Kuntaliitto: Tehtävien karsimisessa voisi olla vielä ennakkoluulottomampia

Johanna Juupaluoma Kuntien tehtävien karsinnassa jäädään kauaksi alkuperäisestä miljardin euron säästötavoitteesta. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) esitteli keskiviikkoaamuna hallituksen toimenpideohjelman, jolla saataisiin aikaan 400-500 miljoonan euron säästöt. Suomen Kuntaliiton kehittämispäällikön Marja Lahtisen mukaan kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisessä voisi vielä ennakkoluulottomammin miettiä, mistä voisi luopua. - Tämä on kaukana tavoitteista. Ymmärrän, että tehtävä on hankala, mutta se edellyttäisi, että eri sektoriministeriöissä tähän tavoitteeseen sitouduttaisiin ja ennakkoluulottomasti katsottaisiin, mistä voitaisiin luopua. Kymmenkohtaisessa toimenpideohjelmassa suurimmat säästöt on laskettu syntyvät kuntien tehtävien vähentämisestä (yli 154 miljoonaa euroa) sekä etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöä koskevien kelpoisuus- ja velvoite-ehtojen joustavoittamisesta (90 miljoonaa euroa). Työnjakoa aiotaan esimerkiksi tarkastella sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien kesken. - Erittäin tervetullutta on, että kelpoisuusvaatimuksia tarkastellaan ja niitä joustavoitetaan siten, että kunnilla olisi mahdollisuudet saada tehtäviin osaavaa henkilöstöä nykyistä laajemmalla rekrytointipohjalla. Tämän lisäksi Lahtinen pitää nykyisessä toimenpideohjelmassa erittäin hyvänä, että kuntien velvoitteita vähennetään 18,1 miljoonalla eurolla keventämällä kaavoitus- ja rakentamisprosesseja sekä karsimalla erilaisia suunnitelmia, kuten oppilas- ja opiskelijahuoltolakia tai ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia suunnitelmia. Toimenpideohjelman mukaan merkittävimmät kuntien tehtävien vähentämistä ja supistamista koskevat tehtävät ovat kuntien velvollisuuden rajaaminen lääkärin lausuntojen ja todistusten antamisessa (10,2 milj.), vanhuspalvelulain mukaisten tehtävien keventäminen (35,2 milj.), vammaislainsäädännön kokonaisuudistus (61 milj.) ja pelastustehtävien siirto itsehallintoalueille (48 milj.). Lopullinen toimenpideohjelma täsmentyy tämän ja ensi vuoden aikana. Ohjelmassa ei ole otettu huomioon tiiviisti sote-uudistukseen kytkeytyviä uudistuksia.


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet