Pitkästäniemestä tehtiin 13 kantelua ? Henkilökunnan edessä ei tarvitse enää riisua

Jussi Saarinen, Heidi Pesonen, Hanna Haukijärvi Aamulehti Psykiatristen potilaiden kohtelu nousi puheenaiheeksi torstaina. Julkisuuteen levisi tieto epäilyistä, että Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian suljetulla osastolla on ollut vakavia väärinkäytöksiä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuisten ja nuorten psykiatrinen hoito on keskitetty tällä hetkellä Nokian Pitkänniemen sairaalaan. Sieltä ei ole tänä vuonna tehty yhtään kantelua, viime vuonna tehtiin 13 kappaletta. 13 kantelusta lähes puolet on saman potilaan tekemiä. Vanhempi oikeusasiamiehen sihteeri Håkan Stoor eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta kertoo, että yleensä kantelussa arvostellaan kantelijan saamaa kohtelua. - Kanteluita tehdään esimerkiksi erilaisista rajoituksista, että saako puhelinta tai tietokonetta käyttää. Ne voivat koskea myös rankempia käytäntöjä, kuten eristämiskäytäntöjä, Stoor kertoo. Pitkäniemen viimeaikaisissa kanteluissa ei ole ollut sellaista linjaa, että niitä olisi tehty useita jostakin tietystä asiasta. - Jos tulee paljon kanteluita jostakin tietystä sairaalasta, se antaa aiheen tehdä sinne tarkastus. Stoorin mukaan Pitkäniemen sairaalassa on käyty viime vuosina parin vuoden välein, vuosina 2009, 2012 ja 2015. Onko viime vuoden kantelumäärä, 13 kantelua, paljon vai vähän? - Jos tulisi yhtenä vuonna yhdestä sairaalasta kantelu 13 eri potilaalta, se olisi aika paljon. Mutta nyt kanteluita on tehnyt 5-6 potilasta. Se ei ole epätavallista, vaan sen verran saamme suunnilleen kaikista sairaaloista, Stoor sanoo. "Otamme opiksemme" Aamulehti pyysi oikeusasiamiehen kansliasta Pitkäniemeä koskevia kanteluita. Tapaukset ovat jo neljä vuotta vanhoja, ja Alasen mukaan sen jälkeen moni asia mennyt potilaiden hoidossa parempaan suuntaan. Alasen mukaan sairaalan henkilökunta yrittää toteuttaa omavalvontaa mahdollisimman tarkasti. - Yritämme aina ottaa opiksemme jokaisesta valituksesta. Aina kun tulee Valviran tai oikeusasiamiehen päätös, ohjeistusta muutetaan, Alanen kertoo. Viime vuonna Pitkäniemestä tehtiin yhteensä 105 valitusta, kantelua ja muistutusta. Alasen mukaan psykiatrian puolella on perinteisesti tullut paljon valituksia tulee paljon, koska moni potilaista tulee hoitoon vasten tahtoaan. Alanen huomauttaa, että asiakaspalvelua voi vieläkin parantaa. - Palveluhenkisyyttä on lisättävä. Hän halua myös tarkentaa kommenttiaan perjantain Aamulehdessä, joka koski hoitajien epäasiallista käytöstä. - 20-vuotisen urani aikana on kohdalleni on tullut kaksi kertaa tilanne, jossa henkilökuntaa on jouduttu erottamaan epäasiallisen tai epäammatillisen kohtelun vuoksi. Molemmissa tapauksissa olen ollut aktiivisesti yhteydessä Valviraan. Eli olemme olleet mielestämme asioissa läpinäkyviä. Viime vuosien kantelutapauksia Pitkäniemen sairaalasta: Hoitaja rajoitti puheluja Vuonna 2012 psykiatrisen potilaan puhelimen käyttöä rajoitettiin Pitkäniemessä virheellisin perustein. Kun potilas saapui sairaalaan, hän halusi soittaa kolme puhelua. Hoitaja antoi hänelle luvan soittaa vain yhden puhelun. Hoitaja perusteli ratkaisuaan myöhäisellä ajankohdalla. Kello oli tuolloin 18.30. Hoitajan mukaan tilanne sujui yhteistyössä, joten virallista päätöstä yhteydenpidon rajoittamisesta ei tehty. Aluehallintavirasto totesi, että potilaan olisi pitänyt saada soittaa puhelut. Mielenterveyslaissa sanotaan, että potilaalla on oikeus pitää yhteyttä sairaalan ulkopuolelle, esimerkiksi puhelimitse. Potilas ei tarvitse lupaa soittaakseen. Poikkeustapauksissa yhteydenpitoa voidaan rajoittaa, mutta Pitkäniemen tapauksessa rajoitukselle ei ollut edellytyksiä. Hanna-Mari Alanen kommentoi: Yhteydenpidon rajoittaminen ei ollut mahdollista, jos virallista päätöstä ei ollut. Tästä on selkeä ohje meidän Tahdosta riippumattomat hoitotoimenpiteet -ohjeessa. Siitä näkee, miten tarkkaan asioihin paneudutaan ja kirjataan ja kaikki rajoitustoimet ilmoitetaan Aluehallintovirastoon. Näitä ohjeita voidaan toteuttaa siis vain niin sanotussa pakkohoidossa eli tahdosta riippumattomassa hoidossa oleville potilaille, jos potilaan kanssa ei päästä asiasta sopimukseen. Sopiminen on aina ensimmäinen keino. Potilas riisuuntui hoitajien edessä Psykiatrisessa sairaalahoidossa ollut potilas joutui riisuuntumaan hoitajien läsnä ollessa vuonna 2012. Oikeusasiamies totesi, että mielenterveyslaki ei mahdollista tarkkailuun otetun tai tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyn potilaan velvoittamista riisuuntumiseen henkilöntarkastuksen muotona. Alastoman kehon silmämääräinen tarkastaminen merkitsee puuttumista potilaan yksityisyyden suojaan, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja intimiteettisuojaan. Tämän tapauksen potilas oli vapaaehtoisessa opiaattikorvaushoidossa. Osastolla tehtiin sääntöjen mukainen huone- ja henkilöntarkastus. Kaksi potilaan kanssa samaa sukupuolta olevaa hoitajaa suoritti henkilöntarkastuksen. Potilas joutui riisuuntumaan ja näyttäytymään alastomana hoitajille. Potilas oli allekirjoittanut hoitosopimuksen, jossa hän suostuu vapaaehtoisesti tarkastukseen. Oikeusasiamies kuitenkin totesi, että potilaan oikeuksia ei voi rajoittaa osastokohtaisilla säännöillä, vaan rajoitusten on perustuttava lakiin ja ne on tehtävä yksilöllisen harkinnan perusteella. Pelkästään osaston sääntöihin perustuva potilaiden kaavamainen henkilöntarkastus potilaiden riisuttamisineen ei ole lain mukaista. Alanen kommentoi: Tämä asia on muutettu. Potilas ei riisuudu henkilökunnan läsnä ollessa. Toissa kesänä olleen ludeongelman jälkeen, olemme kuitenkin ottaneet kyseisellä päihdeosastolla tavaksi, että tulleessaan osastoille potilas käy suihkussa ja vaihtaa sairaalan vaatteet. Tämän jälkeen potilaan tavarat ja vaatteet pestään ja lämpökäsitellään, ettei ongelma toistuisi. Eritteet eristyssellin lattialle Oikeusasiamies antoi Pitkäniemen sairaalalle kaksi huomautusta potilaan lainvastaisesta kohtelusta eristyshuoneessa. Kummassakin tapauksessa potilas joutui tekemään tarpeensa eristyshuoneen lattialle. Kumpikin potilas koki joutuneensa odottamaan eritteiden siivoamista pitkään. Ensimmäisen potilaan tapaus sattui vuonna 2009, toisen vuonna 2010. Ensimmäiseen tapaukseen liittyvässä kannanotossaan oikeusasiamies piti potilaan kohtelua nöyryyttävänä ja ihmisarvoa loukkaavana. Hänen mielestään sairaalan pitää pystyä järjestämään myös uhkaavan ja väkivaltaisen potilaan kohtelu niin, että hänelle annetaan mahdollisuus tehdä tarpeensa ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Sairaala korvasi potilaalle asiakasmaksut kyseisen hoitojakson ajalta. Myös toisessa tapauksessa oikeusasiamies katsoi, että potilaalle ei annettu mahdollisuutta tehdä tarpeitaan ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Alanen kommentoi: Tällaiset tapahtumat ovat hyvin valitettavia eivätkä ole selitettävissä. Potilas sai korvaukset ja tapahtunutta pahoiteltiin. Potilas pääsee nykyisin tekemään tarpeensa asianmukaisesti. Mutta valitettavasti on todettava, että näissä Pitkäniemen vanhoissa tiloissa ei ole eristyksessä omaa wc-tilaa, vaan wc on eristyksen ulkopuolella. Vinjetti FaktanOtsikko Nostoon voidaankirjoittaa poimintatoimittajan tekstistä.(kova rivinvaihto) Nostoon kirjoitetaankahteen kappaleeseenkolme tai neljä riviä.(kova rivinvaihto)


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet