Mitä mieltä pirkanmaalaiset kansanedustajat ovat Coxan ja Sydänsairaalan tilanteesta sote-uudistuksessa? - Kotimaa - Aamulehti

Pirkanmaalaiset kansanedustajat kertovat kantansa Coxan ja Sydänsairaalan tulevaisuudesta – Näin kommentoi pääministeri Marin: ”Oleellista on turvata palvelut”

Aamulehti kysyi kaikilta 19 pirkanmaalaiselta kansanedustajalta, mitä tekonivelsairaala Coxalle, Sydänsairaalalle ja Fimlabille pitää sote-uudistuksessa tehdä. Lähes kaikki kansanedustajat vaativat sote-esityksen muuttamista.

Kaikki pirkanmaalaiset kansanedustajat vastasivat Aamulehden kysymykseen tekonivelsairaala Coxan, Sydänsairaalan, Fimlabin ja muiden julkisomisteisten yhtiöiden asemasta sote-uudistuksessa. Ylärivi vasemmalta: Jukka Gustafsson (sd.), Marko Asell (sd.), Satu Hassi (vihr.), Sanna Marin (sd.), Sofia Vikman (kok.) ja Arto Satonen (kok.). Keskirivi vasemmalta: Pauli Kiuru (kok.), Arto Pirttilahti (kesk.), Iiris Suomela (vihr.), Pia Viitanen (sd.), Veikko Vallin (ps.), Jouni Ovaska (kesk.) ja Veijo Niemi (ps.). Alarivi: Sakari Puisto (ps.), Anna Kontula (vas.), Ilmari Nurminen (sd.), Sari Tanus (kd.), Sami Savio (ps.) ja Anna-Kaisa Ikonen (kok.).­

23.2. 6:00

Aamulehti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, millaisessa organisaatiossa tekonivelsairaala Coxan, Sydänsairaalan ja muiden julkisomisteisten yhtiöiden palvelut pitää sote-uudistuksessa tarjota.

Marin kommentoi Coxan, Sydänsairaalan ja muiden julkisomisteisten yhtiöiden asemasta sote-uudistuksessa syntynyttä kohua Aamulehdelle maanantaina tekstiviestillä.

Pääministeri Marin ei tällä hetkellä ota asiaan suoraan kantaa:

– Oleellista on turvata julkisomisteisten yhtiöiden palvelut riippumatta siitä, minkälaisessa organisaatiossa palvelut tulevaisuudessa tuotetaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee asiaa parhaillaan ja pyrkii löytämään ratkaisun julkisomisteisten yhtiöiden tilanteeseen, Marin viestittää.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) ilmaisee näkemyksensä suoremmin:

– Julkisomisteisten yhtiöiden asema tullaan turvaamaan. Se on tahtotilamme. Huoli on siis turha. Tämä tulee hoitumaan, hän sanoo, mutta tähdentää, että perustuslakivaliokunta arvioi, millainen liikkumatila asiassa lain näkökulmasta on.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ei ole Aamulehden runsaan viikon aikana jättämistä useista pyynnöistä huolimatta vastannut kysymyksiin sote-esityksestä, mutta hänen erityisavustajansa Laura Lindeberg täsmentää tilannetta:

– Ministeri tai hallitus ei eduskuntakäsittelyn ollessa kesken ota kantaa tarpeeseen täsmentää esitystä. Kun eduskuntakäsittely etenee, sote-ministeriryhmä käsittelee esille nousevia muutospaineita ja -tarpeita, ja ministeriöt antavat ajallaan näistä vastineensa, Lindeberg sanoo ja huomauttaa perustuslakivaliokunnan aiemmin edellyttäneen, että hyvinvointialueen riittävä oma tuotanto ja palvelut turvataan kaikissa tilanteissa.

Miksi kannat eroavat toisistaan?

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosiaalidemokraattiset kansanedustajat sanovat julkilausumassaan, että yhtiöiden toiminta osana julkista palvelujärjestelmää halutaan turvata ja huoli niiden aseman heikentymisestä on turha.

Nyt hallituksen sote-esitys ei lue sairaanhoitopiirien omia yhtiöitä hyvinvointialueen omaksi palvelutuotannoksi, vaan rinnastaa ne yksityisiin yhtiöihin, mikä voi uhata niiden toimintaedellytyksiä.

Ilmari Nurminen, miksi sote-valiokunnan sosiaalidemokraattisten kansanedustajien kanta poikkeaa näin paljon perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johtaman sosiaali- ja terveysministeriön laatiman ja hallituksen eduskunnalle antaman sote-esityksen linjauksesta?

– En osaa sanoa. Sote-valiokunta voi kuitenkin muuttaa sote-esitystä ja se käy ongelmakohdat läpi. Esimerkiksi ehto hyvinvointialueen riittävästä omasta palvelutuotannosta tekonivelkirurgiassa voi täyttyä hyvinvointialueen omalla ortopedialla.

Nämä ovat ongelmakohdat

Julkisomisteisten yhtiöiden, kuten tekonivelsairaala Coxan, Sydänsairaalan sekä laboratoriopalveluja tarjoavan Fimlabin kannalta ongelmallisia ovat nämä sote-esityksen vaatimukset:

Hyvinvointialueilla on oltava riittävä oma palvelutuotanto. Sairaanhoitopiirien omia yhtiöitä, kuten Coxaa, Fimlabia ja Sydänsairaalaa ei lueta omaksi palvelutuotannoksi eli lainkohta uhkaa niiden toimintaedellytyksiä.

Hyvinvointialue voi hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta, mutta vain sen verran, että hyvinvointialue pystyy silti kaikissa tilanteissa toteuttamaan oman järjestämisvastuunsa. Hyvinvointialueen omistamat yhtiöt, kuten Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab, rinnastetaan yksityisiin palveluntuottajiin.

Julkisomisteinen yhtiö ei ole viranomainen eikä voi käyttää julkista valtaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että virkalääkärien olisi käsiteltävä Sydänsairaalan lähetteet ja päätettävä potilaan ottamisesta sairaalaan.

Hyvinvointialue voi tuottaa palveluja toisen hyvinvointialueen alueella vain yhteistyössä kyseisen hyvinvointialueen kanssa. Tämä rajaus koskee esimerkiksi Sydänsairaalan Helsingin sairaalaa, koska sote-uudistuksen jälkeen se toimii Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyvinvointialueilla. Rajaus vaikuttaa myös digitaalisten ja muiden etäpalveluiden tarjoamiseen toisella hyvinvointialueella.

Lähde: Soteuudistus.fi

”Hyvät kokemukset huomioon”

Pirkanmaalaiset kansanedustajat ovat puoluekannasta riippumatta lähes yksimielisiä siitä, että sote-esitystä pitää muuttaa niin, että se mahdollistaa Coxan, Sydänsairaalan, Fimlabin ja muiden julkisomisteisten yhtiöiden toiminnan jatkumisen osana sote-uudistuksessa syntyvää hyvinvointialuetta.

Aamulehden sähköpostilla esittämään kysymykseen vastasivat maanantaina kaikki 19 pirkanmaalaista kansanedustajaa.

Huomionarvoista on, että sote-esityksen muuttamista tukevat myös kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat.

– Luotan, että järki ja hyvät kokemukset otetaan huomioon valiokuntakäsittelyssä. Coxan, Sydänsairaalan ja Fimlabin toiminta pitää turvata. Mikään muu lopputulos ei voi olla mahdollinen, viestittää Jukka Gustafsson (sd.) Aamulehdelle sähköpostilla.

Myös Jouni Ovaska (kesk.) vastaa, ettei tulevien hyvinvointialueiden omistamia osakeyhtiöitä ole järkeä rinnastaa yksityisiin toimijoihin ja purkaa toimivaa systeemiä.

– Minusta ei pidä tuijottaa liikaa, miten palvelut tuotetaan, vaan pikemminkin miten siinä onnistutaan. Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab ovat osoittaneet erinomaisuutensa: ne ovat kustannustehokkaita ja saavat asiakkailta hyvää palautetta.

Iiris Suomela (vihr.) katsoo, että julkisomisteiset yhtiöt, kuten Coxa ja Sydänsairaala ovat pystyneet kehittämään laadukkaita ja kustannustehokkaita hoitomuotoja sekä tarjoamaan tätä erityisosaamista muidenkin kuin pirkanmaalaisten potilaiden avuksi.

– Tällaista erityisosaamista on syytä pystyä vaalimaan ja kehittämään myös sote-uudistuksen jälkeen.

Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Marko Asell kertoo viestineensä sairaaloiden näkemyksiä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun esikuntaan. – Sieltä on vastattu, että sairaaloiden toiminta turvataan ja etteivät nämä muutokset sitä estä.­

Omaakin kokemusta Coxasta

Arto Pirttilahden (kesk.) mielestä sote-esityksen asettamat rajoitukset estävät niin julkisomisteisten kuin yksityisomisteisten yhtiöiden toiminnan ja yhteistyön hyvinvointialueilla ja niiden rajojen yli.

– Eduskunnassa voidaan saada muutosta sote-esitykseen, jos tahtoa löytyy ja vähän helpotetaan ideologisista tavoitteista.

Marko Asell (sd.) kertoo itsekin Coxan tyytyväisenä asiakkaana haluavansa, että sote-esitys turvaa sairaaloiden häiriöttömän toiminnan.

– Sote-esitystä on syytä muuttaa niin, että esimerkiksi Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab voivat jatkaa, sanoo vihreiden kansanedustaja Satu Hassi.­

Satu Hassi (vihr.) kertoo Coxasta olevan hänen omassakin perheessään ja ystäväpiirissä kokemusta.

– Potilasnäkökulmasta kokemukset ovat erittäin hyviä.

Myös Pia Viitanen (sd.) katsoo, että Coxan ja Sydänsairaalan asema ja toimintamahdollisuudet on turvattava.

– Hyvää, laadukasta ja kustannustehokasta toimintaa ei saa vaarantaa.

– Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab ovat omalla alallaan johtavia toimijoita Suomessa. On kaikkien suomalaisten etu, että erikoissairaanhoidossa erikoistutaan myös yliopistollisten sairaaloiden kesken ja potilaat voivat valinnanvapauden nimissä valita sen sairaalaan, josta saavat parasta hoitoa, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen.­

”Päätöntä, jos rangaistaan”

Myös oppositiopuolueiden kansanedustajat tukevat sote-esityksen muuttamista niin, että Coxan ja muiden julkisomisteisten yhtiöiden toiminta on mahdollista. Tätä mieltä on muun muassa Sakari Puisto (ps.).

– On suorastaan päätöntä, jos rangaistaan siitä, että näissä yksiköissä on onnistuttu tarjoamaan laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa sujuvasti, vastaa Anna-Kaisa Ikonen (kok.). Hän on eduskunnan sote-valiokunnan jäsen.

– Esitys on sote-uudistuksen tavoitteiden vastainen. Sote-uudistuksen tavoitteena on jonojen poistaminen ja hyvä hoito. Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab tarjoavat apua nopeasti ja laadukkaasti. Potilaat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä. Kohtuullinen tuotto menee kehittämiseen ja omistajille, viime kädessä siis kunnille ja veronmaksajille, sanoo Pauli Kiuru (kok.).

– Sote -esitystä pitää ehdottomasti muuttaa siten, että se tunnistaa julkisomisteiset yhtiöt erillisinä, hyvinvointialueen määräysvallassa ja ohjauksessa olevana hyvinvointialueen omana toimintana, sanoo kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus.­

– Yhtiöt ovat kiinteä osa hyvinvointialueen avointa palvelutuotantoa, josta mahdollinen voitonjako tulee hyvinvointialueille, vastaa Sari Tanus (kd.) ja lisää, että olisi suuri häpeätahra, ellei esitystä muutettaisi eduskunnassa.

– Nyt ollaan korjaamassa jotain, joka ei ole rikki. Coxa, Sydänsairaala ja Fimlab ovat huippuyksiköitä ja niiden toiminta pitäisi säilyttää ennallaan, sanoo Veikko Vallin (ps).

– Toivon, että paine kasvaa niin suureksi, että järki voittaa ja lakiesitystä yhdessä muutetaan, vastaa Arto Satonen (kok.).

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio toteaa jäävän nähtäväksi, muuttuuko sote-esitys eduskunnassa julkisomisteisten yhtiöiden kannalta. – Pääministeripuolueen kanta ratkaissee asian käytännössä.­

”Ideologia edellä”

Sami Savio (ps.) linjaa, ettei yhtiömuodon pitäisi olla olennainen tekijä, vaan sen, että hoito on laadukasta ja kustannustehokasta.

– Ideologisten syiden ei pidä estää tämän tavoitteen toteutumista, Savio kirjoittaa.

– En voi ymmärtää, miksi erittäin hyvää työtä tekevät yhtiöt pitäisi ajaa alas, sanoo Veijo Niemi (ps.).

Sofia Vikmankin (kok.) pitää hallituksen sote-esitystä laajemminkin ongelmallisena.

– Hallitus etenee hallinto ja ideologia edellä, vaikka pitäisi edetä ihminen ja hoitoon pääsy edellä, Vikman muotoilee.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Anna Kontulan mielestä sote-esitys pyrkii turvaamaan nyt sen, että hoitoon pääsee vamman ja odotusajan eikä lompakon paksuuden perusteella. – Tämä on niin iso ja tärkeä asia, että en ymmärrä, miten joku sitä kehtaa vastustaa.­

”Hoitoa vamman eikä lompakon perusteella”

Pirkanmaalaisista kansanedustajista Anna Kontula (vas.) suhtautuu varauksellisesti sote-esityksen muuttamiseen julkisomisteisten yhtiöiden vuoksi. Häntä arveluttaa ajatus tiettyjen yhtiöiden asettamisesta erityisasemaan omistuspohjan perusteella.

Hänestä ratkaisu herättäisi väistämättä kiperiä kysymyksiä, kuten sen, millainen omistuspohja erityisasemaan riittäisi ja miten taattaisiin reilu kilpailu muiden yhtiöiden kanssa markkinoilla.

Kontula pitää olennaisena kysymystä yhtiöiden synnyttämästä demokratiavajeesta.

– On kätevää, kun päätöksiä ei tarvitse alistaa edustukselliseen päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä on mielestäni aika kyseenalainen logiikka.

Kontulan mukaan hoitoon pääsy on Suomessa nykyisellään sosioekonomisesti valikoivaa eli vauraan on helpompi päästä myös julkiseen erikoissairaanhoitoon yksityisillä lähetteillä.

– Virkalääkärivaatimuksella pyritään siihen, että paikat hoitojonoissa määräytyvät odotusajan ja vamman vakavuuden, ei lompakon paksuuden perusteella. Tämä on niin iso ja tärkeä asia, että en ymmärrä, miten joku sitä kehtaa vastustaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?