THL ja STM: Koulujen maskisuosituksesta uusia linjauksia lähiaikoina – Yhteiskunnan avautuminen on mahdollista lokakuun lopulla - Koronavirus - Aamulehti

THL ja STM: Koulujen maskisuosituksesta uusia linjauksia lähiaikoina – Yhteiskunnan avautuminen on mahdollista lokakuun lopulla

Aiemmin tällä viikolla THL on suosittanut, että kolmas rokoteannos annetaan immuunipuutteisten lisäksi henkilöille.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (vasemmalla), THL:n projektipäällikkö Anna Katz ja THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronavirustilannetta koskevassa tilannekatsauksessa Helsingissä 23. syyskuuta 2021.

23.9. 9:54 | Päivitetty 23.9. 11:13

Rokotustilanne oli yksi pääaiheista sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viikoittaisessa tilannekatsauksessa tänään.

Lisäksi tilaisuudessa käytiin läpi koronaviruspandemian epidemiologista tilannetta Suomessa ja muualla maailmalla. Paikalla tilaisuudessa olivat strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä, projektipäällikkö Anna Katz STM:stä ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä. Lisäksi mahdollisiin median kysymyksiin vastaamassa on johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

Aamulehti näytti tilaisuuden suorana. Tästä jutusta löytyy myös tilaisuuden tekstiseuranta.

Aiemmin tällä viikolla THL suositteli, että kolmas rokoteannos annetaan immuuni­puutteisten lisäksi henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksen rokotusjärjestyksessä ensimmäisten joukossa 3–4 viikon annosvälillä.

Etätyösuositus on tämän hetken tietojen mukaan päättymässä syyskuun lopussa, ellei sitä vielä ennen ensi viikkoa muuteta.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Näet tiedotustilaisuuden annin tekstimuodossa alta:

Kello 11.12: THL:n ja STM:n tiedotustilaisuus on päättynyt.

Kello 11.12: Kysytään tehoste- ja täydennysrokotteista ja tehon hiipumisesta. Milloin vanhempien ihmisten kolmansia rokotteita olisi kiireellistä pohtia?

Voipio-Pulkin mukaan tilanteeseen vaikuttavat rokotteisiin liittyvien tutkimusten lisäksi maan epidemiatilanne. Mia Kontion mukaan Suomessa ei ole näyttöä, että vanhemman väestön suoja olisi nyt heikentynyt niin paljon, että kolmansilla rokotteilla olisi kiire. Tilannetta kuitenkin seurataan.

Kello 11.08: Kysytään etätyösuosituksen päättymisestä. Voipio-Pulkki kertoo, että lähityön lisäämistä valmistellaan. Pasi Pohjolan mukaan ollaan menossa kohti etätyön vähentymistä, ja asiaa pohditaan myös esimerkiksi yrityksissä.

Hänen mukaansa ollaan kuitenkin menossa kohti "uutta normaalia".

Kysytään, milloin ravintolarajoitukset voisivat poistua. Pasi Pohjolan mukaan asiaan ei ole suoraa vastausta, mutta tavoitteena on, että rokotuskattavuustavoitteen täytyttyä rajoituksista luovutaan.

Kello 11.05: Kysytään, miten Suomi seuraa maailman koronatilannetta. Onko Suomi tehnyt maailmanlaajuisesti osansa pandemian hillinnässä?

"Jokaisen maan ensisijainen vastuu on hoitaa tilanne omassa maassaan", Voipio-Pulkki sanoo.

Suomella on kuitenkin hyvä asema kansainvälisesti, jota hänen mukaansa kannattaa hyödyntää. Suomi on ollut aktiivisesti osana kansainvälistä Covax-yhteistyötä, Voipio-Pulkki sanoo.

Kysytään kolmansista rokotteista ja siitä, keille niitä mietitään nykyisten kahden ilmoitetun ryhmän lisäksi. Mia Kontion mukaan seuraavaksi arvioidaan muiden riskiryhmäläisten tilannetta, mutta asiasta ei ole tarkkaa aikataulua. Asialla ei myöskään ole kiire, sillä suoja on Suomen pidemmällä antovälillä parempi kuin esimerkiksi Israelissa, jossa väli on ollut lyhyempi.

Kysytään, mistä tartunnat tulevat. Anna Katzin mukaan tartunnat leviävät lähipiirissä ja jonkin verran työpaikoilla.

Kello 10.59: Kysytään siitä, milloin koko maassa voitaisiin luopua kaikista rajoituksista. Mia Kontio kertoo, että arvio yhteiskunnan aukeamisesta on ennallaan eli se voisi tapahtua lokakuun loppupuolella.

Kysytään disinformaatiosta rokotteista maahanmuuttajayhteisössä. Kontion mukaan tietoa rokotteista pyritään välittämään myös muilla kuin valtakielillä, mutta työ on hidasta.

Kysytään, olisiko alueellinen avaaminen muuta maata korkeamman rokotekattavuuden perusteella mahdollista jollain alueella aiemmin. Pasi Pohjolan mukaan rokotuskattavuuteen perustuva avaaminen on valtakunnallinen kirjaus hybridistrategiaan. Hän uskoo alueellisten tilanteiden lähentyvän toisiaan. Asiaa tullaan tarkentamaan ohjauskirjeessä, jota on tänään käyty läpi hallituksen kanssa.

Ohjaus tullaan antamaan lähiaikoina alueille.

Kello 10.48: Kysytään koulujen maskisuosituksesta. THL tarkastelee maskisuositusta ja sitä tullaan päivittämään mahdollisesti lähipäivinä tai ensi viikolla.

Pasi Pohjolan mukaan kunnat pohtinevat asiaa myös. Anna Katz muistuttaa, että lapsilla tauti on hyvin harvoin vakava. Tilastoissa lapsien tartunnat näyttävät suhteellisesti nousseen, mutta se johtuu Katzin mukaan muun väestön rokotuskattavuuden noususta.

Tämä on pohjana maskisuosituksen pohtimiselle, Katz kertoo.

Kello 10.45: Kysytään rokotteiden määrästä. Onko ensimmäisten annosten ottaminen hiipunut? Mia Kontion mukaan näin on. Asiaan on pyritty vaikuttamaan helpottamalla rokotteiden saamista. Hän muistuttaa, että myös nuoria aikuisia on sairaalahoidossa.

Kello 10.43: Siirrytään median kysymyksiin. Onko kaksi kertaa rokotetuilla, jotka ovat sairaalassa, jotain yhdistäviä piirteitä? kysyy HS.

Lukumääräistä tietoa ei ole, mutta johtajaylilääkäreiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on syntynyt kuva, että heillä on yleensä jokin altistava perussairaus, Voipio-Pulkki kertoo.

Anna Katz muistuttaa, että rokottamattomalle nuorellekin ihmiselle tauti voi olla vakava.

Kello 10.40: STM:n johtaja Pasi Pohjola kertoo, että alueet ohjataan vaiheittain rajoituksen purkuun ja yhteiskunnan avaamiseen hallituksen uudistetun hybridistrategian mukaan.

Ministeriö suosittelee luopumaan erillisista rajoituksia, jotka kohdistuvat tilaisuuksiin, joissa tartunnan riskin on arvioitu olevan pieni.

Alueelliset koronakoordinaatioryhmät jatkavat kuitenkin toimintaansa.

Kello 10.36: Viime viikkoina huolestuttanut tehohoitopotilaiden määrä on kääntynyt selvään laskuun, Voipio-Pulkki kertoo. Myös uusien tehohoitojaksojen määrä on kääntynyt laskuun.

Uusien sairaalahoitojaksojen ilmaantuvuus on epidemian kehittymisen keskeisiä merkkejä Voipio-Pulkin mukaan.

Epidemia ei kuitenkaan ole ohi, hän kertoo.

"Epidemia jatkuu rokottamattomien nuorten aikuisten ja työikäisten epidemiana", Voipio-Pulkki sanoo.

Testiin on hänen mukaansa edelleen tärkeää hakeutua esimerkiksi selkeästi flunssaisena tartuntaketjujen katkaisemiseksi.

Kello 10.30: Epidemian supistuminen jatkuu, kertoo STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Viime viikon aikana testien määrä laski noin 29 prosenttia, mutta epidemian tilanteesta ollaan silti perillä alueellisesta vaihtelusta huolimatta, Voipio-Pulkki kertoo.

Testausta on todennäköisesti kohdennettu tarkoituksenmukasella tavalla hänen mukaansa.

"Tyhjäkäynti testauksesta on saatu pois", Voipio-Pulkki kertoo.

Kello 10.24: Tapausten ilmaantuvuus on Suomessa laskussa viikon takaiseen, Katz kertoo. Positiivisten testitulosten suhteellinen määrä on nousussa, mutta se ei hänen mukaansa ole yllätys, kun testauskriteerejä on muutettu.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on suurinta nuorten rokottamattomien ihmisten keskuudessa, vanhimmilla ikäluokilla ilmaantuvuus on melko pientä, Katz kertoo.

Kello 10.22: Seuraavaksi viikoittaisesta seurantaraportin uudistetuista painopisteistä kertoo projektipäällikkö Anna Katz STM:stä.

Ensisijainen mittari Katzin mukaan on nyt rokotusten edistyminen ja toiseksi tärkein sairaalahoidon kuormitus.

Kolmantena mittarina on tartuntojen ilmaantuvuus, mutta tartuntalukujen päivittäinen seuraaminen ei Katzin mukaan ole enää yhtä keskeistä kuin epidemian alussa.

Kello 10.17: Kolmansien rokoteannosten antaminen on aloitettu voimakkaasti immuunipuutteisille. Tämä ei ole sama ryhmä kuin ensimmäisen rokotuskierroksen riskiryhmät 1 ja 2.

"Näillä ihmisillä kahden rokotteen suoja jää vajaaksi. Kyseessä ei siis ole tehoste- vaan täydennysannos", Kontio kertoo.

Toinen ryhmä, jolla kolmatta annosta jaetaan, ovat lyhyellä eli korkeintaan kuuden viikon antovälillä rokotuksen saaneet. THL ei kuitenkaan suosittele kolmansia annoksia alle 30-vuotiaille miehille.

"Tämä ei millään tavalla koske ensimmäisiä tai toisia annoksia", Kontio kertoo.

Kyseessä on hänen mukaansa varotoimi, kunnes kolmansista rokotteista saadaan lisää tietoa nuorilla miehillä.

Kello 10.12: Suomessa toisen rokoteannoksen kattavuus on 67,2 prosenttia, ja ensimmäisen annoksen saaneista 80,5 prosenttia on saanut toisen annoksen.

Suomessa alueellisia eroja selittävät erilaiset väestöpohjat, rokotushalukkuus ja resurssit. Sairaalahoidossa on pääasiassa rokottamattomia, johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä kertoo.

Kello 10.09: Maailman rokotustilanne parantuu jatkuvasti mutta epätasaisesti, kertoo projektipäällikkö Anna Katz STM:stä. Esimerkiksi Afrikassa tilanne on paljon heikompi kuin monissa muissa maanosissa.

Euroopassakin on alueellista vaihtelua. Itä-Euroopassa tilanne on Länsi-Eurooppaa heikompi. Suomi on Euroopan keskitasoa, mutta esimerkiksi Ranskassa, jossa on ollut rokotevastaisuutta, ollaan Suomea edellä.

Päivitys: 23.9. kello 10.26 juttuun on vaihdettu pääkuva.

Päivitys: 23.9. kello 10.28 juttuun on vaihdettu pääkuva.

Päivitys: 23.9. kello 11.34 juttuun on vaihdettu pääkuva.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos