Tampereen Taysissa hoito­henkilöstön saatavuus vaikeutunut entisestään – Vaalilupaus vanhus­palveluiden hoitaja­mitoituksesta ei ole toteutumassa kuin paperilla

Esimerkiksi Jyväskylässä ainut tapa, jolla hoitajamitoitus on voitu turvata, on ollut vähentää hoivakotien asukaspaikkoja. Tampereen Taysissa on ollut jo pidempään tilanne, että henkilöstön vaadittava määrä ei toteudu työvuorossa.

Lähihoitaja hoitamassa potilasta Espoossa 27. kesäkuuta 2019.

9.6. 7:18 | Päivitetty 9.6. 14:41

Hallituspuolueiden tärkeimpiin vaalilupauksiin kuulunut hoitajamitoituksen nosto vanhuspalveluissa ei ole toteutumassa. Laki toki on jo voimassa, mutta lain määräämä mitoitus 0,7 työntekijää asukasta kohden ei ensi keväänä ole toteutumassa. Lisäksi vanhuspalveluiden työvoimapula uhkaa jo kesällä kriisiytyä entisestään hoitajien lomasijaisten puutteen takia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kerrotaan, että viime marraskuussa hoitajamitoituksen ollessa 0,55, yhteensä 92 yksikköä ei päässyt lakisääteiseen mitoitukseen. Hoitajamitoituksen noustessa jälleen ensi keväänä suurin osa yksiköistä joutuu tekemään rekrytointeja.

Jotta kaikki ympärivuorokautisen hoidon yksiköt saadaan nousemaan vaadittuun 0,7 hoitajan mitoitukseen, lisärekrytointeja tarvitaan THL:n mukaan lähes 80 prosentissa yksiköistä.

”Todella moni on rekrytoimassa tällä hetkellä. Todennäköisesti niiden yksiköiden määrä on kasvanut (marraskuusta), jotka eivät täytä nykyistä 0,6:n mitoitusta”, johtava asiantuntija Sari Kehusmaa kertoo.

Taysissa vaikeuksia saada hoitohenkilökuntaa

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin hoitotyön johtaja Elina Mattila kertoo, että myös Tampereella henkilöstön saatavuus on vaikeutunut entisestään kesään mentäessä. Aluekohtaisia eroja on, mutta puutteita hoitohenkilöstön saamisessa on jokaisella alueella. Kesän aikana, ja jo pidempään, on ollut tilanne, että on työvuoroja, joissa suunniteltua ja tarvittavaa määrää henkilöstöä ei ole työvuorossa.

”Henkilöstön määrää ja toimintaa sopeutetaan käytössä olevin keinoin, jotta potilaat saadaan hoidettua. Myös erilaiset rahalliset kannustimet ovat käytössä, muun muassa hälytysraha ja vuoronvaihtokorvaukset. Mutta kaiken kaikkiaan ammattilaisten riittävä saatavuus on erittäin vaikeaa tällä hetkellä”, Mattila kertoo Aamulehdelle sähköpostin välityksellä.

Taysissa sairaanhoitajien sijaisina on paljon hoitoalan opiskelijoita. Sairaanhoitajan sijaisena voi toimia, jos on suorittanut vähintään 140 opintopistettä opinnoista. Mattila kertoo, että opiskelijat eivät voi toteuttaa lääkehoitoa täysimääräisesti kuten valmiit sairaanhoitajat. Taysissa opiskelijat eivät esimerkiksi toteuta suonensisäistä vaativaa lääkehoitoa ollenkaan, vaan sen tekevät valmiit sairaanhoitajat.

Valviran ohjeistuksen mukaan jokaisessa työvuorossa nimetään vastuuhenkilö, joka valvoo opiskelijasijaisen työtä työvuoron aikana.

”Olemme siis joutuneet uudistamaan työnjakoa, ja sairaanhoitajilla on paljon vastuuta myös opiskelijakollegoiden työn tekemisestä. Opiskelijasijaisille pyritään kaikesta huolimatta tuottamaan onnistumisen kokemuksia ja hyviä kokemuksia, sillä he ovat tulevaisuuden tekijöitä ja kollegoita”, Mattila kertoo.

Lähihoitajista pulaa Tampereella

Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen johtaja Mari Patrosen mukaan hoitajille on tarvetta myös vanhustenhoidossa.

”Tampereen kaupungin omassa palvelutuotannossa tarvitaan 60 lähihoitajaa lisää, jotta 0,7 hoitajamitoitus toteutuisi. Kesäsijaisia on saatu, mutta tarvetta on edelleen. Kesätyöntekijänrekrytointi on jatkuvaa”, Patronen kertoo Aamulehdelle sähköpostitse.

Patrosen mukaan puute ei ole johtanut kuitenkaan yksiköiden sulkemiseen tai toiminnan supistamiseen kaupungin omassa toiminnassa.

Jyväskylässä vähennetään palveluasumisen hoitopaikkoja

Jyväskylän kaupunki ilmoitti vastikään vähentävänsä väliaikaisesti tehostetun palveluasumisen yksiköiden paikkamäärää henkilöstövajeen vuoksi. Rekrytointiyrityksistä huolimatta henkilöstömäärää ei muuten saataisi kesän ajaksi vastaamaan lakisääteistä hoitajamitoitusta, sillä sijaisista on huutava pula.

Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi Jyväskylän kaupungilta kertoo, että hoitajavajeen pahenemiseen on vaikuttanut moni tekijä.

”Hoitajia tulee ja menee ja sijaiset ovat epävarmoja. Meidän rekrytointimme tekee koko ajan töitä sen eteen, että me saisimme hoitajia. Mutta valitettavasti hoitajia ei ole tällä hetkellä tarpeeksi saatavilla”, Tammi kertoo.

Lomasijaisista on ollut Jyväskylässä ajoittain pulaa ennenkin, mutta tänä vuonna tilanne on erityisen huono.

”Ikinä ei ole tarvinnut tällaista tehdä. Tämä on viimeinen vaihtoehto tähän tilanteeseen”, Tammi kertoo runsaan vuosikymmenen kokemuksella.

Valtakunnallista hoitajamitoitusta tiukennettiin vuoden alussa. Tällä hetkellä hoitohenkilökuntaan kuuluvia tulee olla pitkäaikaishoidossa 0,6 hoitajaa asukasta kohden. Ensi vuoden huhtikuussa vaatimus tiukentuu entisestään, ja työntekijöitä tarvitaan 0,7 jokaista asukasta kohden. Mitoituksesta ei voi joustaa, sillä se on kirjattu vanhuspalvelulakiin.

Yksityisiä hoitoyksiköitä on jouduttu jopa sulkemaan

Hoivahenkilökunnan pula koskee kuntien lisäksi myös yksityisiä toimijoita. Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustavan Hyvinvointiala Halin mukaan henkilöstön rekrytointien tilanne on erityisen hankala Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

”Tänä kesänä on varmasti vaikein tilanne, mitä historiassa on ollut. Sekä sairaanhoitajia että lähihoitajia on tällä hetkellä vaikea saada palkattua”, kertoo hoivan ja osaamisen johtaja Arja Laitinen Halista.

Halin mukaan hoitajamitoituksesta on jo nyt haittaa, koska hyvin toimivia hoivakoteja joudutaan sulkemaan, sillä koulutusvaatimukset täyttäviä hoitajia ei ole.

Laitisen mukaan nykyisessä työvoimatilanteessa hoitajamitoitus on tarkoittanut sitä, että hoivapaikat ympärivuorokautisessa hoivassa ovat vähentyneet.

”Hoitoyksiköitä on useammasta syystä suljettu. Osittain hoitajamitoituksesta, osittain siitä, että vuorokausihinnat ovat niin alhaiset, että niillä ei pystytä kattamaan kohoavia mitoituksia ja niistä syntyviä kustannuksia”, Laitinen avaa tilannetta.

”Meillä olisi uusia hoivakoteja, mutta niitä ei voida avata, koska ei ole riittävää henkilöstöä. Monissa hoivakodeissa myös suljetaan yksittäisiä paikkoja, jotta henkilömitoitus täyttyy niiden (asukkaiden) osalta, jotka talossa jo ovat.”

Kriisiyttää henkilöstön saatavuuden

THL:ssä ollaan tietoisia hoiva-alan hankalasta rekrytointitilanteesta ympäri Suomea.

”Tilannetta on kiristänyt ripeä tahti, jolla henkilöstömitoitusta nostetaan. Samanaikaisesti meille tulee koko ajan uusia vanhuspalveluiden käyttäjiä. Tilanne, jossa suuret ikäluokat vanhenevat, on vaikea henkilöstömitoituksen noston osalta”, THL:n Kehusmaa arvioi.

Lue lisää: Oletko miettinyt, miten pystyt työn ohessa hoitamaan myös ikääntyvät vanhempasi? Nyt on siihen korkea aika

THL kerää kaksi kertaa vuodessa tietoa vanhuspalvelulain toteutumisesta. Tuorein saatavilla oleva tieto on viime vuoden marraskuulta. Tuolloin vanhuspalveluiden yksiköt ilmoittivat tarvitsevansa 7 500 koulutettua työntekijää lisää kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen hoitoon.

Jos tilanne säilyy viime marraskuun kaltaisena, kevääseen 2023 mennessä tarvittaisiin siis ainakin 7 500 uutta vakituista työntekijää vanhuspalveluihin. Lisäksi tarvitaan runsaasti sijaisia hoitajien kesälomien ajaksi, jotta tämän kesän kaltaiselta hoitajapulalta vältyttäisiin.

”Lisätarve vuodessa on niin iso, että se varmasti kriisiyttää henkilöstön saatavuuden ainakin lyhyellä tähtäimellä”, Kehusmaa sanoo.

Vanhuspalveluissa työskentelevistä sosiaali- ja terveysalan koulutetuista työntekijöistä valtaosa on lähihoitajia. Hoitajamitoituksen nostoa ajatellen koulutusmääriä lähihoitajien ja sairaanhoitajien osalta on hieman nostettu, mutta THL:stä arvioidaan, että koulutuspaikkojen nosto ei riitä korvaamaan hoitajapulaa lyhyellä aikavälillä.

Hoivajonot pitenevät

Jos hoitajapulaa ei saada Jyväskylässä ratkaistua, joudutaan tehostetun palveluasumisen asukaspaikkojen täyttämättä jättämistä jatkamaan syksylläkin. Asukaspaikkoja voidaan alkaa täyttää vasta, jos työvoimaa saadaan riittävästi.

Tehostetun palveluasumisen paikoille olisi kovasti kysyntää. Asukaspaikkojen karsimisesta seuraa, että ympärivuorokautisen asumisen hoivajonot pitenevät. Esimerkiksi vanhusten kotiutuminen kaupunginsairaalasta palveluasumiseen hidastuu.

Palvelupäällikkö Tammi vakuuttaa, että ilman asukaspaikkaa jääviä vanhuksia ei jätetä heitteille tai siirrellä paikasta toiseen. Asukaspaikkoja jätetään Jyväskylässä täyttämättä lähinnä sitä mukaa, kun asukkaita poistuu palveluasumisen piiristä. Joissain tilanteissa asukkaita voidaan kuitenkin oman toimintayksikön sisällä pyytää muuttamaan, jotta henkilökuntaa saadaan keskitettyä.

Hoitajapula heijastuu kotihoitoon

THL ei ole systemaattisesti kerännyt tietoa siitä, miten vanhuspalveluiden yksiköt ympäri Suomea ovat vastanneet hoitajapulaan. Kehusmaan mukaan hoitajapula on kuitenkin näkynyt vanhuspalveluissa ainakin työntekijöiden keskittämisenä ympärivuorokautiseen hoitoon.

”Jos henkilöstöä ei ole suoraan siirretty kotihoidosta, ainakin uudet rekrytoinnit on kohdennettu ympärivuorokautiseen hoivaan. Se näkyy nyt kotihoidossa kasvavana henkilöstövajeena”, Kehusmaa kertoo.

Ratkaisu ei ole kestävä pitkään. Asiakasmäärät kotihoidossa ovat voimakkaassa kasvussa ja henkilöstövaje heikentää jo tällä hetkellä palvelun saatavuutta kotihoidon asiakkailla.

Tehy ja Super peräävät isoja palkankorotuksia

Hoitajaliitot Tehy ja Super yrittivät tänä keväänä hakea hoitajapulaan ratkaisua palkkaohjelmasta, joka olisi tuonut sote-henkilöstön palkkoihin viiden vuoden ajan 3,6 prosentin korotuksen vuosittain normaalien sopimuskorotusten lisäksi. Sopimusta ei kuitenkaan ole saatu aikaan.

Tehy ja Super jäivät pois juuri sovitusta kunta-alan palkkaratkaisusta. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi keskiviikkona, että liitot ovat valmiita palaamaan neuvottelupöytään vaikka välittömästi.

”Meidän tavoitteemme eivät ole missään kohtaa matkaa muuttuneet. Hoitajapulaan täytyy löytää uskottavat ratkaisut. Se tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että palkkaus ja työolot täytyy saada kuntoon”, Rytkönen kommentoi.

Tammi toivoo hoitajajärjestöjen työtaisteluun pikaista ratkaisua, sillä hän uskoo, että palkkaohjelmasta olisi apua hoitajapulaan.

”Mitä pidemmälle neuvottelut ovat jumissa, luulen, että myös tämä meidän tilanteemme on jumissa. Rahalla saataisiin vetovoimaa alalle, ja saisimme paremmin sijaisia ja vakituista henkilökuntaa”, Tammi uumoilee.

Hali: Mitoitukseen pitäisi voida laskea mukaan hoiva-avustajat

Hyvinvointiala Halin mukaan yksityisen puolen hoitajapula voitaisiin pitkälti korjata hoiva-avustajien nykyistä laajemmalla käytöllä.

Hoitajamitoituslainsäädännössä rajataan hoiva-avustajan tehtävänkuvasta siten, että he eivät saa työskennellä yksin eivätkä he saa osallistua lääkehoitoon jakamalla tai annostelemalla lääkkeitä.

Halin mukaan valvontaviranomaiset kuitenkin rajaavat hoiva-avustajien käyttöä yksityissektorilla yli sen, mitä lait edellyttävät.

”Jäsenemme eivät ole voineet hyödyntää hoiva-avustajia osana henkilöstömitoitusta niin kuin on alun perin ajateltu”, Laitinen harmittelee.

Halin mukaan hoitajamitoituksen tiukentamista ei myöskään pitäisi toteuttaa ennen kuin siihen on tarvittavat resurssit.

Mikäli mitoituksen tiukentumista viivästytettäisiin, koulutuspaikoista ehtisi valmistua ihmisiä täyttämään auki olevia paikkoja. Laitinen kuitenkin myöntää, että 0,7-hoitajamitoituksen viivästyttäminen on poliittisesti vaikea toteuttaa.

”Toisaalta poliittiselle päätöksenteolle varmasti konkretisoituu se, että jos mitoituksia ei nytkään pystytä täyttämään, se tarkoittaa, että entistä vähemmän ihmisiä tulee olemaan hoivassa”, Laitinen sanoo.

Laitisen mukaan hoitajapulan ratkaisu voidaan lopulta löytää vain usean toimen summalla.

”Hoitajapula ei ratkea pelkällä palkkakeskustelulla, eikä yksinomaan hoiva-avustajilla tai digitaalisilla ratkaisuilla, vaan me tarvitsemme vielä laajemmin pätevyys- ja mitoitustarkasteluja ja kansainvälistä rekrytointia, jotta kaikkien näiden toimien yhteisvaikutuksesta saadaan niin isoja vaikutuksia, että pystymme hoitamaan meidän ikääntyneet”, Laitinen sanoo.

Päivitys 9.6.2022 kello 13.56: lisätty uutiseen Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin hoitotyön johtajan Elina Mattilan kommentit.

Päivitys 9.6.2022 kello 21.20: lisätty uutiseen Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen johtaja Mari Patrosen kommentit.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut