Hallitus haluaa palkoista sovittavan paikallisesti ? pääluottamusmies: "Kyseenalaista"

Aki Laurokari Helsinki Suomen hallitus linjasi keskiviikkona, että paikallista sopimista kehitetään työehtosopimusten kautta ja että sitä täydennetään lainsäädännöllä. Hallitus antoi työmarkkinajärjestöille viisi teesiä, joiden tulisi olla ratkaisussa paikallisesta sopimisesta mukana. Hallitus linjasi esimerkiksi, että työpaikoilla pitää pystyä sopimaan työajoista, palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista. Harvia Oy:n saunatehtaan pääluottamusmiestä ja Metalliliiton liittovaltuuskunnan jäsentä Arto Liikasta palkkojen sopiminen paikallisesti arveluttaa. - Palkkojen sopiminen paikallisesti on kyseenalaista. On paljon sellaisia pieniä yrityksiä, joissa työntekijän on vaikea pitää puolensa. Uskon, että missä edunvalvonta ja asiat ovat kunnossa, voisi olla mahdollistakin. Monin paikoin tulee ongelmia. Näen sen erittäin riskaabelina. SAK:n työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen pitää paikallista sopimista työajoista, palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista vaikeana asiana neuvoteltavaksi. - Alat ovat niin erilaisia eli ei ole mitenkään yksinkertainen juttu. Liittyy pelkoa siihen, että noiden avulla voidaan alentaa palkkoja. Tällainen uhka sinne liittyy. Myös linjaus selviytymislausekkeesta on Rönni-Sällisen mielestä vaikea. - Vaikea kysymys jo siksi, että milloin perustellaan, että [yrityksessä] on sellainen kriisi, että tällaista voidaan käyttää. Ja mihin se voi johtaa ja millaisia seurannaisvaikutuksia sillä on. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen puolestaan kertoo tiedotteessa, että linjaus palkkojen ja muiden asioiden sopimisesta työpaikoilla asettaa tavoitteen oikealle tasolle. - Kun tuo toteutuu, mahdollisuudet säilyttää ja luoda työtä paranevat olennaisesti, Mäkynen sanoo. Mäkynen pitää tärkeänä myös linjausta siitä, että lopullinen päätösvalta sopimisesta on työpaikoilla. - Ei riitä, että sopiminen yleistyy joillakin aloilla, vaan kaikille työpaikoille on saatava riittävän laajat mahdollisuudet sopia työehtosopimuksesta poiketen, Mäkynen korostaa tiedotteessa. Arto Liikanen on tyytyväinen siihen, että paikallista sopimista kehitetään työehtosopimusten kautta. - Ilman muuta tämä on parempi kuin lakitie. Metallissa on jo iät ja ajat sovittu paikallisesti. He, jotka tietävät mitä metalliteollisuudessa on sovittavissa, tietävät että sovittavissa melkein mitä vain. Kunhan ei puhuta palkoista alaspäin, Liikanen kertoo. Rönni-Sällisen mukaan nyt ollaan oikeammalla reitillä. - Se [sopiminen työehtosopimusten kautta] on meidän kantojen mukaista. Ajatus, että lainsäädännöllä puututtaisiin tähän, on vieras. Alakohtaisesti pitää määritellä, että mistä elementeistä pitäisi olla mahdollisuus sopia paikallisesti toisin. Nyt aletaan neuvottelemaan näistä kohdista, Rönni-Sällinen sanoo. Hallituksen teesit Hallitus kertoi linjauksistaan aiemmin keskiviikkona tiedotteessa. Hallitus linjasi, että paikallista sopimista kehitetään työehtosopimusten kautta ja sitä täydennetään lainsäädännöllä. Tavoitteena on yhdistelmä lainsäädäntöä ja työehtosopimuksissa soveltamista. Hallitus lähtee siitä, että ratkaisun pitää sisältää seuraavat elementit: 1. Järjestäytymättömät työnantajat on saatettava samalle viivalle kuin järjestäytyneet koskien sekä oikeuksia että velvollisuuksia. 2. Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työajoista sekä palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista. 3. Selviytymislauseke on määriteltävä sellaisia tilanteita varten, jolloin yritys kohtaa erityisen vaikeita haasteita. 4. Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on turvattava yrityksen hallinnossa. 5. Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopimisesta tulee olla työpaikoilla.


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet