Hyvä etunoja sote-uudistukseen ja asiakasymmärryksen lisääminen olivat hyvinvointipalveluita tuottavan Viola-kotiyhdistys ry:n kannustimia toteuttaa mittava koulutushanke Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.

-Tietojärjestelmien uusiminen oli loistava lähtökohta muutenkin ryhtyä vahvistamaan asemaamme tulevaisuuden sote-markkinoilla, Viola-kotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Lahti luonnehtii.

Yhdistys on arvopohjainen toimija, mutta senkin liiketoiminnan on oltava kannattavaa.

-Keinomme menestyä on kaiken mahdollisen digitalisointi asiakkaan lähtökohdista, jolloin kaikki kerätty tieto palvelee laadukkaasti asiakasta, Lahti perustelee.

-Useiden eri ammattialojen osaajat olivat meiltä rakentamassa Viola-kotiyhdistyksen näköistä koulutuspakettia, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen taustoittaa.

-Viola-kotiyhdistyksen digiloikka on edellyttänyt joustavaa hyppyä myös meiltä, ja sen olemme tehneet, Hyvönen lisää.

Kaikkiaan noin 80 työntekijälle rakennettiin oma koulutuspolku.

-Onhan tämä ollut meille mittava koulutushanke puolentoista vuoden aikana, kun jokaiselle työntekijälle on työaikana tarjottu koulutusta vähintään kymmenen päivää, Viola-kotiyhdistyksen henkilöstöpäällikkö Elina Konsala kertoo.

Henkilökunnan itsensä huomaamat koulutustarpeet nousivat esiin henkilöstön unelmointityöpajoissa, minkä lisäksi muuten havaitut osaamisvajeet vaikuttivat sisältöön.

Esimerkiksi henkilökunnan kykyä tunnistaa palvelutarve on kehitetty, ja viimeisimpien kyselyjen mukaan henkilöstö onnistuukin tässä aikaisempaa paremmin.

Digitieto liikkuu aina työntekijän mukana, ja laitteet tarjoavat tietoa vaikkapa asiakkaan vireystilasta ja unen laadusta.

-Henkilökunnan on liikuttava joustavasti asiakkaan tarpeen eikä kellon mukaan, Lahti kiteyttää.

Digikehitys on hänen mukaansa tuonut toimintaan läpinäkyvyyttä.

-Asioiden kulku on aina seurattavissa. Myös ennakointi on parempaa, mikä vaikuttaa erityisesti johtamiseen hyvin paljon, Lahti toteaa.

Yhdistysmuotoiselle toimijalla rahoituksen hankkiminen koulutuksen järjestämiseen ei ollut kaikkein helpoin juttu, mutta Pirkanmaan ELY-keskuksen Piiru-hankeen myötä ja Työsuojelurahaston kanavista tämäkin puoli järjestyi.

-Viola-kotiyhdistys on hyvin kokonaisvaltaisesti kehittänyt koulutuksella toimintaansa ja henkilöstöään niin uusien ohjelmistojen käyttöönotossa kuin asiakaspalvelussakin, Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen hyvinvointialan koulutuspäällikkö Kati Aimonen tarkastelee.

-Koulutuksesta on myös saatu koko henkilöstölle yhteistä näkymää siihen, missä olemme ja mihin olemme menossa, summaa puolestaan toiminnanjohtaja Niina Lahti.

Tuloksellista koulutusta

Viola-kotiyhdistys ry:n yhdessä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa toteuttaman koulutuksen sisältöinä ovat olleet puhtaanpito ja hygienia, kotihoito sekä tuotekehitys ja palvelumuotoilu. Meneillään on myös lähiesimiestyön ammattitutkinnon oppisopimuskoulutus.

Koulutukset on toteutettu osana Piiru-hanketta, jota koordinoi Fluente Kumppanit Oy. Hanke saa ESR-rahoitusta Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Puhtaanapito ja hygienia

Tulos: Työn suunnittelulla sekä oikeilla puhdistusaine- ja puhdistusvälinevalinnoilla ja -käytännöillä päästään turvalliseen ja hygieeniseen lopputulokseen asiakkaiden kotona, ravintola Willan sekä Violan tiloissa ja ryhmäkodissa.

Kotihoito

Tulos: Osallistuja hahmottaa tulevaisuuden kotihoidon vaatimukset ja muutoksen omassa roolissaan. Ammatillinen osaaminen kotihoidossa vahvistuu ja työntekijä saa lisää rohkeutta itsenäiseen päätöksentekoon. Luodaan pohja yhteisille hoitolinjoille.

Tuotekehitys ja palvelumuotoilu

Tulos: Luodaan linjaukset organisaation tuote- ja palvelukehitykselle, rohkaistaan nopeisiin kokeiluihin ja vahvistetaan työn imua.

 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus räätälöi henkilökuntasi tarvitseman koulutuksen eri tilanteissa ja neuvoo koulutuksen rahoituksessa.

Ota yhteyttä. Sinua palvelevat TAKKin yrityspalvelusta

Armi Hyvönen 044 790 6310

Olli-Pekka Tuomi 044 790 6230

Kari Kaikkonen 044 7906 417

sekä Hyvinvointialalta

koulutuspäällikkö Kati Aimonen 044 7906 379

etunimi.sukunimi@takk.fi


Kaupallinen yhteistyö

Pääaiheet

Sammio