Hallitus aikoo kokeilla negatiivista tuloveroa: toimii kuin perustulo, mutta vain pienituloisimmille – Näin asiantuntija arvioi järjestelmää - Kotimaa - Aamulehti

Hallitus aikoo kokeilla negatiivista tuloveroa: toimii kuin perustulo, mutta vain pienituloisimmille – Näin asiantuntija arvioi järjestelmää

Tuleva hallitus aikoo tehdä negatiivisesta tuloverosta kokeilun. Asiantuntija arvioi, että negatiivinen tulovero olisi kalliimpi kuin nykyinen hajanainen etuusjärjestelmä.

3.6.2019 19:21

Tuleva hallitus aikoo toteuttaa kokeilun negatiivisesta tuloverosta hyödyntäen viime kaudella toteutetusta perustulokokeilusta saatuja kokemuksia. Mutta mikä oikeastaan on negatiivinen tulovero?

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ohjelmajohtaja Olli Kangas tiivistää, että negatiivisessa tuloverossa kenenkään tulot eivät putoa alle sovitun tulorajan. Jos tulot ovat alle sovitun tulorajan, verojärjestelmä tavallaan maksaa veronpalautusta kyseiselle henkilölle sen verran, että hän saavuttaa tulorajan.

– Tulonsiirrot kohdistuvat negatiivisessa tuloverossa vain pienituloisille toisin kuin perustulossa. Negatiivista tuloveroa ei jaeta tulohaitarin yläpäähän eikä keskivaiheille, ja se on tuloharkintainen tulonsiirto, Kangas sanoo.

Perustulossa sovittu rahasumma sen sijaan maksetaan kaikille, mutta se kerätään pois suurituloisilta verotuksen avulla.

– Perustulossa ajatellaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja kaikille annetaan muun muassa ikään, sukupuoleen ja perhetaustaan katsomatta sama summa rahaa, ja tulojen kasvaessa se verotetaan pois tietyn tulorajan jälkeen. Perustuloon liittyy universalismin ja ehdottomuuden ajatus, jonka mukaan kaikille kuuluu ehdoton perusturva.

Tulonjaon kannalta negatiivinen tulovero ja perustulo eivät Kankaan mukaan juuri eroa toisistaan.

Negatiivinen tulovero olisi kalliimpi kuin nykyjärjestelmä

Negatiivisen tuloveron kustannukset riippuisivat siitä, kuinka korkeaksi perusturva asetettaisiin ja millaisia työllisyysvaikutuksia sillä olisi.

Kankaan vetämässä perustulokokeilussa työllisyysvaikutuksia ei havaittu olevan, sillä kokeiluun osallistuneet eivät olleet sen laiskempia kuin nykyisin voimassa olevalla sosiaaliturvajärjestelmälläkään.

– Toisaalta se ei myöskään auttanut ihmisiä työllistymään paremmin ensimmäisen vuoden aikana. Dynaamisten vaikutusten varaan ei ainakaan kokeilun perusteella voi kovin paljon laskea, Kangas sanoo.

Hän arvioi, että negatiivinen tulovero olisi kalliimpi kuin nykyjärjestelmä, mutta suuruutta hän ei ryhdy arvioimaan, sillä se vaatisi laskelmien ja mallien tekemistä. Arvionsa korkeammista kustannuksista hän perustaa siihen, että negatiiviseen tuloveroon voisi liittyä sama vaikutus kuin toimeentulotuen siirtämiseen kunnilta Kelaan. Tuen siirto kasvatti toimeentulotukimenoja, koska kunnissa tuessa oli alikäyttöä vaihtelevien kunnittaisten käytäntöjen vuoksi. Siirto Kelaan yhdenmukaisti käytäntöjä vähentäen alikäyttöä ja kasvattaen menoja.

– Negatiivinen tulovero tai perustulo olisi siinä mielessä nykyisiä hajanaisia perusturvaetuuksia tiiviimpi järjestelmä, että byrokratia vähenisi ja ihmisille todella maksettaisiin se, mitä lailla on säädetty. Alikäyttö vähenisi, ja kun väkeä tulisi enemmän tuen piiriin, siitä tulisi myös kalliimpi järjestelmä. Tosin paljon riippuu myös työllisyysvaikutuksista.

Negatiivinen tulovero poliittisesti helpompi kuin perustulo

Poliittiselta kantilta katsottuna negatiivinen tulovero voisi olla helpompi myydä eri osapuolille kuin perustulo.

– Demaripuolella perustuloa karsastetaan, ja kokoomus on perustuloa vastaan. Keskusta on hajallaan, ja ainoat selkeät perustulon kannattajat ovat vihreät ja vasemmistoliitto. Poliittinen kannatus voi olla helpompi saada negatiiviselle tuloverolle.

Sosiaaliturvaa uudistettaessa esiin noussee myös kysymys siitä, ovatko etuudet yksilö- vai kotitalouskohtaisia. Nykyisessä järjestelmässä on sekä yksilöille että kotitalouksille suunnattuja tukia. Esimerkiksi yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, kun taas vaikkapa opintotuki on yksilökohtainen.

– Jos negatiivinen tulovero olisi perhekohtainen, pitäisi pohtia myös muun muassa sitä, pitäisikö verotuksen olla kotitalouskohtainen. Jos sosiaaliturvajärjestelmä ja verotus ovat eri pooleissa, verotus on hyvin erilainen tilanteessa, jossa esimerkiksi perheen isä on töissä ja äiti hoitaa kotona lapsia, Kangas huomauttaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut