Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyön merkitys ymmärretään entistä paremmin – Tuorein Yrittäjien iltakoulu veti ennätysmäärän valtuutettuja paikalle

Tampereen kaupungin ja paikallisten yrittäjien yhteistyötä on jo muutaman vuoden kehitetty eteenpäin kaupunginvaltuuston kokouksia edeltävällä iltakoululla. Sen ideana on ollut vuoropuhelun kehittäminen ja kumpaankin suuntaan toimiva ideoiden heittely. Viimeisimmän kerran poliitikkojen ja yrittäjien ideamylly lyötiin käyntiin 19. helmikuuta Tampereen valtuustosalissa. Ilahduttavaa oli, että mukaan oli saatu ennätysmäärä sekä valtuutettuja että yrittäjiä.

Ville Kulmala
Yhteistyön merkitys ymmärretään entistä paremmin – Tuorein Yrittäjien iltakoulu veti ennätysmäärän valtuutettuja paikalle

TUPA OLI ilahduttavan täynnä yrittäjien vieraillessa valtuutettujen luona 19. helmikuuta.

Ville Kulmala

Nykyisenmallisella yrittäjien ja poliitikkojen välisellä yhteistyöllä on Tampereella jo perinteitä, sillä säännöllisesti yhteisiä foorumeita on järjestetty vuodesta 2013. Kyseisen vuoden syksynä yhteistyöstä tehtiin myös virallisempi sopimus, tuolloin kaupunki ja yrittäjäjärjestö allekirjoittivat neljä kohtaa kattavan sitoumuksen, jonka edistymistä on sittemmin kartoitettu tasaista tahtia järjestetyillä kokoontumisilla.

 Isoja lukuja

Helmikuun tilaisuuden virallinen otsikko oli Yritysmyonteinen Tampere, johon haettiin ideoita yhdessä tiiviin, läpi koko tilaisuuden vilkkaasti sorisseen keskustelun kautta. Varsinaisessa keskustelun jälkeen juttua jatkettiin vielä yläkerran kahvilassa aina kello 17 alkaneeseen valtuuston kokoukseen saakka. Tampereen Yrittajien puheenjohtaja Kerkko Penttilä muistutti valtuutettuja yrittäjien keskeisestä roolista myös kaupungin verotulojen kannalta. Kaupungissa toimiva noin 11 000 pk-yrityksen ryhmä vastaa melkein 40 000 työpaikasta, valtiolle tuloveroja nämä yritykset tuottavat noin 217 miljoonaa euroa ja kuntaan 369 miljoonaa sekä ostovoimaa reilut 1,1 miljardia euroa.

Uusia avauksia

Myös Pirkanmaan Yrittajien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen muistutti yhteistyön hyödyttävän molempia osapuolia.

– Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien välillä on nykypäivänä tiivistä, ja osana tätä olemme tavanneet myös kaupungin ylintä johtoa kerran tai pari kertaa vuodessa. Koko ajan olemme syventäneet yhteistyötä monellakin saralla. Nyt olemme mukana esimerkiksi useammassa ratikkatyöryhmässä, ja myös nuorten työllistämisessä olemme mukana useamman tahon kanssa, Mäkinen kehaisi.

Tekemistä riittää silti edelleen. Esimerkiksi hankintojen osalta on otettu selkeitä kehitysaskeleita vasta viime aikoina.

– Hyvä esimerkki tästä oli keskuspuhdistamohankkeen kanssa pidetty yhteistilaisuus, hän totesi. Jatkon kannalta hän alleviivasi esimerkiksi kunnan viranhaltijoiden yrittäjyysasenne- ja yrittäjyyskasvatusaihioita. Ne ovat jo käynnistyneetkin hyvin.

Tilaisuudessa kuultiin myös ehta tamperelainen menestystarina, kun hostelli- ja hotelliyrittäjä Ville Virkki kertoi oman tarinansa valtuustosalissa. Tarkemmin miehen mietteistä voit lukea tästä jutusta.

Pysäköinti, hankinnat ja upouusi ehdotus

Varsinaisten alustusten lisäksi puheenvuoroissa salissa nousivat esille kestoaiheena pysyttelevä keskustan pysäköinti ja eritoten julkiset hankinnat, joihin liittyvistä haasteista kuultiin myös esimerkkejä. Lisäksi valtuutettuja kiinnostivat terveys- ja hyvinvointialojen näkemykset sote-uudistuksesta.

Yrittäjiltä tiedusteltiin myös näkemyksiä yliopistouudistuksen mahdollisuuksista. Jaakko Mustakallio ehdotti yhteistyön syventämistä myös niin, että valtuutetut pääsisivät tekemään vierailuja elinkeinoelämän järjestöjen, kuten Pirkanmaan Yrittäjien ja kauppakamarin erinäisiin valiokuntiin. Nyökyttelystä päätellen idea sai heti kannatusta.

Lylykin kiitteli

Salikeskustelun veti yhteen pormestari Lauri Lyly, joka kiitteli yrittäjiä erityisesti salissa kuulluista konkreettisista esimerkeistä. Toinen hyvä yhteinen sävel yrittäjäjärjestön kanssa on löydetty työllisyyden kuntakokeilusta, jolla pyritään ratkaisemaan eritoten Tamperetta ikävästi jo pidempään kiusannutta nuorten työttömyyttä.

– Se on meille kaikille erityisen tärkeää, ja tässä olemme jo nyt saaneet paljon aikaa. Vetovoimainen ja menestyvä Tampere tehdään yhteistyöllä, ja tälle kommunikaatiolle on helppo luvata jatkoa. Se on selvästi kummankin tahon etu, Lyly tiivisti.

Mitä tilaisuudesta jäi mieleen?

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti tiedusteli muutamalta mukana olleelta, mitä parituntisesta yhteistilaisuudesta jäi mieleen.

Toimitusjohtaja Hannu K. Mattila, Tamico Oy

Minulle jäi se mieleen, että yhteistyön kehittämisen tahtotila on hyvin vahva molemmilla puolilla pöytää, mitä se on oikeastaan ollut jo useampia vuosia, ja ylipäätään ilmapiiri on hyvin toiveikas. Ja vaikka puheenvuoroissa valtuutetut ehkä vähättelivätkin omaa yritystoimintaosaamistaan, tosiasiassa Tampere on monessa asiassa toiminut jo vuosikymmenet kuin yritys. Rohkeita investointipäätöksiä on tässä kaupungissa tehty aina Nasinneulasta, Tampere-talosta raitiovaunuun ja Areenaan.Toiminta on ollut hyvin samankaltaista kuin yrityksissä.

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Pekka Salmi, sd

Eritoten tästä iltapäivästä mieleeni jäivät nämä käytännön esimerkit, joissa yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita. Myös se oli hyvä havainto, että eri toimialojen yrittäjät suhtautuvat hyvin erilailla asioihin. Esimerkiksi se, että pysäköintiasioihin löytyy hyvin erilaisia mielipiteitä riippuen siitä, millaista yritystoimintaa harjoittaa. Toimitusjohtaja Mäkisen esimerkki siitä, että R-Kioski-yrittäjälle optimaalinen parkkiaika on 10 minuuttia ja kampaajalle kaksi tuntia, oli hyvä. Se kuvaa myös päätöksenteon vaikeutta, sillä yhteen suuntaan kumartaminenhan on monesti pyllistämistä toisaalle. Itse näen, että yrittäjien ja kaupungin yhteistyössä on menty viime vuosina eteenpäin. Esimerkiksi tämä nytkin puheenaiheeksi noussut yritysvaikutusten arviointi on enenevissä määrin otettu käyttöön viime vuonna.

Petri Leiponen, Tampereen erikoislääkärit Oy

Melko tuoreelle yrittäjälle tämä oli mielenkiintoinen foorumi. Mielestäni oli hienoa nähdä se, että vuoropuhelua käydään kaupungin ylimmänkin johdon tasolla. Kyllähän tämä oli hyvä esimerkki erilaisten maailmojen kohtauttamisesta, joka on mielestäni erittäin kannattavaa. Eniten minua kiinnosti sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyvä keskustelu. Se liittyy suoraan omaan yritykseeni, sillä meidän viime vuoden lopulla perustamamme Tampereen Erikoislaakarit Oy:n päällimmäinen toimenkuva liittyy juuri erikoissairaanhoidon laadukkaan osaamisen jalkautumiseen terveyskeskuksiin ja muihin yksiköihin lähipalveluiksi.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti, kok.

Tämä on mielestäni hyvä ja suora vaikutuskanava ja alleviivaa hyvin sitä, että elinkeinopolitiikka koskee kaikkia poliittisia ryhmiä. On ehkä vähän provosoivasti sanottu, mutta helpostihan elinkeinopolitiikkaa nähdään kokoomuksen ja kauppakamarin puuhasteluna, mutta tosiasiassa kyseessä on hyvin paljon laajempi yhteiskunnallinen kuvio. Yritysvaikutusten arviointi on hyvä esimerkki asiasta, jonka kehittäminen on meidän kaikkien etu. Tosiasia on, että meidän kaikkien on tärkeä ymmärtää, mitä kautta se raha meidän järjestelmäämme tulee. Ilman yrityksiä meillä ei olisi mitään.

Toimitusjohtaja Aulis Asikainen, Insinööritoimisto Comatec Oy

Itse olin täällä nyt ensimmäistä kertaa, ja mielestäni tämä oli kaikin puolin positiivinen kokemus. Eniten minua ilahdutti, että valtuutettujen asenne yrittäjyyttä kohtaan tuntui olevan poikkeuksetta myönteinen. Toisaalta se ehkä hieman yllätti, että varsinaisia yrittäjiä valtuustossa on verraten vähän. Minut yllätti sekin, kuinka paljon Tampere on viime vuosina kasvanut. Tämä kaikki kielii Tampereen hyvästä vetovoimasta. Tänne tullaan opiskelemaan ja tekemään työtä, mikä on hyvä signaali meille kaikille.

Kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Sofia Vikman, kok.

Vuoropuhelulle on selvä tarve, ja pidin itse hyvänä ehdotusta siitä, että tätä yhteistyötä voitaisiin entisestään syventää esimerkiksi vierailuilla elinkeinoelämän järjestöjen eri toimikunnissa. Yhteistyö poliitikkojen ja yritysten välillä on tärkeää jo pelkästään työllisyyteen liittyvistä syistä. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja, ja ylivoimaisesti suurin potentiaali niiden syntymisiin on juuri yrityksissä. Erityisen paljon pidin myös Ville Virkin esittelemästä yrittäjätarinasta, jossa hän otti esiin Tampereen brändin.

Tesoman Yrittäjiien puheenjohtaja, Päivi Kiviniemi, Kiviniemi Päivi Tmi

Tilaisuus oli hyvin positiivinen, ja esille nousi juuri sellaisia seikkoja, joita olimme etukäteen suunnitelleetkin. Salissa käydyn keskustelun lisäksi myös täällä kahviossa keskustelu jatkui vilkkaana, ja meilläkin tuli vielä koko pöytiin jaettu ideointipaperi täyteen erinäisiä ehdotuksia. Meidän pöydässämme istunut valtuutettu Petri Rajala avasi meille lisää palvelualoitetta, joka kyllä kuulosti erittäin hyvältä. Sen mukaan kuka tahansa yksityishenkilö, yhteenliittymä tai yritys voisi esittää pystyvänsä tuottamaan kunnan tarjoaman palvelun edullisemmin tai paremmin kuin kunta itse. Kunta olisi velvollinen ottamaan haasteen vastaan ja vertaamaan julkisesti omaa palveluaan haastajan esittämään vaihtoehtoon.


Kaupallinen yhteistyö

Pääaiheet

Sammio