Saitko käskyn kertausharjoituksiin? Niitä lähetetään lähes 10 000 enemmän kuin piti – Pirkanmaalla alkaa pian iso määrä harjoituksia

Kertausharjoituksia järjestetään tänä vuonna kolmannes enemmän kuin normaalisti. Myös reservin yläikärajan nostoa selvitetään. Pirkanmaalla harjoituksiin on käsketty lähes 3 000.

Tamperelainen Pertti Kirmo (etualalla) kuuluu maakuntakomppaniaan. Harjoituksia on muutaman kerran vuodessa.

24.8. 5:00

Aamulehti

Kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen lisääntyi jo viime vuonna, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan vei innostuksen uudelle tasolle.

Samaan aikaan puolustusvoimille suunnattiin lisärahoitusta, jonka turvin se järjestää aikaisempaa enemmän kertausharjoituksia.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jukka Nurmi Pääesikunnasta myöntää, että tänä keväänä on saatu uutta ”buustia”. Halukkuus koulutukseen on kova niin naisille kuin miehillä.

Kolmannes lisää

Moni muistaa vuosia, jolloin säästösyistä kertausharjoitusten määrä oli vedetty minimiin. Nyt luvut ovat toisenlaisia.

Alun perin käskyjä kertausharjoituksiin oli tarkoitus lähettää normaali määrä 19 300. Tänä vuonna niitä on lähetetty 9 000 enemmän. Tämä tarkoittaa, että kokonaismäärä nousee tänä vuonna yli 28 000:een.

Ensi vuonna käskyjä voidaan lähettää normaalimäärän lisäksi vielä 10 000, joten määrä hipoo 30 000:ttä.

Yhteisharjoituksia edessä

Miten muutokseen vastataan?

”Se on ollut haaste. Lukuisat paikallispuolustusharjoitukset ajoittuvat syyskuuhun ja näihin yhdistetään kertausharjoituksia. Marras-joulukuussa varusmiehet osallistuvat päätösharjoituksiin ja niihin nivotaan useita kertausharjoituksia.”

Koronan takia osa harjoituksista jouduttiin perumaan.

”Näiden harjoitusten suunnitelmat ovat valmiina, ja ne voidaan ottaa nopeasti käyttöön.”

Maakuntakomppania harjoittelee herrasmiessopimuksen voimalla. Kun tähän hommaan lähdetään, niin se myös hoidetaan kunnolla. Harjoituksista ei jäädä pois.

MPK:lta satoja kouluttajia

Nurmi korostaa yhteistyön merkitystä.

”MPK:lla on merkittävä rooli, kun puhutaan reserviläiskouluttajista. He ovat puolustusvoimien kouluttamia ja hyväksymiä.”

Heitä käytetään yhä enemmän niin puolustusvoimien kertausharjoituksissa kuin vapaaehtoisissa harjoituksissa.

Viime vuonna harjoituksissa oli 800 vapaaehtoista MPK:n kautta tullutta kouluttajaa.

”Tänä vuonna määrä voi olla suurempi. Tämä on hyvä kehityssuunta. Kouluttajareservi tukee puolustusvoimien henkilökuntaa ja vapautta väkeämme muihin tehtäviin.”

Simulaattorit motivoivat

Riittääkö kaikille materiaalia?

”Sitä saisi olla enemmänkin, mutta toistaiseksi se on riittänyt. Tähän auttavat simulaattorit. Ampumasimulaattorien avulla voidaan saada aikaan todenmukaiset olosuhteet myös reserviläisten kouluttamisessa.”

Nurmi on huomannut, että simulaattorikoulutus on lisäksi motivoivaa.

Reservin yläikäraja noussee

Reserviin lasketaan palveluksen suorittaneet, alle 50-vuotiaat miehistöön kuuluvat ja kaikki alle 60-vuotiaat, joilla on upseerin, opistoupseerin tai aliupseerin arvo.

Jatkossa varttuneempi reserviläispolvi voi saada vielä käskyn.

”Meillä on entistä enemmän kokeneempia reserviläisiä, joille voidaan suunnata esimerkiksi paikallisjoukkojen esikuntatehtäviä ja joukkojen perustamiseen liittyvät tehtävät.”

Nurmi sanoo, että pääosa operatiivisessa joukoissa olevia on kolmikymppisiä molemmin puolin, mutta paikallisjoukoissa ikähaitari kasvaa 50-vuotiaisiin.

”Kouluttajatehtävissä reserviläinen voi olla lähempänä 60 vuoden ikää. Porukkaa on laidasta laitaan.”

Sellaisia tehtäviä, joissa fyysistä puolta ei tarvitse korostaa, löytyy monenlaisia.

”Parlamentaarinen asevelvollisuuden kehittämistä pohtinut komitea ehdotti reservin yläikärajan nostoa. Puolustusministeriössä selvitetään parhaillaan, josko ikärajaa voitaisiin nostaa 65 vuoteen. Se koskisi reserviläistä, jolla on kykyä jatkaa, ja joka on avainhenkilö jossakin tietyssä tehtävässä.”

Reserviä reservillekin

Kaikki kertausharjoitukset on saatu toteutettua. Nurmi on huomannut, että tänä vuonna lykkäystä on haettu jonkin verran Ukrainan sodan perusteella.

Nurmi sanoo kuitenkin, ettei puolustusvoimissa olla huolissaan lykkäyshakemusten määrästä, eikä liioin niistä reserviläisistä, jotka ovat siirtyneet siviilipalvelukseen Ukrainan sodan takia.

”Suomessa sodan ajan vahvuus on 280 000 sotilasta. Lisäksi reservissä on noin 900 000 koulutettua reserviläistä, joten meillä on reservillekin reserviä.”

Harjoitusten sisältö ei ole muuttunut Ukrainan takia. Joka kerta harjoitellaan Suomen puolustusta kaikissa olosuhteissa, tähän linjaan ei ole muutostarpeita.

Nurmi sanoo, että nykyiset harjoitukset vastaavat täysin siihen, mitä Ukrainan suunnalla tapahtuu.

Armeijamme vahvuuksia ovat panssaritorjunta sekä miinojen ja tykistön käyttö.

”Nämä on osoittautuneet vahvoiksi myös Ukrainassa. Moni asia, johon puolustuksemme perustuu, on siis todettu hyväksi.”

Kierrätystä mietitään

Viime hallituskaudella saatiin aikaa uudistus, jonka mukaan kertausharjoituksiin voidaan käskeä nopeammin kuin kolmen kuukauden kuluttua.

”Toistaiseksi tähän ei ole ollut tarvetta. Työkalupakkia siihen, miten reserviä voidaan käskeä palvelukseen, kehitetään jatkuvasti. Katsomme, onko se ajan tasalla.”

Hän korostaa, että jos reserviläinen on antanut suostumuksensa, niin hänet voidaan määrätä harjoituksiin aiemmin kun kolmen kuukauden kuluessa.

Pitemmän ajan kriisin varalle on myös varauduttava.

”Jos kriisi pitkittyy, on suunniteltava, miten joukkoja kierrätetään.

Mikä?

Kertausharjoitukset

Kertausharjoituksiin on osallistunut vuosittain noin 19 300.

Lisärahan turvin määrää lisätään vuosittain 10 000:lla.

Pirkanmaalla kertausharjoituksiin on käsketty tällä hetkellä noin 2 700 reserviläistä.

Harjoitusten määrä lisääntynyt noin kolmanneksella viime vuodesta.

Ensi vuonna maakunnassa käskyjä lähetetään 3 000.

Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta saa tietoa Maanpuolustuskoulutus MPK:n kotisivujen kautta. Paikallispuolustuksesta kiinnostuneet intti.fi-sivustolta.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen sanoo, että tilanne toimistolla on rauhoittunut. ”Tilanne Ukrainassa ei sinällään ole lisännyt asiakaspalveluun tulevaa kysymysten määrää.”

Pirkanmaalla 3 000

Kertausharjoitusten lisääntyminen näkyy Pirkanmaalla siten, että paikallispuolustuksen kertausharjoituksiin on tällä hetkellä käsketty noin 2 700 reserviläistä.

Harjoituksia on noin kolmanneksen enemmän kun viime vuonna.

”Vuoden loppuun mennessä määrä nousee 3 000:een. Luvussa ovat mukana Pirkanmaan aluetoimiston järjestämien kertausharjoitusten lisäksi puolustusvoimien alaisten laitosten ja Satakunnan lennoston järjestämät kertausharjoitukset”, Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen kertoo.

Valtaosa harjoituksista ajoittuu syys-marraskuun välille.

Marttisen mukaan MPK:n kursseille olisi tulossa monin verroin enemmän osallistujia kuin mahtuu.

”Varsinkin arjen turvallisuus ja varautumisen kurssit sekä ampuminen ja lähitaistelu kiinnostavat. Kurssien osanottajamääriä onkin nostettu.”

MPK pyrkii lisäämään ammuntoja resurssien sallimissa rajoissa. Kun harjoitusten määrä on lisääntynyt, niin ampumaradat ovat kovassa käytössä.

Koronavuosi jäi väliin

Myös Pirkanmaalla kertausharjoituksia jouduttiin perumaan koronan takia vuonna 2020.

Marttinen kertoo, että viime vuonna pääosa suunnitelluista harjoituksia voitiin toteuttaa, kun rajoitukset otettiin huomioon.

Pirkanmaalla lykkäyshakemusten määrä ei ole noussut.

”Määrä on säilynyt aikaisempien vuosien tasolla.”

Harjoituksissa ikähaitari on laaja.

”Reserviläisten ikäjakauma vaihtelee 20 ja 60 vuoden välillä. Paikallispuolustuksen joukoissa puhumme ikävuosista 30–60.”

Keväällä aluetoimistoihin oli paljon yhteydenottoja. ”Reserviläiset halusivat selvittää oman sodan ajan sijoituksensa. Nyt tilanne on rauhoittunut; vallitseva tilanne Ukrainassa ei sinällään ole lisännyt asiakaspalveluun tulevaa kysymysten määrää.”

Reservin ylivääpeli Pertti Kirmo (etualalla) sanoo, että maanpuolustustyö on hyvä harrastus. ”Kun on harjoituksissa, niin siinä pääsee irti työelämästä.” Seuraavana Martti Ekman ja Antti Ollila.

”Olen niin kauan mukana kun saan olla”

Hellettä riittää, mutta säästä huolimatta Satakunnan lennoston Pirkkalan tukikohdan ampumaradalla on tullut iso joukko harjoituksiin.

Maakuntakomppaniaan kuuluva tamperelainen Pertti Kirmo kertoo, että harjoituksia on muutaman kerran vuodessa, hiukan sen mukaan, mihin tehtävään on määrätty.

Maakuntakomppaniaan liittyminen on vapaaehtoista, mutta Kirmon mukaan alalla vallitsee herrasmiessopimus.

”Se tarkoittaa, että jos tähän ryhtyy, niin harjoituksissa myös käydään.”

Kirmo liittyi maakuntakomppaniaan vuonna 2010.

Valinta maakuntakomppaniaan on hiukan muuttunut viime vuosina.

”Nykyään komppaniaan hakeutuvan täytyy käydä peruskurssi, joka järjestetään kolmena viikonloppuna. Näistä valitaan reserviläisiä sijoitettavaksi johonkin komppaniaan. Olen kuullut, että hakijoita on enemmän kuin mitä voidaan ottaa.”

Kirmo on käynyt vuosien aikana lukuisissa kertausharjoituksissa. Asepalveluksen hän suoritti Vekaranjärvellä sissikomppaniassa.

Nyt hän on 54-vuotias. Ikä ei häntä paina.

”Olen niin kauan mukana kun saan olla, ellei tule ongelmia terveyden kanssa.”

Kirmo on ollut maakuntakomppanian harjoitusten lisäksi jonkin verran MPK:n kursseilla ja kouluttajana.

Maakuntakomppaniaan kuuluminen on hyvä harrastus.

”Siellä on samanhenkistä porukkaa. Kun on harjoituksissa, niin se on hyvä tapa päästä irti työelämästä. Toimii minulla hyvin.”

Kirmokin on huomannut, että Pirkanmaalla on vähän ampumaratoja.

”Olisi hyvä, jos niitä saataisiin lisää, mutta se on tietysti rahakysymys. Lisäksi pitää ottaa huomioon ympäristövaatimukset.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut