Pitkistä lomista leikataan kaksi päivää ? keskituloisen vuosipalkasta pois 650?750 euroa

Lauri Nurmi Helsinki, Lännen Media Julkisen sektorin ja muiden alojen pitkistä vuosilomista aiotaan leikata yhteiskuntasopimuksessa pois kaksi päivää. Kaksi päivää on vakiintunut neuvotteluissa lomaleikkauksen suunnitelluksi pituudeksi, ja asiaa on esitelty sopimuksen osana myös työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöjen hallinnoissa. Valmistumassa oleva yhteiskuntasopimus alentaisi keskituloisen - 3 000 euroa kuukaudessa ja 37 500 euroa vuodessa ansaitsevan - palkansaajan nettotuloja vuositasolla yhteensä noin 650-750 euroa. Suomeksi sanottuna valmistumassa on palkkojen leikkauspaketti, jolla kyettäisiin alentamaan yksikkötyökustannuksia 3-4 prosenttiyksikköä. Ammattiyhdistysliikkeessä kuitenkin arvioidaan, että neuvottelutulos olisi palkansaajien enemmistölle armollisempi kuin pakkolait. Lännen Median hankkimien tietojen mukaan esitys yhteiskuntasopimukseksi on lomaleikkauksen lisäksi valmistumassa seuraavista elementeistä: Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja työeläkemaksun maksuosuuksia ollaan siirtämässä palkansaajan maksettavaksi noin 0,80 prosenttiyksikköä. Vahvana vaihtoehtona on, että molempien maksujen maksuosuuksia siirrettäisiin palkansaajalle noin 0,40 prosenttiyksikköä. Veronmaksajain Keskusliitto laski viime viikolla Lännen Medialle, kuinka paljon 0,83 prosenttiyksikön työttömyysvakuutusmaksun maksuosuuden siirto keventäisi palkansaajien tilipusseja. Kahdentuhannen euron kuukausipalkkaa saavalta työntekijältä lähtisi vuodessa nettona pois 139 euroa. Kolmentonnin keskimääräisellä palkalla vuosimenetys olisi 186 euroa ja 4 500 euron kuukausipalkalla 261 euroa. 6 000 euron kuukausipalkkaa saavalta lähtisi vuodessa 348 euroa. Suurin piirtein näin suuret ansionmenetykset ovat nyt toteutumassa yhteiskuntasopimuksessa, kun kahden eri sivukulun maksutaakkaa ollaan siirtämässä palkansaajalle. Samalla työnantajan tyel-maksuun jätettäisiin tekemättä siihen muutenkin tulossa oleva 0,25 prosenttiyksikön korotus, jolloin yksikkötyökustannusten leikkauspaketista olisi kasassa kahta sivukulua sorvaamalla noin prosenttiyksikkö. Palkansaajat sen sijaan saisivat tyel-maksuunsa joka tapauksessa tulossa olevan 0,25 prosenttiyksikön korotuksen, jonka päälle tulisi siis yhteiskuntasopimuksessa lisää 0,40 prosenttiyksikköä. Lomarahoihin leikkaus kolmeksi vuodeksi Lomarahaan harkitaan määräaikaista leikkausta, joka olisi voimassa kolme vuotta. Leikkauksen suuruus olisi noin 25-30 prosenttia, kuten Lännen Media on aiemmin kertonut. Lomarahan suuruus on 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Jos siis keskimääräinen kuukausiansio on 3 000 euroa, lomaraha on 1 500 euroa. Jos lomarahaa leikattaisiin 30 prosenttia, nettomenetys keskituloiselle palkansaajalle olisi noin 270 euroa. Tapausesimerkissä on otettu verotus huomioon. Aivan kaikille työntekijöille ei makseta lomarahoja. 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle palkansaajalle olisi tulossa yhteiskuntasopimuksessa maksuosuuksien siirtojen ja lomarahaleikkauksen seurauksena noin 456 euron menetys vuotuisiin nettotuloihin. Sairastaminenkin veisi jatkossa satasia pois Lisäksi yhteiskuntasopimuksen osaksi olisi tulossa sairausajan palkan leikkaus siten, että palkasta leikattaisiin viideltä ensimmäiseltä sairauslomapäivältä 20 prosenttia. Sairastaminen on hyvin yksilöllistä, mutta esimerkiksi kunta-alalla sairauspoissaoloja oli vuonna 2014 keskimäärin 16,9 päivää työntekijää kohti. Vuonna 2014 eniten sairastivat kodinhoitajat, siivoojat ja lähihoitajat (25-28 päivää vuodessa). Vähäisintä poissaolo oman sairauden takia oli päälliköillä, lääkäreillä ja opettajilla (8-9 päivää), käy ilmi Työterveyslaitoksen selvityksestä. Jos lähihoitajalla olisi vuodessa 17 sairauslomapäivää ja ne jakautuisivat esimerkiksi neljään eri jaksoon, hän menettäisi 20 prosentin palkanleikkauksen seurauksena vuodessa yhteensä yli kolmen työpäivän palkan. Kymmenen päivää vuodessa sairastava opettaja vastaavasti menettäisi vuodessa kahden työpäivän palkan. Monilla opettajilla kuukausipalkka on 3 000 euron paikkeilla tai hieman sen yläpuolella. Sairausajan palkan leikkauksesta voisi vuodessa koitua keskituloiselle opettajalle helposti 200-300 euron nettomenetys, jolloin nyt valmistumassa oleva yhteiskuntasopimus alentaisi hänen nettopalkkaansa vuodessa yhteensä noin 650-750 euroa. Enemmän sairastavilla ja hyvätuloisilla vuosipalkasta saattaisi lähteä pois jopa 1 000 euroa. Suomeksi sanottuna valmistumassa on mittava palkkojen leikkauspaketti. Ay-liikkeen tavoitteena estää tes-palkkojen alittaminen Ammattiyhdistysliikkeessä kuitenkin arvioidaan, että neuvottelutulos olisi palkansaajien enemmistölle armollisempi kuin pakkolait, joissa viikoksi sairastuvalta esimerkiksi vietäisiin pois peräti 36 prosenttia viikkopalkasta. Lisäksi myös pakkolaeissa kajottaisiin lomarahoihin. Pitkiä vuosilomia leikattaisiin niissä jopa kahdeksan päivää. Yhteiskuntasopimukseen ei tulisi kokonaan palkatonta ensimmäistä sairauslomapäivää, mikä on työntekijäjärjestöille ehdottoman tärkeää. Vuosityöaikaa pidennettäisiin muuttamalla helatorstai tavalliseksi työpäiväksi. Loppiaisen aseman säilyttämistä ennallaan sen sijaan harkitaan, ja sen kohtalo on yksi monista pelinappuloista yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Lisäksi esillä on työnantajan sairausvakuutusmaksun alentaminen, joka rahoitettaisiin lomaleikkauksella ja lomarahoista. Ay-liike pelkää ulkomaista halpatyövoimaa Edellä kerrotuista elementeistä on Lännen Median useista lähteistä hankkimien tietojen mukaan rakentumassa esitys yhteiskuntasopimukseksi. Sillä kyettäisiin alentamaan yksikkötyökustannuksia 3-4 prosenttiyksikköä. Lopullinen vaikutus riippuu esimerkiksi lomarahaleikkauksen suuruudesta ja loppiaisen kohtalosta. Palkansaajajärjestöissä arvioidaan, että kaikesta kipeydestään huolimatta paketti saattaisi riittää siihen, että maan hallitus etenee paikallisessa sopimisessa tes-tietä eikä salli palkoissa työehtosopimuksien tason alittamista. Tes-tason paikallista alittamista palkoissa pelätään ay-liikkeessä muun muassa siitä syystä, että se avaisi yrityksille tien palkata ulkomailta Suomeen työvoimaa selvästi matalammilla palkoilla kuin mitä nyt kotimaisille työntekijöille maksetaan. Neuvottelut ovat kesken ja lopullisen sopimusesityksen, mikäli sellainen syntyy, sisältö avoinna. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona.


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet