Tampereella tarjolla seitsemän kieltä ? englannin asema on yhä lyömätön

Tampereella alakoululaisen ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi on tarjolla seitsemän eri kieltä. Valtaosa valitsee englannin. Ympäristökunnissa valinta on helpompi, sillä vaihtoehtoja ei edes ole ennen neljättä luokkaa. Kati Kalliosaari Aamulehti Viime viikkoina alakoululaisten kodeissa on mietitty lasten kielivalintoja. Kansainvälistyvässä maailmassa kielitaito on elinehto, joten ratkaisut aiheuttavat päänvaivaa ainakin vanhemmille. Tampereella on mistä valita, sillä kolmannella luokalla alkavaksi ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi (A1-kieli) on tarjolla peräti seitsemän eri vaihtoehtoa: englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Kiinaa lukuun ottamatta ne kaikki ovat valittavissa myös vapaaehtoiseksi vieraaksi kieleksi (A2-kieli), joka alkaa neljännellä luokalla. Vapaaehtoisen kielen ottaa noin 31 prosenttia ikäluokasta. - Kieltenopiskelun kannalta A1-kieli on se tärkein kieli, vapaaehtoinen A2-kieli on bonuskieli, perusopetuksen tuotantojohtaja Kristiina Järvelä toteaa. Käytännössä valinnanvaraa kuitenkin kaventaa se, että opetukseen pitää ilmoittautua riittävästi oppilaita. Ensimmäisen vieraan kielen opetusryhmien minimikoko on 12 oppilasta, vapaaehtoisessa A2-kielessä 16 oppilasta. Esimerkiksi kiinan lukijoiksi ilmoittautui viime syksynä vain kymmenen oppilasta, joten ryhmä jäi syntymättä. Ensi syksyksi ilmoittautuneita näyttäisi taas olevan riittävästi. Tampere on Helsingin lisäksi Suomen ainoa kaupunki, jossa kiinan voi valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Harvinaisen kielivalinnan vuoksi voi joutua vaihtamaan koulua. Esimerkiksi kiinaa opiskellaan vain Pispalan koulussa. Englanti kuitenkin dominoi Tampereella edelleen. Lukuvuonna 2014-2015 englannin valitsi ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi ylivoimainen enemmistö eli 1 190 kolmannen luokan aloittanutta. Saksan lukijoita oli 256, ranskan 88, espanjan 37 ja venäjän 24. Monelle Tampereen naapurikunnissa asuvalle perheelle on tullut yllätyksenä se, ettei vaihtoehtoja oikeastaan ole. Ensimmäisenä vieraana kielenä voi opiskella vain englantia ja toisena vieraana kielenä lähinnä saksaa, jota opetetaan vain tietyissä kouluissa. Kangasalla saksaa tarjotaan kuluvana vuonna Vatialassa, Suoramalla, Kirkkoharjussa, Huutijärvellä, Liuksialassa, Ruutanassa ja Sariolassa. Nokialla saksan rinnalla on vapaaehtoisena kielenä myös ranska. Pirkkalassa saksan lisäksi on ensi syksystä alkaen tarjolla myös espanja, jos kiinnostuneita ilmoittautuu vähintään 12. Lempäälässä on yhdeksän alakoulua. Vapaavalintaista saksan kieltä opiskellaan ensi lukuvuodesta lähtien niistä vain kahdessa, Lempoisten ja Sääksjärven kouluissa. Jos muuta koulua käyvä oppilas haluaa lukea saksaa, hänen huoltajansa vastaa matkakustannuksista. Lempäälän kunta on myös ilmoittanut lopettavansa kokonaan toisen vieraan kielen opetuksen suurimmassa alakoulussaan, Kuljussa. Tähän asti siellä on ollut A2-kielenä ranska. - Kunnassa on tiukka säästöohjelma, joten kaikesta ylimääräisestä luovutaan, toteaa sivistysjohtaja Nina Lehtinen. Kunta voi halutessaan tarjota vapaaehtoisen kielen opetusta, mutta se ei ole lakisääteinen velvollisuus. Lempäälässä on myös havaittu, että 3-4 oppilasta koulua kohden haluaisi vuosittain luopua vapaaehtoisesta kielestä todettuaan sen liian hankalaksi tai raskaaksi. Perusopetus Kielivalinnat Kolmannelta vuosiluokalta alkavasta vieraasta kielestä käytetään nimitystä A1-kieli. Yleisimmin A1-kieleksi valitaan englanti. Neljänneltä tai viidenneltä vuosiluokalta alkavasta vapaaehtoisesta vieraasta kielestä käytetään nimitystä A2-kieli. Vapaaehtoiseksi kakkoskieleksi suositellaan englantia, jos ensimmäinen kieli on ollut muu kuin englanti. A-kielten tavoitetaso on perusopetuksen päättyessä sama. Valinnan jälkeen vapaaehtoisen kielen opiskelu jatkuu pakollisena yläkoulun loppuun saakka. Se tarkoittaa työjärjestykseen kahta lisätuntia viikossa vuosiluokilla 4-9. B1-kieli on toinen kotimainen kieli, ruotsi. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti ruotsin kielen opetus alkaa kaikille pakollisena aineena jo kuudennella luokalla. Kahdeksannelta vuosiluokalta alkavasta valinnaisesta kielestä käytetään nimitystä B2-kieli. Kiinan kielessä vaikeinta on ääntäminen Raili Roth Aamulehti Kiinan kieli oli valinnaisista kielistä kiinnostavin, ja maan kulttuurikin kiehtoi kaksi vuotta sitten, kun Milla Mäkitalo, Siiri Ronkainen ja Matias Luukkonen valitsivat sen. Pispalan koulun yhteensä 13 oppilaan kiinan kielen ryhmä on pysynyt hyvin koossa. Vain yksi oppilas on joutunut jäämään pois ryhmästä. Matias joutui kaksi vuotta sitten vaihtamaan koulua alun perin siksi, että pääsee musiikkiluokalle. Samalla tuli mahdolliseksi opiskella kiinan kieltä. - Kiina oli valittavista kielistä mielenkiintoisin, Matias sanoo. - Kiinalainen kulttuurikin on kiinnostavaa, kertoo Siiri. - Voisin joskus käydä Kiinassa, jos siihen olisi mahdollisuus, sanoo Milla. Kahden vuoden opiskelun jälkeen viitosluokkalaiset osaavat noin 40-50 kirjoitusmerkkiä. Oppilaat osaavat myös käyttää nopeasti tietotekniikkaa apuna, kun he etsivät sopivia kirjoitusmerkkejä sanojen muodostamiseen. - Sanoja ja lauseita saa yhdistelemällä kirjainmerkkejä. Vaikeinta kaikista on ääntäminen, kolmikko kertoo. Pispalan koulussa on käynyt kiinalaisia vieraita. Oppilaat ovat myös käyneet tapahtumissa, joissa on ollut mukana seurueita Kiinasta. - Olemme katsoneet tunnilla kiinalaisia tv-lähetyksiä. Ei niistä paljon ymmärrä.


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet