Kolumni: Rehtori Mari Walls: Tilojen ja palvelujen kehittäminen pohjustaa yliopiston tulevaisuutta - Kolumnit - Aamulehti

Rehtori Mari Walls kolumnissa: Tilojen ja palvelujen kehittäminen pohjustaa yliopiston tulevaisuutta

Yliopiston toiminnan kehittäminen kohdistuu erityisesti tutkimuksen ja koulutuksen laatuun ja vaikuttavuuteen sekä kansainväliseen veto- ja pitovoimaan

28.11.2021 7:30

Tampereen yliopistossa valmisteilla oleva kampusten toimitilakehitys sekä syksyllä käydyt tukipalvelujen yhteistoimintaneuvottelut ovat puhututtaneet niin yhteisön sisällä kuin julkisuudessakin. Molemmat prosessit ovat vaikutuksiltaan merkittäviä ja on tärkeää, että niiden perusteista ja tavoitteista keskustellaan.

Sekä tilakehitys että tukipalvelujen uudistaminen liittyvät kiinteästi yliopiston strategiaan, jonka painopisteenä on tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Kehittämistoimet tähtäävät säästöihin neliöissä ja hallinnossa, mikä mahdollistaa yliopiston talouden tasapainottamisen ja seitsemän tiedekuntamme selkeästi nykyistä vahvemman resursoinnin.

Säästöjen rinnalla panostamme tilojen ja palvelujen toiminnalliseen kehittämiseen henkilökunnan ja opiskelijoiden arjen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Yliopiston tutkimus- ja opetustyö tehdään tiedekunnissa. Lisäresurssit merkitsevät tiedekunnille esimerkiksi mahdollisuuksia palkata lisää opettajia ja tukea nykyistä vahvemmin nuoria tutkijoita. Toimitilakehityksessä keskeistä on kehittää oppimistilojen laatua ja määrää ja varmistaa tutkimusympäristöjen ajantasaisuus ja kehittyminen. Tukipalvelujen uudistaminen mahdollistaa paremmin tutkimusta ja opetusta tukevat palvelut.

Lähivuosina yliopiston toiminnan kehittäminen kohdistuu erityisesti tutkimuksen ja koulutuksen laatuun ja vaikuttavuuteen sekä kansainväliseen veto- ja pitovoimaan.

Tutkimuksen kehittämisessä painottuvat ulkoisilla arvioinneilla todennettava tutkimuksen laatu, EU:lta saatavan tutkimusrahoituksen lisääminen, tutkijataitojen kehittäminen sekä sidosryhmien kanssa tapahtuva TKI-toiminta ja yhteiskehittäminen. Keskeisiä teemoja ovat digitaalisuuden mahdollisuudet sekä kestävä kehitys ja vihreä siirtymä.

Koulutuksessa vahvistamme tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä ja kannustamme tutkijanuralle jo opintojen aikana, käynnistämme tieteenalojen rajat ylittäviä tutkinto-ohjelmia ja opintokokonaisuuksia ja vahvistamme työelämäyhteyksiä. Kestävä kehitys nivoutuu kaikkeen koulutukseen.

Kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden saamista Tampereelle edistämme niin tutkimuksessa, koulutuksessa, kumppanuuksissa kuin palvelujen järjestämisessä. Korkeakouluyhteisömme luonteva monialaisuus on tässä merkittävä etu. Kaikkien kaupunkiseutumme toimijoiden yhteistyötä tarvitaan siinä, että osaajat myös työllistyvät Tampereen seudulle ja pääsevät antamaan oman panoksensa alueen kehittymiseen ja vetovoimaan.

Mari Walls

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston rehtori.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut