Kaupallinen yhteistyö

Sote-uudistus lisää palveluiden kysyntää alan pk-yrityksissä

Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjoaa alan pk-yrityksille hyviä mahdollisuuksia toimia, jos päättäjät sen mahdollistavat.

Kuva: Markus Sommers
Sote-uudistus lisää palveluiden kysyntää alan pk-yrityksissä

Jos halutaan, että valinnanvapauden astuessa voimaan sote-alalla on pieniä yrityksiä, nykypäättäjien pitää antaa niille mahdollisuus pärjätä, Susanna Kallama sanoo.

Marianne Valta

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistusta on valmisteltu jo vuosikymmenen ajan. Suomen Yrittäjät on vaikuttanut valmisteluun vahvasti. Nyt näyttääkin siltä, että pienten ja keskisuurten sote-yritysten mahdollisuudet tarjota palveluitaan ovat hyvät.

– Suomessa on sote-alalla yli 14 000 yksinyrittäjää ja yli 3 000 alle 10 henkeä työllistävää yritystä. Nämä yrittäjät työllistävät yhteensä yli 20 000 suomalaista. Eli ihan pienestä porukasta ei nyt puhuta, elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama Suomen Yrittäjistä sanoo.

Hallitus antoi esityksensä valinnanvapauslainsäädännöstä eduskunnalle maaliskuussa. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä lait kesäkuussa. Suomen Yrittäjien mukaan uusi valinnanvapauslakiesitys on kohtalaisen hyvä. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin sääntely on lakiesityksessä pääosin kohdillaan.

Sosiaaliohjaajan on saatava toimia yrittäjänä

Yhtä kohtaa lakiesityksessä Yrittäjät toivovat eduskunnan vielä muuttavan: lakiesityksen mukaan sote-keskuksessa sosiaaliohjausta ja -neuvontaa antavan henkilön on oltava palvelussuhteessa sote-keskukseen.

– Tarkoittaako tämä, että sosiaalialan ammattihenkilö ei voi toimia ammatinharjoittaja-yrittäjänä osana sote-keskusta samoin kuin esimerkiksi lääkäri voi? Miksi tällainen ero? Susanna Kallama kysyy.

Kallaman mukaan vaatimus palvelusuhteesta vaikeuttaisi pk-yrittäjien mahdollisuuksia pyörittää sote-keskusta.

– Valinnanvapauskokeilujen perusteella tiedetään, että esimerkiksi sote-keskus, jossa toimii kolme lääkäriä, ei vielä työllistäisi kokopäiväisesti sosiaalialan ammattihenkilöä. Nyt kansanedustajien pitää kysyä itseltään haluavatko he, että Suomen syntyy ihmisläheisiä pk-yrittäjä vetoisia sote-keskuksia vai ei? Jos vastaus on kyllä, pitää eduskunnan yksinkertaisesti poistaa vaatimus pakollisesta työsuhteesta, Kallama sanoo.

Päättäjät ratkaisevat, kuinka käy

Suomen Yrittäjien mukaan valinnanvapauslaki luo hyvän kehikon erilaisten tuottajien toiminnalle. Ratkaisevaa on, miten tulevat maakuntapäättäjät lakia toteuttavat. Tavoitteena on, että maakunnat hyödyntävät yrittäjyyttä ja monituottajamallia niin, että palvelujen saatavuus ja laatu paranevat.

Susanna Kallama muistuttaa, että jotta valinnanvapaus oikeasti toimii, pitää olla mistä valita.

–  Jos halutaan, että valinnanvapauden astuessa voimaan sote-alalla on pieniä yrityksiä, nykypäättäjien pitää antaa niille mahdollisuus pärjätä. On valittava, kilpailutetaanko pk-yritykset hengiltä vai annetaanko niille mahdollisuus menestyä käyttämällä palveluseteliä. Iso sote-yritys voi myydä tappiolla vähän aikaa, kun se tietää, että markkina avautuu kohta. Pieni ei voi, pienyrittäjä elää suoraan työstään, hän sanoo.

Pienyritykselle sote-uudistus on uhka ja mahdollisuus

Oriveden Lääkäriasema on vuonna 2009 perustettu yksityinen lääkäriasema, joka tarjoaa monipuolisesti yleis- ja erikoislääkärivastaanottopalveluita, psykoterapiaa, fysioterapiaa sekä terveyden- ja sairaanhoitajan palveluita.

Oriveden Lääkäriaseman tuore toimitusjohtaja, yrittäjä Marjo Mikkola on seurannut sote-uudistukseen liittyvää keskustelua mielenkiinnolla.

– Aloitin uutena yrittäjänä vuoden vaihteessa. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessäni arvioin, että sote-uudistus voi olla meille pk-yrityksille uhka ja mahdollisuus. Päätin nähdä sen mahdollisuutena – voihan lääkäriasema toimia sote-keskuksen alihankkijana ja tuottaa ennaltaehkäisevää, terveyttä edistävää palvelua sekä erilaisia hyvinvointipalveluita, hän toteaa.

Asiakasseteli lisää valinnanvapautta terveyspalveluissa

Valinnanvapauslain myötä otetaan käyttöön asiakasseteli, joka on maakunnan sitoumus korvata asiakkaan hankkimat palvelut määriteltyyn rahasummaan saakka. Asiakassetelipalvelun tuottajien pitää suunnitelman mukaan vuosittain julkaista tiedot tuloistaan, maksamistaan veroista ja verotuspaikasta, voitoista ja tappioista, johdon palkoista ja palkkioista sekä yhteiskuntavastuun toteuttamisesta.

– Toivon, että esimerkiksi tarjoamiamme erikoislääkäripalveluita ja kotihoidon palveluita olisi jatkossa mahdollisuus käyttää asiakassetelillä. Valinnanvapauslain edellyttämä toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys voisivat osaltaan ohjata asiakkaiden valintoja ja tuttu, paikallinen yrittäjä olisi toivottavasti haluttu vaihtoehto, Mikkola pohtii.

Haasteitakin sote-uudistukseen ja uuteen valinnanvapauslakiin toki liittyy.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että vain isoilla yrityksillä on mahdollisuus perustaa sote-keskuksia, mikäli vaatimus sosiaalityöntekijän palvelussuhteesta säilyy. Pk-yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja verkostoitumista. Uskon, että yhdessä me pienemmät yritykset olemme vahvempia, mutta silti riittävän ketteriä muutosten edessä. Kaiken kaikkiaan sote-uudistus tuo meille pk-yrittäjille varmasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, meidän pitää vain osata hyödyntää ne, Mikkola sanoo.

Näin valinnanvapaus etenee

Eduskunta päättää valinnanvapauslain hyväksymisestä kesäkuussa 2018.

Tarkoitus on, että maakunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2020 alusta lähtien.

Syksystä 2019 alkaen asiakas voi valita, minkä maakunnan liikelaitoksen eli käytännössä maakunnan palveluissa asioi.

Viimeistään 1.7.2020 maakunnan on tarkoitus ottaa käyttöön asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti.

Sote-keskusten on tarkoitus aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2021 ja hammashoitoloiden 1.1.2022.

Valmistelu on edennyt eri maakunnissa eri tahtiin, joten valinnanvapaus laajenee joissain maakunnissa jo vuosina 2018-2021 sosiaali- ja terveyskeskuksia ja suunhoitoa koskevina pilotteina. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetoinnin pilotteja toteutetaan vuosina 2018-2019.

Lisätietoa: www.alueuudistus.fi


Kaupallinen yhteistyö

Pääaiheet

Sammio