Avi päätti: Tiloihin kohdistuu rajoituksia tammikuun loppuun asti, mutta esimerkiksi kuntosaleja ei tarvitse pitää kiinni – näin rajoitukset muuttuvat Pirkanmaalla - Koronavirus - Aamulehti

Avi päätti: Tiloihin kohdistuu rajoituksia tammikuun loppuun asti, mutta esimerkiksi kuntosaleja ei tarvitse pitää kiinni – näin rajoitukset muuttuvat Pirkanmaalla

Aluehallintovirasto ilmoitti keskiviikkona rajoitusten jatkamisesta Pirkanmaalla tammikuun loppuun asti.

Avin päätökset vaikuttavat muun muassa tapahtumiin ja liikuntatilojen käyttöön.

29.12.2021 15:37 | Päivitetty 29.12.2021 21:47

Aamulehti

Tilojen käyttöön kohdistuu Pirkanmaalla rajoituksia 30. tammikuuta asti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) päätti rajoitusten jatkamisesta keskiviikkona tartuntatautilain pykälään 58d perustuen. Pykälän mukaan tiloista vastaavien toimijoiden on mukautettava toimintaansa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseksi.

Käytännössä padelhallien tai jumppa- ja kuntosalien kaltaisten tilojen ei siten tarvitse olla suljettuina 7. tammikuuta jälkeen. Tammikuun 7. päivä asti Pirkanmaalla on voimassa tartuntatautilain pykälään 58g perustuva määräys, joka mahdollistaa tilojen sulkemisen kokonaan.

Lue lisää: Kaikki yleisötilaisuudet kielletään Pirkanmaalla – Kahden viikon sulku alkaa joulupäivänä, näin avin päätös syntyi: ”Varsin kovat koronarajoitukset”

Jos pykälään 58g perustuvaa niin sanottua sulkupäätöstä ei jatketa, riittää, että tilat huolehtivat terveysturvallisuudesta esimerkiksi asiakasmääriä rajoittamalla ja käyntejä porrastamalla. Tietyn mittaisia turvavälejä ei edellytetä.

”Toiminnanharjoittaja voi kysyä koronapassia, mutta se ei vapauta rajoituksista, vaan järjestelyitä joutuu tekemään. Tämä koskee myös siis liikuntapaikkoja”, aluehallintoviraston juristi Tanja Pietiläinen sanoo.

Kirjallinen suunnitelma

Yrittäjä tai muu toimija voi 7. tammikuuta jälkeen valita itse sopivat keinot velvoitteiden toteuttamiseksi.

Keinoista estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä on laadittava kirjallinen suunnitelma. Pietiläisen mukaan suunnitelmaan kirjataan toimia konkreettisesti. Siihen voi esimerkiksi kirjata, jos tiheitä jonoja pyritään estämään lattiaan laitettavilla tarroilla.

Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Avi muistuttaa, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa kaikissa tilanteissa.

Rajoituksia kohdistuu 30. tammikuuta asti näihin tiloihin

Joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat.

Yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat.

Tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.

Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat.

Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.

Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Edellä mainitut tilat ovat suljettuina 7. tammikuuta asti.

7. tammikuuta jälkeen 30. tammikuuta asti tilojen käyttöä rajoittava päätös edellyttää terveysturvallisuudesta huolehtimista muilla tavoin.

Päätös koskee listattujen tilojen lisäksi myös muita asiakkaille ja osallistujille tarkoitettuja tiloja silloin, jos sisätilaa käytetään yli 10 henkilön tai ulkotilaa yli 50 henkilön samanaikaiseen oleskeluun.

Ei vaikuta muihin päätöksiin

Uusi päätös ei vaikuta Pirkanmaalla tällä hetkellä voimassa oleviin päätöksiin, joiden nojalla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Lisäksi yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on suljettu.

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista säädetään eri tartuntalain pykälässä. Ravintoloita koskevista rajoituksista päättää hallitus.

Harrastustoiminta ei esty

Keskiviikkona avin ilmoittama määräys tilojen käytöstä koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita yhdeksi keinoksi esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa.

Avi haluaa varmistaa päätöksellä terveysturvallisuuden toteutumisen laajasti kaikissa ikäryhmissä ja turvata lasten arjen jatkumisen mahdollisimman normaalina.

Odotettu päätös

Pietiläisen mukaan päätös rajoitusten jatkamisesta oli odotettavissa Pirkanmaalla. ”Epidemiologinen tilanne ei ole parantunut, joten koronanyrkissä ehdotettiin vielä, että jatkettaisiin d-pykälää vielä neljä viikkoa. Arvioimme myös avissa, että se on tarpeellista ja välttämätöntä.”

Hänen mukaansa koronatilannetta seurataan jatkuvasti. Jos tilanne muuttuu selvästi parempaan, rajoituksia voidaan kumota ennen tammikuun loppua.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntemus on hänen mukaansa suuressa roolissa tilanteen arvioimisessa. Arvioinnissa otetaan huomioon sairaanhoidon kuormitus sekä tartuntaryppäiden määrä ja koko sekä niiden aiheuttama uhka.

Päivitetty 29.12.2021 kello 20.00: Juttuun lisätty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lakimiehen Tanja Pietiläisen kommentit.

Päivitetty 29.12.2021 kello 21.08: Juttua päivitetty kauttaaltaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut