Kaupallinen yhteistyö

Lahjoitus huippututkimukselle on kauaskantoinen sijoitus – TTY:llä on nämä keinot tukea yrityksesi kilpailukykyä

Lahjoitus huippututkimukselle on kauaskantoinen sijoitus – TTY:llä on nämä keinot tukea yrityksesi kilpailukykyä

Rakennustekniikan associate professor Jari Mäkinen ja koekuormituslaboratorion projektipäällikkö Jukka Haavisto tuntevat TTY:n erinomaiset mahdollisuudet mitata vaikkapa rakenteiden taipumia ja jännityksiä.

Tampereen teknillisen yliopiston diplomitöistä suuri osa tehdään suoraan yritysten tarpeisiin.

Tämän lisäksi muu tutkimustyö, erilaiset laboratoriotestaukset ja monenlaiset analyysit vahvistavat yliopiston ja elinkeinoelämän sidettä tuotekehitystyössä ja sen myötä TTY:n roolia yritysten kilpailukyvyn edistäjänä.

TTY:n rakennustekniikan associate professor Jari Mäkinen arvioi, että rakennusalalla yritysten tarpeisiin tehtävien diplomitöiden osuus on erityisen korkea, mutta yliopiston vaikuttavuutta voi mitata toki muullakin tavalla.

-Rakennustekniikan opiskelijoista 88 prosenttia on töissä valmistumishetkellä, Mäkinen mainitsee esimerkkinä.

Yhteistyössä yliopiston kanssa yritykset pääsevät hyötymään tutkimuksen uusimmista tuloksista ja yliopisto saa samalla arvokasta tietoa elinkeinoelämän tarpeista.

Nokialla toimiva kansainvälinen alumiiniyhtiö Purso Oy on hyvä esimerkki pk-yritystä kookkaamman teollisuusyhtiön mahdollisuuksista hyödyntää läheisen teknillisen yliopiston monipuolista osaamista.

-Meillä on hyvät kokeellisen tutkimuksen valmiudet. Teemme konkreettisia testauksia, kuten palotestauksia ja koekuormituksia, sekä monenlaisia analyysejä näiden yhteydessä, Mäkinen kertoo.

Purson valmistamien alumiinirakenteiden koekuormituksissa on esimerkiksi mitattu taipumia ja jännityksiä. Polttokokeissa on puolestaan selvitetty palo-ovien turvallisuutta.

Rakennusfysiikan alaan kuuluvaa lämmönjohtavuutta on Purson kanssa tutkittu kokeellisesti.

Julkisivurakenteet ovat sään vaihteluille erityisen alttiita, ja siksi lämpöliike kuumassa auringonpaisteessa tai kovassa pakkasessa tulee huomioida.

-Tutkimme kokeellisesti kylmäsiltavaikutuksia. Kun julkisivurakenteen peitelista ruuvataan kiinni, ruuvi menee kylmältä puolelta lämpimälle puolelle. Tällöin on syytä määrittää lämmönjohtavuus mittaamalla se laboratoriossa, rakennusfysiikan professori Juha Vinha kertoo.

Yritysten antamien tuotekehitystehtävien lisäksi Vinha mainitsee esimerkkinä yhteistyöstä joka toinen vuosi järjestettävän rakennusfysiikkaseminaarin, jossa Pursokin on ollut mukana.

Purso on teettänyt myös diplomitöitä. Parhaillaan tekeillä on diplomityö, joka liittyy Purson valmistamiin julkisivujärjestelmiin. Ne ovat alumiinirakenteita, joissa on mukana lasia.

Työssä tutkitaan kiinnikkeitä, joilla alumiinirakenteet voidaan kiinnittää kantaviin rakenteisiin, kuten betoniin.

Diplomityö on osa tuotekehitystä, joka tähtää yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseen ja parantamiseen. Esimerkiksi koekuormituksissa pyritään kehittelemään parempaa tuotetta.

-Julkisivurakenteiden kiinnityksellä kantavaan rakenteeseen haetaan mahdollisimman hyvää ja luotettavaa tapaa asennuksen onnistumiseen, Mäkinen kuvailee.

Diplomitöiden tekijät ovat yritykselle myös hyviä rekrytointeja. He ovat perehtyneet aiheeseen ja yrityksen toimintaan jo opintojen aikana.

-Yrityksissä tiedetään hyvin, mitä meillä TTY:llä osataan, Mäkinen sanoo.

Toimitusjohtaja Jussi Aro uskoo Purso Oy:n ja TTY:n löytävän tulevaisuudessa uusia yhteistyön mahdollisuuksia myös kehittyvältä led-valaistuspuolelta.

Toimitusjohtaja Jussi Aro uskoo Purso Oy:n ja TTY:n löytävän tulevaisuudessa uusia yhteistyön mahdollisuuksia myös kehittyvältä led-valaistuspuolelta.

Purso Oy ja TTY elävät vuorovaikutuksessa

Tampereen teknillisellä yliopistolla on ollut nokialaisen alumiiniyhtiö Purso Oy:n kanssa monenlaista yhteistyötä erityisesti rakennustekniikan alalla.

Kesällä Purso teki 50 000 euron lahjoituksen TTY:n säätiöpääomaan.

Purso Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aro, minkälaisen merkityksen annatte Tampereen teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän yhteistyölle?

-Elinvoimainen teknillinen yliopisto on Tampereelle ja koko Pirkanmaalle iso ja tärkeä asia, koska se tukee teknologiateollisuuden toimintaa ja varsinkin innovatiivista toimintaa. Tampereen teknillinen yliopisto tarjoaa paljon erilaista osaamista, joka sopii meidänkin liiketoimintaamme erinomaisen hyvin.

Mitä Purso voi vuorostaan antaa yliopistolle ja sen tutkimustyölle?

-Voimme antaa käytännön ympäristön, jossa opiskelijat pääsevät kiinni todelliseen maailmaan liike-elämän ja teollisuuden kohdatessa päivittäin. Emme keksi tutkimusaiheita, vaan meillä on esimerkiksi sulatto, teemme käytännönläheistä materiaaliteknologista työtä ja käytössämme on valtava määrä valmistusteknologiaa.

-Käytännön tekemisestä saa hyvän kuvan varsinkin rakennusjärjestelmäpuolella, kun valmistamme alumiinisia julkisivujärjestelmiä. Markkinoilta tulee koko ajan uusia vaateita, ja tuotteita pitää tutkia ja kehittää.

-Vielä toistaiseksi teemme led-valaistuspuolella aika vähän yhteistyötä, mutta silläkin puolella on lukematon määrä erilaisia tarpeita ja mahdollisuuksia.

Purso Oy teki vastikään 50 000 euron lahjoituksen TTY:n säätiöpääomaan. Mihin lahjoitus kannustaa?

-Lahjoituksia on tehty useammankin kerran. Vireän ja toimivan teknillisen yliopiston merkityksen korostaminen on varmastikin pääsyy lahjoituksillemme. Kun osa yliopiston rahoituksesta on sälytetty sen omille harteille, haluamme kantaa oman osuutemme paikallisesta yhteiskuntavastuusta. Tavoitteenamme on, että elinkeinoelämä pysyy virkeänä ja innovatiivisena täällä kotikonnuilla.

Lahjoittaja tukee osaamista ja huippututkimusta

-TTY:n erityispiirteenä on sen perustamisesta lähtien ollut kiinteä ja ennakkoluuloton yhteistyö elinkeinoelämän kanssa.

-Yliopistolla ja sen kasvateilla on keskeinen rooli suomalaisen ja pirkanmaalaisen teollisuuden, elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

-Yliopistot saavat ja keräävät yrityksiltä lahjoituksia. Viimeksi päättyneellä varainhankintakaudella Tampereen teknillinen yliopisto sai yrityksiltä lahjoituksia yli kuusi miljoonaa euroa.

-TTY:n pääoman tuottoja on käytetty muun muassa uusiin strategisiin tutkimusavauksiin, tutkimusinfrastruktuurin ja oppimisympäristöjen rakentamiseen, nuorten nousevien tutkijoiden ja opettajien tukemiseen sekä yliopiston toiminnan kehittämiseen.

-TTY:n säätiöpääomaan lahjoittamalla sekä yhteisöt että yksityishenkilöt voivat olla mukana luomassa tieteellisiä läpimurtoja ja uutta osaamista.

-Lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia 850 eurosta alkaen.

-Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut varainhankintaa myöntämällä vastinrahan yliopiston keräämää yksityistä pääomaa vastaan.


Kaupallinen yhteistyö

Pääaiheet

Sammio