Ministeri: Tampereen yliopistojen yhdistämistä aletaan valmistella nopealla aikataululla

Aamulehti Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen lupaa, että valtio lähtee nyt vauhdikkaasti edistämään Tampereen yliopiston, teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhjdistymistä. Grahn-Laasonen kertoo asettaneensa perjantaina työryhmän, joka valmistelee yhdistymistä. Ryhmä tutkii, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia yhdistyminen vaatii. Aikataulu on ripeä. Tavoiteena on antaa hallituksen eduskunnalle viimeistään helmikuussa 2017. Ministeri kiittää Tamperetta rohkeudesta. Yhdistyminen takaa sen, että kaikkien oppilaitosten yhdistämisestä saadaan irti jokaisen paras osaaminen. Toiminta tehostuu, kun palvelut ja tukitoimet ovat yhteiset. Resursseja vapautuu opetukseen ja tutkimukseen. Tampereella opiskelevat hyötyvät nykyistä joustavimmista opintopoluista ja laajemmasta valikoimasta. Grahn-Laasonen uskoo, että kolmen korkeakoulun naimakauppa lyhentää opiskeluaikoja. Ministerin kirjoitus kokonaisuudessaan: Tällainen on Sanni Grahn-Laasosen tuore viesti Tampereelle "Tampereella tehdään koko Suomen mittakaavassa kiinnostavaa, eteenpäin katsovaa ja rohkeaa uudistusta. Kolme korkeakoulua lyö voimansa yhteen ja luo kokonaan uuden kokonaisuuden. Tampere3-nimellä tunnetun hankkeen tarkoituksena on, että kaupunkiin syntyy kansainvälisesti arvostettu, työelämää ja yhteiskuntaa kehittävä monialainen yliopisto yhdessä samaan konserniin kuuluvan vahvan ammattikorkeakoulun kanssa. Tampere3-hankkeessa mukana olevat kolme korkeakoulua - Tampereen yliopisto, teknillinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu - muodostavat jatkossa yhteisön, jolla on yhteiset strategiset tavoitteet ja johto. Tavoitteena on saada paras mahdollinen hyöty kaikkien osaamisesta. Resursseja vapautuu opetuksen ja tutkimuksen hyväksi, kun toiminta tehostuu yhteisten palvelujen ja tukitoimintojen kautta. Tampereen rohkea liike on juuri sitä, mitä nyt tarvitaan. Korkeakoulujärjestelmämme on jäänyt rakenteidensa vangiksi. Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on hallituksen keskeinen tavoite osaamisen ja koulutuksen laadun nostamiseksi. Kunnianhimon tasoa korkeakoulurakenteidemme uudistamisessa on korotettava merkittävästi. Tampere3-hanke on osoitus uudistavasta ja yhteen hiileen puhaltavasta ajattelusta. Tampereen malli perustuu ajatukselle kahdesta rinnakkaisesta toimijasta. Yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on omat profiilinsa ja erityiset osaamisen alueet. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnot säilyvät kirkkaina, eikä tutkintojärjestelmää olla muuttamassa. Tärkeintä on tuottaa yhteiskunnan ja työelämän hyväksi koulutusta, sivistystä ja osaamista. Kun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen organisaatioiden rajat madaltuvat, tutkintojen profiilit kirkastuvat. Resurssien tarkoituksenmukainen käyttö antaa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille mahdollisuuden perustehtäviin keskittymiseen. Yliopiston perustehtävänä on tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on käytännönläheinen korkeakoulutus sekä työelämän ja alueiden kehittämisen vaatimuksiin vastaava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö. Asetin perjantaina työryhmän, joka valmistelee hallituksen esityksen tarvittavista säädösmuutoksista ja kartoittaa uuden säätiöyliopiston perustamisedellytyksiä. Tähtäämme siihen, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle viimeistään helmikuussa 2017. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä tamperelaisten korkeakoulujen edustajien sekä alueen keskeisten sidosryhmien kanssa. Työtä tulevat linjaamaan hankkeelle asetetut ohjaus- ja johtoryhmä. Uskon, että yhteisen korkeakoulukonsernin avulla tapahtuu suuri muutos strategisessa tavoitteenasettelussa ja johtamisessa. Opiskelijalle tämä näkyy nykyistä joustavampina opintopolkuina ja mahdollisuuksina laajempiin vapaavalintaisiin opintoihin, kun saman korkeakoulukonsernin sisällä erilaisten opintojen suorittamismahdollisuudet paranevat. Samalla opiskeluajat lyhenevät. Tampere3-hankkeen hyötyjä opiskelijalle olisi myös se, että sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkintoihin voitaisiin uudessa rakenteessa entistä vahvemmin ottaa mukaan työelämävalmiuksia antavia elementtejä. Yhteistyön ja työnjaon mahdollisuudet tutkitaan tarkoin, jotta tarpeettomat päällekkäisyydet voidaan minimoida. Uuden tamperelaisen yliopiston perustana on korkea tieteellinen ja teknologinen osaaminen ja tutkimus sekä monipuoliset tieteen ja työelämän tarpeita palvelevat koulutusohjelmat. Yhdistämällä monen kansainvälisesti pienen koulutusyksikön vahvuudet voidaan luoda yksi monialainen vahva toimija, joka on globaalisti kilpailukykyinen ja houkutteleva tutkimus- ja oppimisympäristö. Uudella yliopistolla tulee olemaan muista suomalaisista yliopistoista poikkeavat tutkimus- ja koulutusprofiilit. Monet eri alat kootaan nyt yhden katon alle ja lähdetään vahvistamaan niitä. Tässä tilanteessa on tärkeää välttää se kiusaus, että koulutus- ja tutkimusalueiden annettaisiin lähteä rönsyilemään uusille urille. Koko ajatus on vahvistaa olemassa olevaa ja avata uusia perspektiivejä ja rajapintoja alojen välillä ja niiden sisällä. Tampere3 on korkeakoulupoliittisesti ja yhteiskuntapoliittisesti avaus, jota tullaan seuraamaan kansainvälisellä tasolla asti. Tampereella tehtävä työ on suunnannäyttäjä suomalaisessa keskustelussa korkeakoulujärjestelmämme uudistamiseksi. Tänä keväänä käydään yliopistojen ja syksyn aluksi ammattikorkeakoulujen kanssa sopimusneuvottelut. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee strategisella rahoituksella rakenteellisia uudistuksia, korkeakoulujen terävämpää profiloitumista, työnjaon kehittymistä ja poisvalintoja tavoitteena koota osaamista yhteen vahvemmiksi osaamiskeskittymiksi, joilla on mahdollisuus tavoitella kansainvälistä huippua. Keskustelua uudenlaisesta korkeakoulujen yhteistyöstä käydään eri puolilla Suomea, Tampereen lisäksi esimerkiksi Lappeenrannassa. Tässä keskustelussa laadukkaan, kansainvälisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan koulutuksen ja tutkimuksen tueksi tarvitaan vahvaa yhteistä keskustelua ja visiota. Työssä tarvitaan tieteen, tutkimuksen ja opetuksen asiantuntijoita, opiskelijoita, työelämää, päättäjiäkin - meitä kaikkia yhdessä. Tarvitaan sekä näkemyksellisyyttä että rohkeutta. Niitä molempia tamperelaisilta on löytynyt." Sanni Grahn-Laasonen Opetus- ja kulttuuriministeri (kok).


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet