Mitä kaupoissa tapahtuu, jos sähköt joudutaan katkaisemaan? – Näin Kesko ja S-ryhmä säästävät sähkössä: ”Laskemme myymälöiden lämpötiloja”

Ruokakauppojen kylmäkaapit kestävät tunnin tai parin sähkökatkoksen. Pirkanmaalla isoilla marketeilla on varavoimaa, mutta 24h-kaupat voidaan joutua sulkemaan, jos sähköt katkaistaan yöllä.

Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen sanoo, että kassajärjestelmiin on varavirtaa joksikin aikaa. ”Tolkuttoman pitkäksi aikaa sitä ei ole. Puhutaan vajaasta tunnista.”

16.9. 5:00

Aamulehti

Kaupan ala on valmistautunut energiansäästöön ja mahdollisiin sähkökatkoksiin hyvin.

Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen sanoo, että lyhytaikaisilla poikkeussäädöillä voidaan päästä jopa 15–20 prosentin sähkönsäästöön. Säätöjä on ajateltu tehtäväksi kylmälaitteisiin sekä valaistukseen, koska ne vievät eniten sähköä.

”Käytännössä huippuja voidaan pienentää niin, että kauppa ottaa kylmäjärjestelmien sähkönsäästön asetukset käyttöön. Se tarkoittaa lämpötilojen optimointia kylmäkalusteissa ja -huoneissa. Esimerkiksi isojen pakasteiden sähkösulatukset tehdään yöllä.”

Edelleen valaistusta rukataan niin, että se vähenee automaattisesti yöaikaan.

Alanen sanoo, että osa säästökeinoista on uusia, osa vanhoja. Ne on räätälöity poikkeustapauksiin.

Kassat toimivat vajaan tunnin

Mikäli sähkökatkoksiin päädytään, niin kassajärjestelmiin on varavirtaa joksikin aikaa.

”Tolkuttoman pitkäksi aikaa sitä ei ole. Varavirtaa on kassoihin ja hätäpoistumisteiden valoihin vajaaksi tunniksi.”

Kylmä- ja pakastelaitteisiin ei varavirtaa ole tässä määrin.

”On puhuttu, että katkos voisi olla pari tuntia. Sen ajan pakasteet kestävät, mutta jos puhutaan pitemmistä ajoista, niin sitten tulee hävikkiä.”

Jotkut kauppiaat ovat kyselleet asiakkailta, mitä mieltä he ovat siitä, pitääkö virvoitusjuomat olla kylmäkaapeissa.

”Palaute on ollut, ettei tarvitse. Asiakkaat ovat tulleet mukaan talkoisiin.”

Alanen on huomannut, että kauppiaat miettivät kylmälaitteiden yhdistämistä.

”Joillakin on kaupan takatiloissa kaksikin kylmävarastoa. Osa pohtii, josko toisen voisi sulkea. Myös valikoimien määrää on mietitty.”

Uusi innovaatio

Alanen korostaa, että energiansäästöön tähtääviä uudistuksia on tehty ryhmässä vuosikymmeniä. Kauppoja uudistetaan kovaa vauhtia.

”Kylmälaitteet on vaihdettu ovellisiin ja kannellisiin, valaistuksessa on siirrytty led-valoihin. Ne ovat säädettäviä, jolloin niiden valaistusta on mahdollista vähentää yöllä.”

Osa kaupoista on auki ympäri vuorokauden. ”Tällöin yöllinen sähkökatkos vaikuttaa kaupan järjestelmiin.”

Uusi innovaatio on kierrättää hukkaenergia. Alasen mukaan kaikki mahdollinen perataan.

”Tarkoitus on uudistaa kaikki yksiköt. Tässä työssä olemme loppusuoralla.”

Sisälämpöä lasketaan

Pirkanmaan Osuuskauppa on niin ikään lähtenyt aktiivisesti energiansäästöön.

”Laskemme myymälöiden sisälämpötiloja yhdellä asteella alkavalla lämmityskaudella. Sisävalaistuksen tehotasoa säädetään pienemmäksi samoin kuin ilmanvaihtoa kulutushuippujen ajaksi”, talousjohtaja Jani Virtanen sanoo.

Hän jatkaa, että mainosvalot sekä muu tarpeeton valaistus on sammutettuna kaupan aukioloajan ulkopuolella.

”Säätöjä tehdessämme huomioimme toki asioinnin turvallisuuden ja henkilökunnan työturvallisuuden.”

Virtanen korostaa, että ennakoimattomien sähkökatkojen varalle osuuskaupoilla on selkeät ohjeet myymälöissä.

”Mahdollisesta sähköpulasta johtuviin sähkökatkoihin laaditaan parhaillaan varautumissuunnitelmia ja ohjeita.”

Pirkanmaan osuuskaupan suurimmissa yksiköissä on varavoimaa, jolla voidaan mahdollistaa kylmälaitteistojen sähkönsaanti katkon aikana.

Kylmäkalusteet ovat jo suurimmassa osassa myymälöitä ovellisia tai kannellisia kalusteita. ”Näissä kalusteissa tuotteet säilyttävät myyntikelpoisuuden lyhyiden sähkökatkojen aikana.”

Virtasen mukaan ympäri vuorokauden auki olevat myymälät joudutaan sulkemaan, jos yöllä on tunnin sähkökatkos.

Oma tuulivoima käytössä

Myös osuuskauppa on panostanut kiinteistötekniikkaan ja energiansäästöön sekä hiilipäästöjen vähentämiseen jo vuosikausia.

”Vuosikymmen sitten avattu S-market Sääksjärvi oli silloin rakennettuna Suomen energiatehokkain kauppa. Uudemmista yksiköistä muutama vuosi sitten avattu S-market Tesoma oli myös energiatehokkain kauppa”.

Työ jatkuu. Osuuskauppa lisää myymälöiden energiatehokkaita ratkaisuja kuten maa- ja lauhdelämmön hyödyntämistä sekä energiatehokkaita kylmäkalusteita.

”Jatkamme myös aurinkosähkövoiman rakentamista myymälöiden yhteyteen. Käyttämästämme sähköstä merkittävä osa tuotetaan S-ryhmän yhteisellä tuulivoimatuotannolla.”

Kauppa valvoo tuotteitaan

Päivittäistavarakauppa ry:n valmiuspäällikkö Lauri Kulonen sanoo, että tunnin tai parin katkoksen aikana useat kaupat joutuisivat sulkemaan ovensa, jos katkos olisi päiväsaikaan.

”Myymälöissä on saatavilla varavoimaa vaihtelevasti ja laitteita on erilaisia. Varavoiman määrästä ja niiden käyttöönoton nopeudesta riippuu paljolti, miten kaupat pystyisivät olemaan auki.”

Kassajärjestelmät toimisivat varavirran avulla jonkin aikaa. Oleellista katkoksissa on kuitenkin se, miten tuotteiden kylmäketju pystytään takaamaan.

”Pääsääntö on, että tuotteet kestävät tunnin, parin sähkökatkoksen. Niihin ei tule tässä ajassa laadullista heikentymistä. Paljon toki riippuu siitä, millaisia kylmäketjun kaapistot ja laitteet ovat.”

Hän jatkaa, että uusimmissa kylmälaitteissa on mietitty mahdolliset sähkön keskeytymiset.

”Energiatehokkuus ja tuotteiden säilyminen häiriöissä kulkevat käsi kädessä.”

Kulonen tähdentää, että kaikilla ruokakaupoilla on tarkat omavalvontasuunnitelmat. ”Kauppa tarkkailee tuotteiden lämpötilaa ja tekee valvonnan perusteella päätöksiä siitä, voiko kyseisiä tuotteita pitää myynnissä vai ei.”

Kuluttajan ei siis tarvitse huolehtia vaikkapa sitä, että yöllisen sähkökatkoksen takia katkaravut olisivat pilalla.

”Kauppa huolehtii kaikissa olosuhteissa, että tuote on myyntikelpoinen.”

Mistä kyse?

Ohjeita kaupalle

Katso sähköyhtiösi tiedotuskanavista, onko arvio sähkökatkon pituudesta tarkentunut.

Tarkkaile kylmäkalusteiden ja -tuotteiden lämpötiloja omavalvontasuunnitelman mukaisesti säännöllisesti.

Selvitä ketjuohjauksesta, onko kylmätuotteille mahdollista saada myymälän käyttöön tilapäisiä säilytysratkaisuja tai voisiko kylmätuotteet siirtää toiseen myymälään tai varastoon.

Mikäli kylmätuotteiden omavalvonnan mukaiset säilyvyysrajat lähestyvät, myymälävastaava voisi päättää tuotteiden jakamisesta asiakkaille ja henkilöstölle, jos se on mahdollista.

Jos sähkökatko jatkuu, huomioi, että matkapuhelinverkot menevät käyttökelvottomiksi noin 4 tunnin kuluttua sähkökatkoksen alkamisesta.

Määrittele, miten paljon henkilöstöä tarvitaan, jos sähkökatko kestää pitempään.

Arvioi lisävartioinnin tarve.

Lähde: Päivittäistavarakauppa ry.

Energiansäästö tapetilla jo vuosia

Kulonen kuuluu Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä olevaan kauppa- ja jakelupooliin.

Varautuminen sähkön keskeytyksiin on tärkeä osuus, mutta hän muistuttaa, että kauppa on kehittänyt varautumistaan vuosia.

”Kaupalle energiatehokkuuden parantaminen on tärkeätä. Siihen sisältyy sekä ympäristön että talouden näkökulmat.”

Kuluttajalle tehokkuuden nostaminen on näkynyt esimerkiksi uusilla suljettavilla meijerituotteiden kylmäkaapeilla.

”Kauppa huolehtii kaikissa olosuhteissa, että tuote on myyntikelpoinen”, Päivittäistavarakauppa ry:n valmiuspäällikkö Lauri Kulonen sanoo.

Vain pieni siivu

Ruokakaupoissa on helteillä viileätä. Monella voi käydä mielessä, miten paljon ison marketin viilennys vie sähköä. Kaupan alan osuus kokonaiskulutuksesta on kuitenkin verrattain pieni.

”Puhumme noin 3–4 prosentin siivusta. Mielikuva voi olla toisenlainen, sillä lähes jokainen käy ruokakaupassa säännöllisesti. Toimiala näkyy arjessa aivan eri tavalla kuin esimerkiksi teollisuus. Tästä ehkä syntyy kuva, että kauppa olisi suurempikin sähkönkuluttaja.”

Suomessa on noin 2 800 päivittäistavaran myymälää.

Kaupassa kuin myös jakelupoolissa mietitään uusia keinoja, joilla energiakulutusta voitaisiin vähentää.

”Pitkän aikavälin lisäksi tarvitaan nopeita keinoja. Yksi tällainen on se, että kauppa miettii omaa energiakulutustaan kulutushuippujen ajaksi. Nehän ovat aamulla kello 7–9 ja illansuussa 17–19.”

Poolissa keskustellaan myös vaihtoehtoisista ratkaisuista sähköntuotantoon. Varavoima koostuu pitkälti dieselillä käyvistä varakoneista. Niiden kehittämistä tarkastellaan yhdessä.

Kulonen on kuullut, että jotkut myymälät ovat kytkeneet kylmäkaappeja pois päältä.

”Kaupoissa voidaan tehdä paljon konkreettista sähkön säästämiseksi. Kylmäkaappi on yksi vaihtoehto, mikäli siellä ei ole pilaantuvia tuotteita. Myös valaistuksen ja lämmityksen säätö voivat tuoda säästöjä.”

Paistopisteiden sähkönkulutus ei nouse lähelle sitä tasoa kuin kylmälaitteet.

”Kylmälaitteet ovat iso kokonaisuus, toinen on tilojen lämmitys ja sen jälkeen valaistus. Oleellista on myös se, onko konekanta uutta vai vanhaa.”

”On puhuttu, että katkos voisi olla pari tuntia. Sen ajan pakasteet kestävät, mutta jos puhutaan pitemmistä ajoista, niin sitten tulee hävikkiä”, aluejohtaja Jari Alanen miettii.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut