Verkkokeskustelun säännöt

Useimpia juttujamme voi kommentoida. Kommentoida voi omalla nimellä, nimimerkillä tai anonyymisti. Tarkastamme kommentit ennen julkaisemista ja tarvittaessa muokkaamme niitä.

Noudatamme keskustelujen valvonnassa Suomen lakia ja Julkisen sanan neuvoston ohjetta, joka koskee yleisön tuottamaa aineistoa tiedotusvälineen verkkosivuilla.

Jokaisen kommentin yhteydessä on linkki, jolla voi tarvittaessa ilmoittaa asiattomasta kommentista. Kiellettyjä ovat muun muassa kunnianloukkaukset, yksityisyyden tai ihmisarvon loukkaukset, rasismi, tekijänoikeuden loukkaukset, lainvastainen materiaali ja sen linkkaaminen sekä yllyttäminen rikokseen tai sopimattomaan tekoon.

Millaista kommentointia suosimme?

Jutun perässä olevan keskustelun tarkoitus on tuoda aiheeseen uusia näkökulmia, tietoja ja havaintoja. Mielipiteellä on oltava perustelu. Silloin se vie keskustelua eteenpäin. Pelkkä tyytymättömyyden ilmaiseminen ei vie. Toivomme ja edellytämme rakentavaa ja hyvähenkistä kirjoittelua. Teillä, hyvät lukijat, on paljon tietoa, kokemusta ja uusia ideoita. Niistä me haluamme yhdessä lukea.

Kommentoi näin

Perustele, kirjoita selkeästi, pysy asiassa. Muista käytöstavat, älä vähättele ihmisiä. Arvostele asiaa, älä henkilöä. ÄLÄ HUUDA ELI ÄLÄ KIRJOITA ISOIN KIRJAIMIN. Noudata suomen kielen perussääntöjä eli käytä isoja alkukirjaimia, välimerkkejä ja sanavälejä. Älä käytä lyhenteitä.

Tällaiset jätämme julkaisematta

  • Pelkkä negatiivinen mielipide tai lannistava heitto, jolla ei ole lainkaan perusteluja
  • Mielipide, joka on jo sellaisenaan esitetty, ellei mukana ole uusia perusteluja
  • Jutussa esiintyvän ihmisen tai kirjoittajan henkilön arvosteleminen, nimittely tai vähättely
  • Kommentit, joita on vaikea tai mahdoton lukea. Syynä voi olla vaikeaselkoisuus, kielen perussääntöjen noudattamatta jättäminen, versaalikirjoitus, käsittämättömät ajatuskulut tai runsaat kirjoitusvirheet.
  • Vihamielisyys, aggressio, rasismi, sättiminen
  • Alatyylinen ilmaisu. Meillä on kiroilun nollatoleranssi.
  • Tietoisesti ja selvästi virheelliset väitteet, masinoidut mielipiteenilmaisut
  • Paikasta toiseen kopioidut tekstit, jonkun muun kirjoittamat tekstit sekä kannanotot ja lausunnot
  • Kommentit, jotka eivät liity juttuun.

Palautetta keskustelusta voit antaa täällä.


Pääaiheet

Sammio