Eläkeputki poistuu, muutokset voimaan 2023 – Työllisyys paranee yli 10 000:lla - Kotimaa - Aamulehti

Eläkeputki poistuu, muutokset voimaan 2023 – Työllisyys paranee yli 10 000:lla

Vuonna 1963 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jota muutokset koskevat.

Sanna Marin (sd.) ja Annika Saarikko (kesk.) Säätytalolla lokukuussa. Arkistokuva.

17.12.2020 16:30

Hallituspuolueet ovat linjanneet toimista, joilla edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin eli niin sanottu eläkeputki poistetaan. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan muutos tulee voimaan asteittain vuodesta 2023 alkaen.

Valtiovarainministeriö on arvioinut työllisyyden kasvavan noin 10 300 lisätyöllisen verran nyt tehtyjen ratkaisujen yhteisvaikutuksena. Hallituksen ehdotusten yhteisvaikutus julkiseen talouteen olisi arvion mukaan noin 165 miljoonaa euroa julkista taloutta vahvistava.

Työttömyysturvan lisäpäivien poistaminen tulee voimaan asteittain 2023 alkaen, lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa, että lisäpäivien poistuminen ajoitetaan koronakriisin jälkeiseen aikaan. Vuonna 1963 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jota muutokset koskevat.

Uutena elementtinä on sovittu kuukauden palkkaa vastaavasta irtisanomiskorvauksesta kaikille 55 vuotta täyttäneille, viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa olleille. Koronakriisissä työnsä menettäneet pysyvät nykyisten sääntöjen piirissä.

Tekstimuotoinen seuranta tiedotustilaisuudesta:

Kello 18.43: Tiedotustilaisuus päättyy. Eläkeputken poisto kerää kehuja kokoomuksen kansanedustajilta.

Kello 18.33: Li Andersson toteaa, että paketti ottaa askeleita Ruotsin mallin suuntaan.

Kello 18.32: Seuraavaksi vuorossa median kysymykset. Annika Saarikko sanoo, että eläkeputki on ollut rakenteena sellainen, joka on ohjannut irtisanomistilanteessa katsomaan ensimmäisenä kokeneempaa väkeä.

Kello 18.26: Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) sanoo, että yli 55-vuotiaat kärsivät tällä hetkellä ikärasismista työmarkkinoilla.

– Väestörakenteemme on sellainen, että tarvitsemme kaikkien suomalaisten työpanosta, niin nuorien kuin vähän vanhempienkin. Yli 55-vuotiailla on paljon arvokasta osaamista ja työelämäkokemusta. Vahvistamme samalla julkista taloutta, joka on meille tärkeä asia, Henriksson sanoo.

Kello 18.20: Puheenjohtaja Li Andersson (vas.) sanoo, että puolueen lähtökohtana oli linjaukset, joilla turvataan yli 55-vuotiaiden työttömien toimeentulo, palvelut ja muutosturva.

– Ikääntyneiden irtisanomisesta on tehtävä vähemmän houkuttelevaa.

Päätökset eivät olleet vasemmistolle helppoja.

– Nyt päätettävä kokonaisuus on meille siedettävä, Andersson sanoo.

Kello 18.18: Hallitus esittää, että 55-vuotta täyttäneiden ja saman työnantajan palveluksessa kolme vuotta olleiden mahdollisuutta siirtyä halutessaan osa-aikatyöhön vahvistetaan. Tämä toteutetaan siten, että heidän työnantajille tulee samat velvollisuudet kuin mitä nyt on työnantajilla, joiden työntekijä hakeutuu kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön terveydellisillä tai sosiaalisilla perusteilla.

Kello 18.16: Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo, että kokonaisuus vahvistaa työssä jatkamista ja jaksamista.

– Muutosturvaa vahvistetaan. Pidämme huolta ihmisten osaamisesta ja siitä, että se sopii työelämän tarpeisiin, Ohisalo sanoo.

– Vaikka välillä tuulee, niin onneksi tämä hallitus saa päätöksiä aikaan, Ohisalo sanoo.

Kello 18.14: Ikärasismi voisi olla työmarkkinoilla näiden päätösten jälkeen ohi, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Eläputken poistaminen oli vaikea ratkaisu, jota ei viime kaudella saatu aikaan.

Kello 18.12: Mahdollisuus työttömyysturvan lisäpäiviin poistetaan. Muutos tulee voimaan asteittain 2023 alkaen. Nykyisen muutosturvan lisäksi luodaan uusi muutosturvapaketti kaikille yli 55-vuotiaille, jotka ovat olleet yli 5 vuotta saman työnantajan palveluksessa.

Työllisyysrahaston kautta rahoitetaan työntekijän palkkaa vastaavasti 2 kuukautta koulutusta ja kuukausi irtisanomiskorvausta, joka ei siirrä työttömyyspäivärahan alkamisajankohtaa.

55 vuotta täyttäneelle ja 24 kuukautta viimeisen 28 kuukauden aikana työttömänä olleelle oikeus 70 prosentin palkkatukeen 10 kuukauden ajalta 25 viikkotunnilta.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023. Kaikki päätökset löytyvät Valtioneuvoston nettisivuilta täältä.

Kello 18.11: Esitys vahvistaa 165 miljoonaa euroa julkista taloutta.

Kello 18.09: Eläketurvaan ei tule muutoksia. Muutokset eivät koske ennen 1963 syntyneitä ihmisiä. Irtisanomiskorvauksia kaikille 55-vuotta täyttäneille parannetaan.

Kello 18.06: Tiedotustilaisuus alkaa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että vaikka työmarkkinaosapuolten neuvotteluista ei saatu ratkaisuehdotusta, olivat neuvottelut tärkeä pohja hallituksen työlle.

– Haluamme parantaa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asemaa.

Hallituksen päätösten työllisyysvaikutukset ovat 10 300 lisätyöllistä.

Kello 18.02: Tiedotustilaisuuden alku on myöhästynyt. Ilta-Sanomien tietojen mukaan eläkeputki on poistumassa asteittain kokonaan. Ehtoja kiristetään vuosi per ikäluokka niin, että 1965 syntyneillä ei ole enää mahdollisuuksia päästä eläkeputkeen.

Kelllo 17.59: Hallituksen tiedotustilaisuuden on määrä alkaa kello 18. Ylen tietojen mukaan eläkeputken ehtoja kiristetään jo vuodesta 2023 alkaen. Vuonna 2025 putki poistuisi kokonaan. Eläkeputken poisto ei kuitenkaan koskisi niitä, jotka ovat jo eläkeputkessa. Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyysturvan lisäpäiviä eli ikääntyvien mahdollisuutta saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa eläkeikään saakka.

Koulutuksesta ratkaisu

Neuvottelujen suurin ongelma on ollut löytää pehmentäviä tukia niille, jotka joutuvat työttömiksi yli 55-vuotiaina, mutta eivät enää pääsisi eläkeputkeen.

Ratkaisu löytyi koulutuksesta. Yli 55-vuotiaat saavat tukea ja lisää työvoimapalveluja, jotta he voivat työllistyä. Yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa.

Työnantajat pelkäsivät, että yli 55-vuotiaille tulee subjektiivinen oikeus vaatia lyhennettyä työaikaa. Tuoreimpien tietojen mukaan näin ei nyt käy.

Kiistaa on ollut myös siitä, kuinka paljon toimet voivat maksaa työnantajille ja veronmaksajille.

Uusia työllisiä päätöksillä

Eläkeputkineuvottelut ovat osa hallituksen tavoitetta luoda syksyn aikana tehtävillä päätöksillä vähintään 31  000 uutta työllistä. Hallitus on sitoutunut päättämään vaadittavista toimista vuoden loppuun mennessä.

Hallituksen pyrkimys on löytää yli 55-vuotiaisiin kohdistetuilla toimilla 10 000–12 000 lisätyöllistä tämän vuosikymmenen loppupuolelle mennessä.

Tutkimuksien mukaan ikääntyneiden työllisyys on parantunut, kun lisäpäivien alimmaista ikärajaa on korotettua. Näin siksi, että työnantajan on ollut helppo irtisanoa nimenomaa ikääntyneitä, koska he ovat päässeet eläkeputkeen.

Hallitus pyysi ensin työmarkkinoiden keskusjärjestöjä etsimään ratkaisua eläkeputkeen.

Järjestöt eivät ratkaisua löytäneet, joten se palasi hallituksen neuvoteltavaksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos