Aktiivimallin muutos ei tyydytä palkansaajajärjestöjä: ”Pääongelma ei poistunut mihinkään” - Kotimaa - Aamulehti

Aktiivimallin muutos ei tyydytä palkansaajajärjestöjä: ”Pääongelma ei poistunut mihinkään”

Palkansaajajärjestöt pitävät edelleen ongelmallisena, että aktiivimalli voi alentaa etuuden tasoa, vaikka työtön työnhakija olisi hakenut aktiivisesti töitä. Kuvituskuva.

2.1.2019 19:15

Hallitus antoi 28. joulukuuta asetuksen aktiivimallin laajennuksesta. Huhtikuusta alkaen muun muassa ammattiliittojen- ja järjestöjen, kuntien ja tiettyjen yhdistysten järjestämät työllisyyttä edistävät palvelut kerryttävät aktiivisuutta. Tällä hetkellä vain työvoimaviranomaisen järjestämät tai hankkimat palvelut hyväksytään aktiivimalliin.

Aktiivimallia äänekkäästi vastustanut SAK pitää aktiivimallin muutosta hyvänä. Tästä huolimatta aktiivimalli ei saa ammattiliittojen keskusjärjestön hyväksyntää.

–Aktiivimalli on vieläkin huono. Joitain oireita asetus hoiti, mutta pääongelma ei poistunut mihinkään. Se kohtelee vieläkin eriarvoisesti ihmisiä, sanoo SAK:n koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski,

SAK kritisoi mallia siitä, että aktiivimalli voi yhä leikata työttömän etuuden tasoa, vaikka henkilö olisi yrittänyt ponnekkaasti osoittaa aktiivisuutensa. Jos työpaikkaa ei aktiivisesta hakemisesta huolimatta saa, työllistymistä edistävällä kurssilla ei ole ollut tilaa tai vaikkapa sovittu työjakso ei osu täysin tarkastelujaksolle, etuuden taso voi leikkaantua 4,65 prosentilla kolmeksi kuukaudeksi.

Avoimien työpaikkojen ja tarjolla olevien palveluiden määrä vaihtelee myös huomattavasti alueesta ja ammattialasta riippuen, Heinikoski muistuttaa.

”Nykyisestä mallista voitaisiin luopua”

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta aktiivimallin muutokset ovat askel oikeaan suuntaan, vaikka järjestö ei edelleenkään kannata aktiivimallia.

STTK ei ole tyytyväinen aktiivimallista tähän mennessä saatuihin kokemuksiin.

–Nykyisestä mallista voitaisiin mielestänne luopua kokonaan, sanoo puheenjohtaja Antti Palola.

Suurin ongelma mallissa on STTK:sta se, että palveluiden ja työpaikkojen saatavuus vaihtelee Suomessa paljon. Järjestön mukaan aktiivimalli monimutkaistaa työttömyysturvaa entisestään, eivätkä sanktiot auta parantamaan työllisyyttä.

–Malli kohtelee eriarvoisesti työttömiä. Erityisesti palveluiden saatavuudessa on ongelmia, ja ne eivät toimi vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla, sanoo edunvalvontaosaston johtaja Katarina Murto.

Kelan tuoreiden lukujen mukaan aktiivimallin leikkuri ei ole suuressa määrin saanut työttömiä aktivoitumaan. Vain noin 13 prosenttia Kelan työttömyysetuutta saaneista, jotka joutuivat leikkurin kohteeksi edellisellä tarkastelujaksolla, aktivoituivat seuraavalla tarkastelujaksolla.

Tavoitteet ja toteutus ristiriidassa

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava on tyytyväinen siihen, että työttömien mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin ehdot parannetaan.

Ristiriita aktiivimallin tavoitteiden ja toteutuksen välillä ei ole Akavan mukaan kuitenkaan poistunut.

–Aktiivimalli nimenomaan pyrkii siihen, että työnhakijat aktivoituvat työnhaussa ja toimisivat aktiivisemmin työllistymisensä parantamiseksi. Vaikka kuinka aktiivisesti hakee töitä, siitä huolimatta, jos työn saannissa ei onnistu, voi tulla etuuden alennus. Pidämme tätä edelleen ongelmallisena, toteaa Akavan ekonomisti Heikki Taulu.

Akavan mukaan aktiivinen työnhaku pitäisi huomioida aktiivimallissa.

EK epäileväinen

Työnantajapuolelta aktiivimallin muutokset saavat pääosin kiitosta. Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen pitää aktiivimallin muutoksia oikeansuuntaisina. Hänestä tärkeää on etenkin se, että kuntien järjestämä työllistymistä edistävä toiminta hyväksytään jatkossa aktiivimalliin.

Myös Suomen Yrittäjät on tyytyväinen asetuksen tuomiin muutoksiin aktiivimalliin.

Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) pitää perusteltuna ottaa työnantajien ja kuntien järjestämät koulutukset huomioon aktiivimallissa.

–Yhdistysten järjestämiltä koulutuksilta niitä on sitä vastoin vaikea löytää. Vaarana on, että koulutusta järjestetään ensisijaisesti työttömyysturvan eikä työllistymisen takia, toteaa johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari.

Työryhmä jatkaa

Hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välejä tulehdutti viime vuonna aktiivimallin lisäksi irtisanomissuojan heikentämistä koskeva esitys. Hallitus lupasi lokakuussa kiistan sovintoesityksessä avata aktiivimallin muutokset kolmikantaiseen valmisteluun. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran ennen joulua ja jatkaa työtään loppiaisen jälkeen.

Hallitus kuuli järjestöjä myös aktiivimallin laajennusta koskevassa asetuksessa, mutta kovinkaan paljon järjestöt eivät sen sisältöön voineet käytännössä vaikuttaa. Hallitus oli valmistellut laajennusta huhtikuun kehysriihestä saakka.

–Muutoksista on keskusteltu järjestöjen kanssa, mutta muutokset ovat hallituksen yksipuolinen ratkaisu, EK:n Rantahalvari sanoo.

Työryhmä jatkaa aktiivimallin muutostarpeiden selvittämistä helmikuun loppuun saakka. Työryhmän mahdollisesti esittämiä muutoksia aktiivimalliin ei kuitenkaan ehditä toteuttaa enää tällä hallituskaudella.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos