Musiikkiluokkien tuki vastaa kritiikkiin: "Toiminta on avointa ja edullista, eikä syrji ketään"

Aamulehti Tampereen kaupunginvaltuutettu Riitta Ollila ehdotti Aamulehdessä (14.2), että musiikkiluokista ja muista pääsykokeita vaativista erikoisluokista luovuttaisiin. Ne eivät Ollilan mielestä toteuta peruskoulun perusajatusta. Hän pelkää, että erikoisluokat saattavat olla väylä, joka suosii hyvässä asemassa olevien ja hyvätuloisten vanhempien lapsia. Ollila haluaisi korvata erikoisluokat kaikille oppilaille avoimilla kerhoilla ja muilla senkaltaisilla järjestelyillä, joilla kaikki oppilaat voisivat kehittää taitojaan musiikissa, kuvataiteissa sekä käsitöissä ja liikunnassa. Pelkästään oppilaan innostus ja halu harrastaa näitä asioita riittäisivät. Nyt Liisa Huhta Musiikkiluokkien tuesta eli näiden luokkien taustaorganisaatiosta vastaa Ollilalle. Hänen mielestään Ollilan huoli on turha. Tampereella on noin 600 musiikkiluokkalaista viidessä alakoulussa ja neljässä yläkoulussa. Huhdan mukaan valintakokeissa menestymiseen riittää musikaalisuus ja oppilaan oma innostus. Näin Liisa Huhta kirjoittaa Aamulehdessä sunnuntaina 21.2 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan: "Lehdessä Riitta Ollila ehdotti (AL 14.2.) erikoisluokkien korvaamista koulujen kerhotoiminnalla. Näkemyksiään hän perustelee yhdenvertaisuudella: " ...entä jos tämä mahdollisuus toteutuukin vain ?" Ainakin musiikkiluokkien osalta Ollilan huoli vaikuttaa perusteettomalta. Tampereella on noin 600 musiikkiluokkalaista viidessä eri alakoulussa ja neljässä yläkoulussa. Halukkailla toisen ja kuudennen luokan oppilailla on mahdollisuus hakeutua valintakokeeseen, jossa menestymiseen riittää musikaalisuus ja innostus musiikin oppimiseen. Alakoulussa pääsykokeessa käytetään musiikillista peruskykyä mittaavaa Karman testiä, jossa harjoittelu, älykkyys tai kulttuurinen tausta vaikuttavat mahdollisimman vähän. Tavoitteena on hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi - huolimatta vanhempien tulotasosta, oppilaan taustasta tai aiemmista soittotunneista. Alakoulun musiikkiluokalle haettaessa ei kysytä soittonäytettä, jotta lapset olisivat yhdenvertaisia. Toisin kuin joissain kaupungeissa, Tampereella oppilaan ei tarvitse soittaa instrumenttia päästäkseen musiikkiluokalle. Tampereen kaupunki on jo käynnistänyt toimet ainakin musiikkiluokkatoiminnan supistamiseksi. Syksystä lähtien musiikin tuntimäärää on suunniteltu pienennettävän musiikkiluokilla neljästä vuosiviikkotunnista kolmeen. Tuntimäärän vähennystä ollaan suunnittelemassa myös kuvataide- ja liikuntapainotteisille luokille. Tampereen ratkaisu evätä painotusluokille hakevilta lapsilta koulumatkatuki voi johtaa jatkossa eriarvoisuuden kasvamiseen. Kaupungille raha on pieni, mutta perheille vaikutukset suuret. Musiikkiluokkatoiminnan edellytyksiä ei tulisi heikentää. Musiikkiharrastuksen on todettu useissa tutkimuksissa parantavan lasten oppimiskykyä, muistia ja keskittymiskykyä. Musiikkiluokilla annettu ylimääräinen musiikinopetus vaikuttaa oppilaiden kouluviihtyvyyteen myönteisesti. Positiivisten sosiaalisten kokemusten on arvioitu syntyvän yhdessä tekemisen ja onnistumisten kautta. Yhdessä laulaminen ja soittaminen kasvattavat lasten sosiaalisia taitoja sekä opettavat toisten kunnioittamista ja vuorovaikutustaitoja. Musiikkiluokkien tuki ry:n avustuksella on monipuolistettu koulujen soitinvälineistöä, mistä hyötyvät koulujen kaikki muutkin oppilaat. Musiikkiluokkatoiminnan avulla kaikilla musiikista kiinnostuneilla ja musikaalisilla lapsilla on mahdollisuus päästä osalliseksi tästä kaikesta riippumatta taustoista tai aiemmasta harrastuneisuudesta. Koulujen juhlat ja yhteiset tapahtumat saavat lisäväriä musiikkiluokkalaisten esitysten myötä. Musiikkiluokkien esitykset tuovat myös kaupunkiin korkeatasoista lasten musiikkikulttuuria. Keväiset äitienpäivä- ja syksyiset Kaamoksen karkotus konsertit ovat kaikille kiinnostuneille kaupunkilaisille avoimia. Viiden vuoden välein musiikkiluokkalaiset tuottavat myös suurkonsertin, jossa kaikki musiikkiluokkalaiset ovat yhdessä mukana. Musiikkiluokan opettajat osaavat musiikkiin erikoistuneet alan ammattilaiset, joilla on kyky musiikin avulla vahvistaa lasten kasvua ja kehitystä ja innostaa heitä yhteisölliseen tekemiseen."


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet