Kiistelty moottoritien oikaisu halutaan rakentaa Lempäälästä Pirkkalaan – valmistelussa ratkaiseva käänne: ”Ei ole tullut esiin mitään estettä”

Uutta moottoritietä Pirkkalasta Lempäälään syntyisi 10 kilometriä. Tampereen eteläpuolisten tiehankkeiden yhteishinta on 185 miljoonaa euroa.

Suunniteltu moottoritie lähtisi Lempäälän Kuljusta Pirkkalan suuntaan vasemmalla näkyvän asuinalueen ja kauempana olevan Kiillon tehtaan välistä.

9.9. 9:59

Kolmostien uusi oikaisu Pirkkalan Linnakorvesta Lempäälän Kuljuun on ottamassa ratkaisevan askeleen eteenpäin ensi viikolla.

Syyskuun 14. päivänä kokoontuu tiehankkeen ohjausryhmä, jossa edustettuina ovat muun muassa alueen kunnat, Pirkanmaan liitto ja ely -keskus.

Ohjausryhmä päättää lopullisesti, jatketaanko hankesuunnittelua nykyisen moottoritien perusparantamisen ja leventämisen vai kokonaan uuden oikaisutien rakentamisen pohjalta. Samalla ratkaistaan, valitaanko jatkosuunnitteluun uuden niin sanotun kakkoskehätien eteläinen vai pohjoinen vaihtoehto.

Elyn kanta ennen kokousta on, että suunniteltu oikaisutie pitäisi rakentaa ja kakkoskehän linjauksista valita tien eteläinen vaihtoehto. Nykyistä moottoritietä parantamalla ei saavuteta tulevaisuuden liikenneväylältä vaadittuja ominaisuuksia.

Ohjausryhmää johtaa Pirkanmaan ely-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti.

”Voimassa oleva maakuntakaava antaa suuntaviivat Tampereen seudun maankäytölle. Esiin ei ole myöskään tullut mitään sellaista estettä, joka estäisi hankkeen toteuttamisen”, Sammallahti katsoo.

Lue lisää: Tampereen ja Lempäälän rajalle halutaan peräti 8 000 asukasta ja junaseisake – Tällaiset ovat massiiviset suunnitelmat kiistellyn tiehankkeen keskellä

Lue lisää: Näin voimakkaasti Tampereen seutu laajenee alle 20 vuodessa – Suunnittelujohtaja pitää tärkeänä erityisesti yhtä jättihanketta: ”Sijainti Lempäälässä olisi ylivertainen”

Huoli virkistysmetsistä

Ohjausryhmän kokouksen ”pohjapaperina” ovat viime keväänä tiehankkeen ympäristövaikutuksista saadut lausunnot ja niistä ely-keskuksessa laadittu perusteltu päätelmä sekä alueen asukkailta saadut viestit ja palaute.

Kuntien ja yksityisten lausunnoissa kannettiin suurta huolta laajan ja vielä yhtenäisen metsäalueen kohtalosta Tampereen eteläpuolella.

Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet muuttuvat ja jopa katoavat, jos se viipaloidaan moottori- ja kehätiellä ja avataan muulle maankäytölle. Kakkoskehän kupeeseen on hahmoteltu esimerkiksi uutta Tampereen seudun järjestelyratapihaa.

Lue lisää: Kartta näyttää valtavan muutoksen: Lempäälä haluaa rakentaa suositun luontoalueen täyteen asuntoja ja työpaikkoja – lopulta asian ratkaisee kiistelty moottoritie

Tampereen verran tilaa

Toisessa korissa ovat matka-aikojen lyhentyminen ja tätä kautta saavutettavat päästövähenemät, liikenneturvallisuuden koheneminen ja liikennemelun vaimeneminen nykyisellä moottoritiellä.

Yhteysväli nähdään tärkeäksi myös pitkämatkaisen valtakunnallisen liikenteen kannalta.

Lisäksi Pirkanmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa uudet liikenneyhteydet ja kaupalliset toiminnot on sijoitettu juuri Lempäälän ja Pirkkalan välille.

”Maakuntakaavassa on suunniteltu alueelle sekä teitä että muuta maankäyttöä. Jos ne eivät toteudu, sama maankäyttötavoite pitäisi sijoittaa jonnekin muualle”, ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen yksikönpäällikkö Tero Haarajärvi huomauttaa.

Kaikkiaan uudelle maankäytölle on varattu alueella tilaa 970 hehtaaria eli lähes 10 neliökilometriä. Varausalueiden koko vastaa Tampereen kaupungin keskustaa.

Lue lisää: Pirkkalan ja Lempäälän metsiin halutaan moottoritie, asuntoja ja yritysalueita: Kartta näyttää koko valtavan hankkeen vaikutukset – ainoastaan Pirkkala vastustaa

Tästä kyse

Kolmostien vaihtoehdot

Vaihtoehto VE1 perustuu uuteen moottoritien linjaukseen Pirkkalan Linnakorven ja Lempäälän Puskiaisten välillä (10 kilometriä).

Lisäksi nykyisen valtatien osuudet parannetaan niin, että kokonaisuudesta muodostuu yhtenäinen moottoritie (5 km).

Hankkeessa on mukana 2-kehätie (9 km), josta muodostuu kaupunkiseudun uusi seudullinen pääväylä (mt 309).

Vaihtoehto VE2 perustuu nykyisen valtatie 3:n merkittävään perusparannukseen Lempäälän Marjamäestä Pirkkalaan.

Vaihtoehdossa VE2 koko 23 kilometriä pitkästä valtatieosuudesta tehdään yhtenäinen 3+3-kaistainen moottoritie.

Tähänkin hankkeeseen sisältyy uuden 2-kehätien rakentaminen Tampere-Pirkkalan lentoaseman ja Sääksjärven eritasoliittymän välille.

Tiehankkeen ohjausryhmä valitsee joko VE1:n tai VE2:n jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 14. syyskuuta.

Melu vähenisi Kuljussa

Uuden oikaisutien ja sitä tukevien liikenneyhteyksien kustannus-hyöty-suhteeksi on laskettu noin 2,5. Jokainen hankkeeseen sijoitettava euro siis saataisiin takaisin 2,5-kertaisena.

Nykyisen moottoritien perusparannuksen vastaava lukema on vain 0,9 eli hanke jäisi tappiolliseksi.

Suunnitteluosuuden liikennemäärien ennustetaan kasvavan vähintään 20–30 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Ennuste perustuu Tampereen seudun väestönkasvuun sekä yritysten kasvaviin tarpeisiin.

”Näistä lähtökohdista on aika vaikea päätyä muuhun vaihtoehtoon kuin tien oikaisuun. Lakalaivan kohta risteyksineen on jo nyt todella ongelmallinen ja onnettomuusaltis. Pääradan yli meneviä siltojakaan ei voi helposti levittää”, Haarajärvi sanoo.

Uuden oikaisutien pituus olisi 10 ja koko suunnitteluosuuden noin 15 kilometriä. Tien valmistuttua sitä käyttäisi ainakin 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vastaava määrä liikennettä vähenisi nykyiseltä moottoritieltä Sarankulman ja Kuljun väliltä.

”Kaikissa tulevissa ratkaisuissa yksi oleellinen asia on liikennemelun torjunta. Melusta tulee hyvin paljon valituksia ja palautetta nykyisenkin moottoritien varren asukkailta”, kertoo Sammallahti.

Kakkoskehätien etelän puoleista linjausta on kannattanut varsinkin Lempäälä. Yhdeksän kilometrin mittainen tie kiertäisi Pulkajärven Natura-alueen.

Lue lisää: Näihin metsiin halutaan moottoritie ja kehätie Lempäälässä ja Pirkkalassa, ja tässä ovat jättihankkeen todelliset syyt – suunnittelujohtaja kertoo avoimesti äärimmäisen vaikeasta projektista

Hinta voi olla este

Ely-keskuksen mukaan oikaisutien eläimille ja ihmisille aiheuttamia liikkumisesteitä voitaisiin lievittää esimerkiksi vihersilloilla. Vastaavaa ratkaisu suunnitellaan parhaillaan myös valtatie 9:lle Tasanteen kohdalle.

Ohjausryhmän kokouksen jälkeen käynnistyy hankkeen yleissuunnittelu valitun tielinjauksen pohjalta. Tähän kuluu ainakin vuosi, jonka jälkeen suunnitelma tulee nähtäville ja lähtee lausuntokierrokselle. Koko käsittely- ja hyväksymismenettely kestää ainakin pari vuotta.

”Kunnat ovat toivoneet hyvinkin nopeaa käsittelyä ja ratkaisuja. Pirkanmaan kiireellisin tiehanke on kuitenkin edelleen valtatie 9:n perusparannus Tampereen ja Oriveden välillä. Lisäksi huomiota vaativat Kolmostie Parkanossa ja Ikaalisissa sekä valtatie 12 Kangasalle”, linjaa Sammallahti.

Käytännössä Puskiaisissa tuskin päästään iskemään kuokkaa maahan ennen 2030-lukua, vaikka asiat etenisivät rivakastikin.

Esteeksi tai ainakin hidasteeksi voi nousta hankkeen huima kokonaishinta. Se on nykykustannuksilla arviolta 185 miljoonaa euroa, josta tieoikaisun osuus olisi 120 miljoonaa.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut