Kaupallinen yhteistyö

Minne vie taksialan tie?

Taksiautoilijoiden mannerlaatat jyskäävät kesä- ja heinäkuun vaihteessa. Silloin menee uusiksi moni asia. Esimerkiksi asemapaikoista ja autokohtaisista taksiluvista luovutaan, hinnoittelu vapautuu ja muutenkin Suomen 6 500 taksiyrittäjää ovat aivan uudenlaisen tilanteen edessä. Pirkanmaan Yrittäjä –lehti tiedusteli Tampereen Aluetaksin puheenjohtaja Tero Kalliolta, mitä pirssimiesten parissa asiasta tuumataan.

KUVA: VILLE KULMALA
Minne vie taksialan tie?
Ville Kulmala

Harva yksittäinen yrittäjäryhmä on kokenut yhtä perustavanlaatuista ja nopeaa muutosta kuin mikä taksiyrittäjillä nyt on edessään. Aiemmin tarkkaan säännellyn taksialan pelisäännöt menevät tulevan heinäkuun alusta totaaliseen remonttiin. Suomen Taksiliiton suhtautuminen uudistukseen oli aluksi hyvin nuiva, mutta mitä mieltä liitossa tai kentällä ollaan nyt, kun muutoksen yksityiskohtia on tiedossa. Pirkanmaan Yrittäjä -lehti keskusteli tulevasta Taksiliiton kehitysjohtajan ja Tampereen aluetaksin puheenjohtajan kanssa, kun h-hetkeen on aikaa kolmisen kuukautta. Ainakin pari seikkaa yrittäjiä vielä askarruttaa.

Suomalaisen taksiliikenteen muutoksen kriittinen päivämäärä on 1. heinäkuuta. Silloin otetaan käyttöön upouusi taksiliikennelainsäädäntö. Muutos on suuri. Sen johdosta esimerkiksi seuraavat asiat muuttuvat:

1. Taksimatkojen hinnoittelu vapautuu.

2. Taksilupien määrää ei enää rajoiteta, ja yhden taksiluvan alla voi toimia useampi auto.

3. Taksien velvollisuus päivystää hiljaisina aikoina poistuu. Samoin poistuu velvoite palata kyydin jälkeen omalle paikkakunnalle.

4. Taksiajoneuvon määrittely muuttuu väljemmäksi; jatkossa taksiliikennettä voi hoitaa vaikka kuorma- autoilla ja käytännössä myös pikkubusseilla.

Monia mielipiteitä

Tuleva muutos koskee monia ihmisiä. Koko Suomessa taksiyrittäjänä itsensä elättää noin 7500 ihmistä ja Pirkanmaallakin noin 620. Tällaiseen joukkoon mahtuu kovinkin kirjavia mielipiteitä tulevasta lakimuutoksesta. Pirkanmaan Yrittäjä -lehti pääsi puntaroimaan asian herättämiä tuntemuksia Taksiliiton kehitysjohtaja Jouni Mutasen sekä Tampereen Aluetaksin puheenjohtaja Tero Kallion kanssa.

Ennakkoon skeptisesti

Se ei ole mikään salaisuus, että näin radikaali uudistus ei ollut ykkösvaihtoehto Taksiliitolle. Päinvastoin sen kanta oli

hyvin pitkään, että nykyjärjestelmää olisi lähdetty kehittämään hienovaraisemmin. Tämän vahvistaa myös Taksiliiton kehitysjohtaja Jouni Mutanen.

– Ensimmäinen tahtotilamme oli parantaa nykyjärjestelmää, ja olimme mukana monessa eri pilotissa, jotka olisivat tähdänneet yhtälailla muutokseen, mutta maltillisemmin, Mutanen kertoo.

Taksiliiton Jouni Mutasen mielestä on mielenkiintoista nähdä sekin, miten muutos vaikuttaa kaupungeissa ja maaseudulla.

Taksiliiton Jouni Mutasen mielestä on mielenkiintoista nähdä sekin, miten muutos vaikuttaa kaupungeissa ja maaseudulla.

Torjuntavoittojakin saatiin

Taksiliitto sai myös omia näkemyksiään läpi tulossa olevaan lakiin. Esimerkiksi jossakin vaiheessa lakiehdotuksessa ollut muoto pienimuotoisemmasta kuljetusyrittäjyydestä – missä 10 000 euron tuloihin asti taksitoimintaa olisi voinut harjoittaa ilman minkäänlaista kontrollia – ei päätynyt lopullisen versioon.

– Se on hyvä, koska toivomme todella pelisääntöjen olevan kaikille toimijoille samat. Hyvää on sekin, että taksinkuljettajan ajolupa vaaditaan edelleen, Mutanen huomauttaa.

Markkinatalouteen suit sukkelaan

Mutta mitä sitten päivämäärä 1. heinäkuuta tarkoittaa taksiliikenteelle ja eritoten taksiyrittäjille Pirkanmaalla? Aluetaksin puheenjohtaja Tero Kallion mukaan se tarkoittaa ainakin sitä, että tuolloin pitää oppia toimimaan markkinataloudessa.

– Nythän meidän ei ole niinkään tarvinnut myydä, mutta jatkossa pitää. Mielestäni on selvä, että tästä alkaa kova kilpailu siitä, mistä kyyti jatkossa tilataan. Taksiyhtiöille, kuten Tampereen aluetaksille, tämä tarkoittaa uudenlaista brändinrakennustyötä, jonka ansiosta meidän automme olisivat jatkossakin se asiakkaan ykkösvalinta, puheenjohtaja Kallio toteaa.

Parin vuoden sekamelska

Markkinataloudessa lisääntyvän kilpailun nähdään koituvan asiakkaiden eduksi, ja se on tarkoitus myös nyt tehtävässä uudistuksessa. Se, kuinka hyvin asiassa onnistutaan, jää kuitenkin nähtäväksi. Miesten mukaan alkuvaiheessa toiminta tulee etsimään uomiaan.

– Kun markkinoille tulee selkeästi lisää kilpailua, on tilanne tietenkin ihan uusi, ja edessä on ainakin jossakin määrin parin vuoden sekamelska, Kallio visioi ja epäilee, että todelliset vaikutukset ovat nähtävissä vasta parin vuoden kuluttua. Puheenjohtaja kuitenkin korostaa, että hän näkee uudistuksessa myös paljon positiivista.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että aiemmin alaa on säädelty jopa vähän ylitarkkaan, ja ehkä jopa niin, että se taksiyrittäjyyden yrittäjyys on ollut osin lainausmerkeissä. Esimerkiksi aidosti laajentamishaluisille ja innovatiivisille yrittäjille tämä luo nyt erilaisia mahdollisuuksia toiminnan kasvattamiseen, Kallio painottaa.

TAMPEREEN ALUETAKSIN Tero Kallio suhtautuu taksiuudistukseen päällisin puolin hyvin mielin. – Uskon vahvasti
markkinatalouteen ja siihen, että meidän pitää nyt pelata säännöillä, jotka meille on annettu. Toki se luo haasteita, että
vanhoista rakenteista muutetaan uuteen tilanteeseen, ja murrosvaihe on varmasti paha. Mutta kuten todettua, uskon
kuitenkin markkinoiden hoitavan asiat kuntoon. Mielestäni tärkeää on, että myös meidän taksiyrittäjämme suhtautuvat
tähän nimenomaan mahdollisuutena, ei vain haasteena tai uhkana, hän toteaa.

TAMPEREEN ALUETAKSIN Tero Kallio suhtautuu taksiuudistukseen päällisin puolin hyvin mielin. – Uskon vahvasti markkinatalouteen ja siihen, että meidän pitää nyt pelata säännöillä, jotka meille on annettu. Toki se luo haasteita, että vanhoista rakenteista muutetaan uuteen tilanteeseen, ja murrosvaihe on varmasti paha. Mutta kuten todettua, uskon kuitenkin markkinoiden hoitavan asiat kuntoon. Mielestäni tärkeää on, että myös meidän taksiyrittäjämme suhtautuvat tähän nimenomaan mahdollisuutena, ei vain haasteena tai uhkana, hän toteaa.

Lopettajiakin on ollut

Koko ammattikunta ei ole asiasta riemuinnut. Kallio myöntää, että moni yrittäjä on päättänyt lopettaa uransa tähän.

– Moni eläkeikää lähestyvä yrittäjä on jo nyt päättänyt lopettaa tai aikoo lopettaa ennen heinäkuun vaihdetta. Ja ymmärrän kyllä, että kun ikä lähentelee eläkeikää, niin uran vaihtaminen tai sopeutuminen uuteen maailmaan vaikkapa 30 vuoden uran jälkeen on hyvin vaikeaa. Varmasti moni miettii, haluaako elää vielä läpi alkuvaiheen sekasorron, hän tuumaa. Mutanen tosin huomauttaa, että mikään romahdusmainen tahti ei ole ollut.

– Keski-ikä alalla on korkea, ja siitäkin johtuen eläköitymistä tapahtuu tällä alalla myös luontaisesti varsin paljon.

Miten hinnat pitää ilmoittaa?

Miehiä hieman huolettaa, että muutama keskeinen yksityiskohta uudistuksesta on edelleen auki.

– Esimerkiksi siihen, miten hinnat pitää ilmoittaa, ei ole vielä saatu aivan yksiselitteistä vastausta, Kallio huomauttaa. Hintapolitiikka aiheuttaa muutospaineita myös moneen muuhun asiaan. Koska hinnat pitää todennäköisesti voida päättää jatkossa yrittäjäkohtaisesti, nostaa se esiin muun muassa kysymyksen siitä, miten tilauksen vastaanottava välityskeskus ilmoittaa hinnan tilauksen tehneelle asiakkaalle.

– Olemme heikolla menestyksellä pyytäneet päästä tapaamaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston asiantuntioita, mutta jotain linjanvetoa sieltä on luvattu ennen lain muuttumista, Kallio kertoo. Hänen mukaansa aika on kuitenkin jo nyt kortilla.

– Tavoitteena on kuitenkin saada järjestelmämme sopeutettua lain vaatimuksiin niin, ettei asiakaskokemus tule kärsimään.

Vero-ongelma

Toinen isompi auki oleva asia liittyy taksiyrittäjien autoverohuojennukseen. Mutasen mukaan tällä hetkellä taksit maksavat autoveron, josta autoverohuojennus on ollut pienille takseille 4 800 euroa ja esteettömille koululais- ja isoille (vähintään 1+7 paikkaa) takseille enintään 15 000 euroa.

– Esityksen mukaan pienten taksien autoverohuojennus poistettaisiin jatkossa asteittain vuoteen 2022 mennessä, hän kertoo. Tätä ehdotusta Mutanen pitää ristiriitaisena.

– Ainakin siinä mielessä, että liikennepalvelulaissa korostettiin juuri yhdenmukaistamista, mikä taas on vähän nurinkurista, kun muihin autoryhmiin ei ole muutoksia esitetty, hän huomauttaa. Ja ongelmalliseksi koetaan myös autoveron lisäksi maksettava vuotuinen, kaikilta takseilta perittävä ajoneuvovero.

– Esim. pikkubussit, joilla jatkossa voi ajaa taksiliikenteen tyyppistä liikennettä, eivät maksa nyt autoveroa eivätkä ajoneuvoveroja lainkaan, Mutanen huomauttaa ja kertoo pitävänsä ongelmallisena sitä, että taksien kireää verotusta ollaan kiristämässä vielä entisestään.

– Pienten taksien osuus taksikalustosta on kuitenkin lähes 70 prosenttia, hän toteaa.

Kuva: Hämeen Aluetaksi OY

Maaseutu ja kaupunki ovat eri maailmat

Taksiliiton Jouni Mutasen mielestä on mielenkiintoista nähdä sekin, miten muutos vaikuttaa kaupungeissa ja maaseudulla. Nämä kaksi maailmaa eroavat taksihommissa toisistaan kuin yö ja päivä.

– Yleensähän asiakas voittaa kun tarjontaa on paljon. Ja varmasti kaupungeissa lisääntyneen kilpailun myötä ne hinnat tulevatkin varioitumaan, Mutanen tuumaa. Sen sijaan maaseudulla asiakkaalle uudistuksesta koituvaa hyötyä on vaikea lähteä arvioimaan.

– Kun aiemmat päivystysringit poistuvat, voi etenkin ilta-aikaan taksin saaminen maaseudulla olla jatkossa paljon vaikeampaa. Lisäksi uusien yrittäjien löytyminen maaseudulle voi tulla ongelmaksi, Mutanen huomauttaa.

Nähtäväksi jää

Toisaalta maaseudun osalta suuri osa kyydeistä on jo nyt koulu- ja sote- ajoja, niin että muutos niissä voi jäädä huomattavasti kaupunkeja pienemmiksi.

– Kun näissä julkisissa kyydeissä pärjää, homma toimii luultavasti hyvin myös jatkossa, Mutanen tuumaa. Pelätyt suuret kansainväliset toimijat ovat tuskin jatkossakaan hinkumassa vaikkapa Kihniön taksimarkkinoille.

– Voi siis olla myös niin, että maaseudulla muutos jääkin varsin pieneksi, mutta sen vasta aika näyttää, hän tuumaa.

Tampereen kaupunkiseudulla varsinaiset ajovuorolistat jäävät muutoksen myötä historiaan, mutta Tero on varma, että yrityksen ydintoiminta- alueella taksien saatavuus tullaan varmistamaan ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden.

– Tulemme Taksi Tampereessa asian jotenkin järjestämään, hän lupaa, vaikkei vielä yksityiskohtia valotakaan.

Myös yhden auton kuljettajalle riittää tilaa

Vaikka Jouni Mutanen uskoo mullistuksen tuovan ja luovan suurempiin asutuskeskittymiin kilpailun myötä myös astetta suuremman kokoluokan toimijoita, hän uskoo silti markkinoilla riittävän tilaa myös perinteisemmille yhden auton yrittäjille.

– Eihän taksiliikenteen tarve tule kokonaisuudessaan mihinkään häviämään, hän huomauttaa. Yksittäisten taksiyrittäjien kannalta myös välitysyhtiöiden, kuten Tampereen Aluetaksin kaltaiset toimijat ja yhdessä toteutettavat markkinoinnilliset toimenpiteet tulevat nostamaan entisestään merkitystään.

Kuva: Tampereen Aluetaksi Oy

Jatkossa mustavalkoinen

Tampereen Aluetaksi, joka on taksiyrittäjien omistama noin 500 taksin yritys, on aloittanut valmistautumisen uuteen tilanteeseen jo hyvä tovi sitten. Jo viime vuoden lopulla Taksi Tampere esimerkiksi poisti kokonaan tilauksistaan ennakkomaksut, mikä oli yksi merkittävä askel kohti markkinaehdoin toimivaa taksialaa. Omaa brändiä on vahvistettu esimerkiksi niin, että jatkossa kaikki brändin alla olevat autot ovat joko mustia tai valkoisia. Lisäksi jo nyt firman autojen oviin on ilmestynyt varsin näyttävä tarra, jossa kerrotaan, minkä yrityksen kyytiin asiakas on astumassa. Jouni Mutasen mukaan samankaltaisia toimenpiteitä on tehty myös muualla Suomessa. Esimerkiksi OTAXI Oulussa on varustanut kaikki ajopelinsä keltaisella värillä.

Näsän Matilta vetoapua

Taksi Tampereen tunnettuutta kasvattaa myös Kummelista tuttu Matti Näsä, joka tulee keväällä olemaan esillä varsin näyttävässä kampanjassa. Omaa saavutettavuutta lähdetään edistämään myös lanseeraamalla kuluttajille täysin oma ajotilaussovellus, joka otetaan käyttöön kevään aikana. Sen on tarkoitus korvata yhtiöllä nyt käytössä oleva valtakunnallinen Valopilkku-sovellus ja päivittää sitä niin, että jatkossa applikaation kautta onnistuu myös maksaminen.

– Tänä päivänä jo enemmän kuin joka kymmenes ajotilaus tehdään digitaalisesti, ja se trendi on kasvava, Kallio perustelee.

Uberkin palaa markkinoille

Esimerkit maailmalta ovat varsin kirjavia. Jokainen rajojen ulkopuolella taksia käyttänyt tietää, että tarjonta maailmalla on sanalla sanoen kirjavaa. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa myös uudenlaisia vaateita.

– Taksin laatustandardia ei ole enää olemassakaan asiakkaan valinnanvapauden myötä, mutta toisaalta se edellyttää nyt asiakkailta myös uudenlaista vastuuta katsoa, kenen autoon hyppää, puheenjohtaja muistuttaa. Perinteisten taksiyrittäjien parissa inhoa ja pelkoa ympäri maailmaa herättänyt Uber ilmoitti sekin palaavansa markkinoille lainmuutoksen yhteydessä. Viime kerralla sen tie Suomessa jäi lyhyeksi, koska toiminta todettiin lainvastaiseksi. Uudessa mallissa se on kuitenkin lain mukaan aito tilausten välittäjä.

– Täten sitä koskee myös velvollisuus ilmoittaa rahavirrat. Jos näin toimitaan ja kuskilta löytyvät luvat, niin eikun radalle vaan, Tero toivottaa.


Kaupallinen yhteistyö

Pääaiheet

Sammio