Eduskunnan oikeusasiamies: THL ja STM toimivat keväällä lainvastaisesti 65–69-vuotiaiden Astra Zeneca -rokotuksissa - Koronavirus - Aamulehti

Eduskunnan apulaisoikeusvaltuutettu: THL ja STM toimivat keväällä lainvastaisesti 65–69-vuotiaiden Astra Zeneca -rokotuksissa

Apulaisoikeusvaltuutettu antoi ratkaisunsa useisiin kanteluihin perjantaina. THL:n Mika Salminen: ”Otamme moitteet hyvin nöyränä vastaan”.

Kuva Astra Zenecan rokotteesta on otettu Tampereen yliopistollisen sairaalan apteekin rokotevarastolla 16. helmikuuta 2021.

23.7.2021 18:20

Eduskunnan apulaisoikeusvaltuutettu (-asiamies) Maija Sakslin arvostelee ankarasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta sekä sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, että keväällä 65–69-vuotiaita pakotettiin monissa kunnissa ottamaan lääkeyhtiö Astra Zenecan koronavirusrokotetta, vaikka rokotteen mahdollisista haitoista oli saatu uutta tietoa.

Apulaisoikeusvaltuutettu katsoo perjantaina antamassaan ratkaisussa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) rikkoi perustuslakia, syrjintäkieltoa ja potilaslakia. Laitos ei missään vaiheessa arvioinut oikeudellisia kysymyksiä yhdenvertaisuuslain, potilaan itsemääräämisoikeuden ja syrjintäkiellon näkökulmasta.

Maija Sakslin.

– Yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon osalta katson, että 65–69-vuotiaita henkilöitä on kohdeltu heidän ikänsä perusteella epäsuotuisammin kuin muihin ikäryhmiin kuuluvia henkilöitä koronarokotuksia toimeenpantaessa.

THL ohjeisti maaliskuun lopulla kuntia antamaan 65–69-vuotiaille Astra Zenecan rokotetta, vaikka sen teho oli muita rokotteita heikompi ja sen käytön yhteydessä oli havaittu vakavia veren hyytymisen häiriöitä. Muille rokotteen antamista ei tuolloin enää suositeltu.

Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.

Rokotuksista vastanneet kunnat menettelivät virheellisesti

Apulaisoikeusvaltuutettu Sakslinin mukaan THL:n tiedote maaliskuussa oli harhaanjohtava ja puutteellinen. Se johti siihen, että monet kunnat noudattivat sitä ikään kuin se olisi ollut kuntia velvoittava päätös tai määräys.

Perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Lisäksi kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Toisin sanoen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeet eivät ole kuntia velvoittavia, vaan niiden olisi rokotuksista päättäessään pitänyt nojata voimassa olevaan lakiin.

– THL:n julkaisema tiedote johti siihen, että useat kunnat – niiden joukossa maamme neljä suurinta kaupunkia – kieltäytyivät rokottamasta 65–69-vuotiaita henkilöitä muulla kuin Astra Zenecan koronarokotteella, Sakslin toteaa.

Apulaisoikeusvaltuutettu Sakslin katsoo myös rokotuksista vastanneiden kuntien menetelleen virheellisesti. Lisäksi THL loukkasi potilaslaissa säädetty potilaiden itsemääräämisoikeutta.

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Ministeriölle huomautus

Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) apulaisoikeusvaltuutettu Sakslin antoi huomautuksen, koska ministeriön laiminlöi velvollisuutensa varmistaa, että THL noudattaa ohjeissaan perustuslakia.

– STM:n menettely tässä päätöksessäni tarkoitetussa asiassa on erityisen moitittavaa sen vuoksi, että STM ei ylimmältä laillisuusvalvojalta saamiensa toistuvien moitteiden jälkeenkään ole ryhtynyt toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että sen ja sen alaisen laitoksen [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos] toiminta täyttää perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetyt lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden vaatimukset.

Lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden vaatimus tarkoittaa nimenomaan sitä, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

”Otamme moitteet hyvin nöyränä vastaan”

THL suhtautuu erittäin vakavasti eduskunnan oikeusvaltuutetun ratkaisuun, jonka mukaan laitos rikkoi keväällä rikkoi perustuslakia, syrjintäkieltoa ja potilaslakia.

– Otamme moitteet hyvin nöyränä vastaan ja mietimme, miten voimme tulevaisuudessa toimia paremmin. Tutkimme ratkaisun hyvin tarkasti, minkä jälkeen katsomme, mitä pitää tehdä. Ratkaisu on niin tuore, ettemme tässä vaiheessa ole siihen vielä ehtineet tutustua, sanoo laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja ja pääjohtajan sijainen Mika Salminen.

THL pahoitteli epäonnistunutta viestintäänsä jo oikeusvaltuutetulle kesäkuussa antamassaan selvityksessä. Apulaisoikeusvaltuutettu oli jo aiemminkin arvostellut laitoksen koronaviruspandemian aikana antamia ohjeita.

– Koronaviruksen torjuntaan liittyviä ohjeita annettaessa kiinnitetään erityistä huomioita siihen, mihin THL:n toimivalta ohjeen antamiseen perustuu. – – Viestinnässä kiinnitetään huomiota siihen, että THL:n ohjeiden juridisesta sitovuudesta viestitään tarkasti. THL pahoittelee aiemmin osin epätarkkaa viestintäänsä ohjeistuksen sitovuuteen liittyen.

Juttua päivitetty 23.7.2021 kello 20.25: Lisätty Mika Salmisen kommentit.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut