Kaupallinen yhteistyö

Tämän lain olemassaolosta sinäkään et ole kuullut

Suomessa on taas noussut keskustelu liiketoiminnan etiikasta. Harva tietää, että meillä on vuonna 1993 säädetty ns. yrittäjänsuojalaki. Sen tavoitteena on suojella heikompaa osapuolta kohtuuttomilta sopimusehdoilta tai toisen määräävän aseman käyttämiseltä heikompaa sopimuskumppania kohtaan elinkeinonharjoittajien välisessä liiketoiminnassa.

Tämän lain olemassaolosta sinäkään et ole kuullut

Pääkirjoitus Pirkanmaan Yrittäjä -lehti 10.4.2018.

Pasi Mäkinen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Yrittäjät

Tällainen laki on säädetty, mutta sitä on harvoin käytetty. Lain soveltaminen saattaisi tulla kysymykseen erilaisissa alihankintasuhteissa, monopoliasemassa olevien yritysten, viranomaisten toiminnan tai vaikka vain tavaran ja palveluntoimittajan osalta, kun pienemmällä yrityksellä ei ole vaihtoehtoja valita kumppaniaan. Tämän toimimattoman lain mukaan elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa ei saa käyttää ehtoa, joka on heikomman osapuolen kohdalta kohtuuton.

Tällaisista kohtuuttomista sopimusehdoista on esimerkkejä kaupan alalta, koneurakoitsijoiden piiristä, bensiinikauppiaista ja niin edelleen. Toisaalta moni yrittäjä ei uskalla puuttua tällaisiin kohtuuttomiin sopimusehtoihin peläten sopimussuhteen päättymistä ja oman toimeentulon loppumista.

Toki Suomessa on sopimusvapaus ja siihen yleensä vedotaan, mutta on tilanteita, jolloin pienemmän yrityksen neuvotteluvoima on niin heikko, että tarvitaan lainsäädännön suojaa heikompaa osapuolta kohtaan. Toisaalta lainsäätäjä on ottanut jo joillakin alueilla pienten yritysten aseman huomioon. Näitä ovat mm. tilintarkastus, työlainsäädäntö, kaupallisten sopimusten maksuehdot.

Yrittäjänsuojalaki voisi hyvinkin edistää kilpailua ja luoda kuluttajille nykyistä enemmän vaihtoehtoja, jos liiketoiminnan pelisäännöt olisivat kaikille samat ja tasapuoliset.

Laki pitäisi ulottaa myös elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa harhaanjohtavaan markkinointiin. Näitä puheluita tai yhteydenottoja kun tulee päivittäin yrityksille. Näissä sopimusehdot ovat usein tarkoituksellakin kohtuuttomia ja usein myös vilpillisessä mielessä tehtyjä.

Suomessa käydään nyt keskustelua heikommassa asemassa olevien aseman parantamiseksi. Monet pienyrittäjät ovat niitä, jotka jäävät palkansaajia huomattavasti heikompaan asemaan. Eikö tällainen lainsäädäntö olisi omiaan luomaan yhteiskunnassa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta? Suomi voisi olla jatkossa mallimaa EU:ssa soveltamalla tällaista lainsäädäntöä. Näin varmasti kaikki hyötyisivät.

Harhaanjohtava markkinointi ja valelaskut

Lisätietoa tyypillisistä harhaanjohtavan markkinoinnin ilmenemismuodoista, reklamaation tekemisestä, puhelunauhoitteiden vaatimisesta ja perintätoimiston kanssa asioinnista löydän Pirkanmaan Yrittäjien sivuilta Yrittäjän ABC -osiosta.


Kaupallinen yhteistyö

Pääaiheet

Sammio