Kaupallinen yhteistyö

Koulutus vie ammattiin, työhön ja Suomen kansalaisuuteen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kouluttaa vuosittain satoja maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä lukuisiin ammatteihin. Tänä syksynä noin 400 Tredun maahanmuuttajataustaista opiskelijaa osallistuu tutkintoja edeltävään koulutukseen.

Koulutus vie ammattiin,  työhön ja Suomen kansalaisuuteen

Ehlam Khalili käyttää ammattiopettaja Tuula Rajamaalta saamiaan neuvoja käytännössä, kun opiskelijakaveri Nesar Ghanizadeh on vuorostaan mallina.

Ammatti, työpaikka, kansalaisuus. Monen maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kannustimena menestyä opinnoissaan on niin ammatillinen kunnianhimo kuin oman elämän järjestäminenkin Suomessa.

– Näiden opiskelijoiden motivaatio on usein hyvin suuri, vahvistavat Tampereen seudun ammattiopisto Tredun koulutuspäälliköt Kristiina Teiss ja Pauliina Sarhela.

Tänä syksynä noin 400 Tredun maahanmuuttajataustaista opiskelijaa osallistuu tutkintoja edeltävään koulutukseen, minkä lisäksi sadat muut kouluttautuvat eri tutkintoaloilla. Teiss ja Sarhela laskevatkin Tredussa olevan parhaillaan lähes tuhat maahanmuuttajataustaista opiskelijaa.

Heistä moni saa paikan työvoimapulaa potevilta aloilta, ja usean suunnitelmissa on oman yrityksen perustaminen. Hiusalan perustutkintoon opiskeleva Nesar Ghanizadeh aikoo perustaa yrityksen joko Tampereelle tai Helsinkiin.

– Täällä menee tosi hyvin, hän toteaa opiskelustaan ja kiittelee niin koulutuksen ripeätä etenemistä kuin opettajiaankin.

Myös Amir Akhteh aikoo ryhtyä hiusalan yrittäjäksi.

– Kun saan tutkinnon, se helpottaa myös Suomen kansalaisuuden saamista, Amir Akhteh lisää.

Amir Akhteh ja Nesar Ghanizadeh opiskelevat Tredussa hiusalaa ja suunnittelevat jo oman yrityksen perustamista kumpikin.

Amir Akhteh ja Nesar Ghanizadeh opiskelevat Tredussa hiusalaa ja suunnittelevat jo oman yrityksen perustamista kumpikin.

Kansalaisuuden saamisen lisäksi oman ammatin ja ammattitaidon vahvistaminen uudessa maassa ovat kärkiasioita myös Ehlam Khalilille.

– Tykkään tästä koulutuksesta, koska tämä on minun ammattini. Nyt haluan suorittaa tutkinnon, koska haluan saada Suomen kansalaisuuden. Se on minulle hyvin tärkeää, Ehlam Khalili painottaa.

Alasta riippuen opiskelu Tredussa onnistuu joustavasti ja nopeasti erilaisilla suomen kielen taidoilla.

– Ammattisanat ja -käsitteet täytyy saada vakituiseen käyttöön, koska asiakkaat puhuvat hiuksiin liittyvillä termeillä, hiusalan ammattiopettaja Tuula Rajamaa mainitsee esimerkkinä.

Tutkintoon tähtäävän hiusalan opiskelijan tuleekin hallita sekä asiakkaille puhuttava kieli että ammattilaisten kesken puhuttava kieli, muistuttaa suomen kielen opettaja Seija Keränen.

– Kielitaito korostuu asiakaspalvelussa, kun pitää osata kohteliaasti palvella suomeksi. Lisäksi tulee ymmärtää tuotteisiin liittyvää kieltä sekä hallita paljon terveysasioita, Keränen luettelee.

Ammatillista koulutusta on viime ajat uudistettu työelämäyhteyksiä vahvistaen. Tämä näkyy myös monikulttuurisessa opetuksessa.

– Ammatillisen koulutuksen reformi edesauttaa polutusta eteenpäin ja tarjoaa ratkaisuja niille ihmisille, joilla on jo aikaisempaa taustaa ammateissa, Teiss sanoo.

– Opiskelijoille hankitaan ihan oikeasti vain puuttuvaa osaamista. Eteneminen onkin hyvin yksilöllistä, Sarhela mainitsee.

Tredu toimii tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kotoutumisen ja maahanmuuttajien palveluiden kanssa, kun uusien tulijoiden ammatillista osaamista ja kielitaitoa kartoitetaan opintojen sujuvoittamiseksi.

Mahdollisuus edetä ammatillisesta koulutuksesta korkeamman asteen koulutuksiin ei ole Suomen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille välttämättä lainkaan selvää.

– Koulutusjärjestelmän tunteminen auttaakin huomaamaan, että Suomessa voi edetä ammatillisen koulutuksen pohjalta mihin vain, Teiss ja Sarhela summaavat.

 

REFORMI

Ammatillinen koulutus uudistuu

– Amisreformi astui voimaan vuoden 2018 alusta.

– Uudistuminen merkitsee entistä voimakkaampaa yhteyttä työelämään.

– Koulutusta kehitetään osaamisen ja työelämän tarpeiden mukaiseksi.

– Yrityksille näkyvämpi jalansija opetuksen järjestelyissä, oppiminen aikaisempaa enemmän työpaikoilla.

– Osaaminen arvioidaan näytöillä aidoissa työtilanteissa.


Kaupallinen yhteistyö

Pääaiheet

Sammio