty, mutta senkin tarve ja mahdollisuudet laitetaan selvitykseen osana lain kehittämisen jatkotyötä”, Kaikkonen kertoo.

Lue lisää: Kaikkonen: Ulkomaalaisten kiinteistöomistusten valvonnan kiristystarpeita selvitetään yhä

Tarkoitus on siis selvittää laajemmin kiinteistökauppoja, ja selvityksen osana myös täyskieltoa. Asiasta ei ole ainakaan vielä hallituksen yhteistä päätöstä, mutta työtä aloitetaan puolustus­ministeriössä.

”Ennakkokäsitys tosin on, että mahdolliseen täyskieltoon liittyy merkittäviä perustuslaillisia kysymyksiä”, Kaikkonen jatkaa. ”Puolustusministeriön tuore lainpäivitys on keskittynyt lupaprosessin tiukentamiseen, jossa otetaan nyt merkittävä askel.”

Voisi kieltää hankinnan

Kaikkonen viittaa hallituksen pikaisesti valmistelemaan lakiesitykseen, joka tiukentaisi EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yritysten kiinteistökauppojen lupamenettelyä.

Hallitus lähetti eduskunnan käsiteltäväksi torstaina lain, jonka mukaan kiinteistönhankinta ei saisi uhata kansallista turvallisuutta. Puolustusministeriö voisi kieltää kiinteistön hankinnan, mikäli se katsoo hankinnan uhkaavan kansallista turvallisuutta.

Puolustusministeriölle esitetään myös laajempia tiedonsaantioikeuksia sekä oikeutta selvittää kiinteistön hankinnan rahoitus ja sen alkuperä.

Venäläiset tai venäläistaustaiset henkilöt ostivat viime viikolla entisen Lohikon vanhainkodin, joka sijaitsee vain muutaman kilometrin etäisyydellä Niinisalon varuskunnasta ja eteläisen Suomen suurimmasta ampuma-alueesta.

Entä venäläisten kiinteistökaupat?

Uusi laki ei kuitenkaan kieltäisi esimerkiksi venäläisten kiinteistökauppoja. Venäläiset voisivat edelleen ostaa vapaasti Suomesta kiinteistöjä, mikäli puolustusministeriö ei kauppaa kiellä. Laki on määrä tulla voimaan vuoden alusta lähtien.

”Käytännössä kaikki myös EU:n ja Eta-alueen ulkopuoleiset kansalaiset voivat hakea lupaa minkälaiselle kiinteistökaupalle tahansa, jos tietyt kriteerit täyttyvät. Kaupalle ei myönnettäisi lupaa, jos se uhkaisi maanpuolustusta, rajaturvallisuutta ja huoltovarmuutta tai uuden lain mukaan kansallista turvallisuutta”, sanoo lain vastuuvalmistelija, puolustusministeriön hallitussihteeri Joona Lapinlampi.

Lue lisää: Venäläiset ostivat 4 000 neliön kiinteistön muutaman kilometrin etäisyydellä varuskunnasta Kankaanpäässä

Miksi juuri kiinteistöjen hankinta katsottiin vaaralliseksi? Eikö tuhoa voi tehdä myös ilman, että omistaa kiinteistön?

”Varmasti juuri näin. Ei tämä tietysti koko ongelmaa ratkaise. Taisi puolustusministeri itsekin sanoa eduskunnassa, ettei tarvitse omistaa kiinteistöä, jotta voi tehdä pahaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Tämä on vain yksi keino, miten sitä torjutaan”, Lapinlampi sanoo.

Esimerkiksi monet itärajan lähialueilta valituista kansanedustajista katsovat, että venäläisten kiinteistökaupat voisi kieltää kokonaan. Miksi näin ei ole tehty?

”Peruslainkin näkökulmasta voi olla hankala kieltää yhden kansallisuuden kansalaisilta täysin asuntojen osto Suomesta.”

Lapinlampi sanoo, että nyt eduskuntaan vietyä lakia valmisteli puolustusministeriö, jonka tehtävä ei ole hallinnoida yleisesti kiinteistökauppaa, vaan vain sitä, ovatko kaupat kansallisesti turvallisia.

Pohdittiinko lakia valmistelleessa työryhmässä täyskieltoa?

”Sitä muistaakseni sivuttiin hyvin lyhyesti. Muistaakseni todettiin, ettei tässä työryhmässä ole tarkoitus käsitellä täyskieltoa. Sitä ei lähdetty edes miettimään ihan jo siksikin, ettei se kuulunut toimeksiantoon.”

”Laki pitäisi valmistella todella tarkasti, jos tarkoitus olisi kieltää kokonaan jonkin maan kansalaisilta kiinteistökaupat Suomessa. En edes tiedä, kuinka perustuslainmukainen täyskielto olisi.”

Olisiko täyskielto mahdollinen?

Muun muassa puolustusministeri Antti Kaikkonen on sanonut, että nyt säädettyä tiukemman kiinteistökauppalain valmistelu olisi vienyt paljon pitemmän ajan.

Olisiko täyskielto mahdollinen, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Jari Salila?

”Se olisi ainakin oikeudellisesti huomattavasti hankalampi kysymys. Siihen liittyy enemmän erilaisia näkökohtia kuin kiinteistökaupan luvanvaraisuuteen. Siihen kytkeytyisi muun muassa enemmän ihmisten perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä”, Salila sanoo.

Mitkä perusoikeudet voivat estää täyskiellon tai ainakin tehdä lain säätämisestä monimutkaisen?

”Ensimmäisenä nousee mieleen perustuslain kuudenteen pykälään sisältyvä syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset.”

”Työryhmällä oli kova kiire”

Salila oli myös lakia valmistelleen työryhmän jäsen. Hänen muistikuvansa mukaan täyskielto ei ollut työryhmän työskentelyssä esillä.

”Tässä oli kyse voimassaolevan sääntelyn terävöittämisestä ja käytännön soveltamistyössä eteen tulleisiin haasteisiin vastaamisesta. Siinä yhteydessä ei pohdittu vakavasti täyskieltoa.”

Nyt eduskuntaan menneen lakiesityksen valmistelu alkoi toukokuussa. Salila ei halua arvioida, olisiko täyskielto ollut mahdollista saada valmiiksi tässä ajassa.

”Siinä puhutaan sellaisesta perusoikeuksiin käyvästä rajoituksesta, että sen valmistelu täytyisi tehdä huolella. Työryhmällä oli kova kiire jo tämänkin toimeksiannon toteuttamisessa.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut