Länsilinjat väitetystä kartellista ja uhkaavista miljoonarapsuista: "Aina on tehty päätöksiä vilpittömästi"

Aamulehti Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää 38 miljoonan euron seuraamusmaksuja seitsemälle linja-autoyhtiölle, joiden joukossa ovat Väinö Paunu Oy ja Länsilinjat Oy. Seuraamusmaksuja esitetään myös Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle. Virasto katsoo, että kyseessä olevat tahot ovat syyllistyneet kartellin pyörittämiseen. Samalla virasto on antanut päätöksen, jossa se määrää Matkahuollon lopettamaan kilpailunvastaisen toiminnan linja-autoyhtiöiden poissulkemiseksi markkinoilta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on toimittanut esityksen seuraamusmaksuista tänään markkinaoikeudelle. Länsilinjat Oy:n toimitusjohtaja Terhi Penttilä on hyvin pahoillaan viraston esityksestä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan alan keskeiset toimijat pyrkivät yhteisymmärryksessä estämään markkinoiden avautumista ja uusien kilpailijoiden markkinoille pääsyä. Osapuolet sopivat Linja-autoliiton piirissä keskinäisen kilpailun rajoittamisesta ja estivät kilpailevien reittiliikennelupavuorojen pääsyn Matkahuollon matka- ja pakettipalveluihin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että kartellitoiminta alkoi vuonna 2008 ja jatkuu vielä osin edelleen. - Tuntuu pahalta, kun on uhrannut omaa aikaansa alan edunvalvontatehtäviin, ja sitten asiat kääntyvät tällä tavalla yrityksenkin kannalta ikäviksi, sanoo sekä Linja-autoliiton että Matkahuollon luottamushenkilönä vaikuttava Penttilä. - Aina on kuitenkin toimittu parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan, pyritty huolellisuuteen ja tehty päätöksiä vilpittömästi. Seuraamusmaksun kokonaismäärässä on otettu huomioon rikkomuksen laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kestoaika. Seuraamusmaksun tarkoituksena on varmistaa, että kartellitoiminta ei muodostu kannattavaksi ja että laittomalla toiminnalla saadut hyödyt poistuvat. Linja-autoalan kannalta Penttilä luonnehtii viime vuosia sekaviksi. - Kyllähän tilanne on ollut sekava, kun on ollut lainmuutosta, jos jonkinlaista viranomaisten tulkintaa ja sitten vielä tulkinnan muuttumista asioista. Taustalla on joulukuussa 2009 voimaan tullut lainmuutos, jonka tarkoituksena oli avata linja-autoliikenteen markkinat kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan alan keskeiset toimijat pyrkivät yhteisymmärryksessä estämään markkinoiden avautumista ja uusien kilpailijoiden markkinoille pääsyä. Osapuolet sopivat Linja-autoliiton piirissä keskinäisen kilpailun rajoittamisesta ja estivät kilpailevien reittiliikennelupavuorojen pääsyn Matkahuollon matka- ja pakettipalveluihin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että kartellitoiminta alkoi vuonna 2008 ja jatkuu vielä osin edelleen. Virasto katsoo, että menettelyssä on kyse vakavasta kilpailulain sekä Euroopan unionin kilpailusäännösten vastaisesta kilpailurikkomuksesta. Kartellin seurauksena asiakkaiden valinnanmahdollisuudet pienenivät ja he päätyivät maksamaan korkeampia hintoja aitoon kilpailutilanteeseen verrattuna. Seuraamusmaksun kokonaismäärässä on otettu huomioon rikkomuksen laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kestoaika. Seuraamusmaksun tarkoituksena on varmistaa, että kartellitoiminta ei muodostu kannattavaksi ja että laittomalla toiminnalla saadut hyödyt poistuvat. Seitsemän linja-autoyhtiön joukossa on yrityksiä, joiden siipien suojissa toimii lukuisia muita linjaliikenteestä tunnettuja yhtiöitä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää seuraamusmaksuja näille yhtiöille: J. Vainion Liikenne Oy, Koiviston Auto -Yhtymä (Jyväskylän Liikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Koskilinjat Oy, Kuopion Liikenne Oy, Porvoon Liikenne Oy, Satakunnan Liikenne Oy ja Metsäpietilä Oy), Länsilinjat Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab (ja VR-Yhtymä Oy), Pohjolan Matka (Pohjolan Turistiauto Oy, Koillismaan Turistiauto Oy, Antti Kangas Oy ja Savon Turistiauto Oy), Savonlinja-yhtiöt (Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy ja Vauhti-Vaunu Oy, Autolinjat Oy ja Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy sekä SL-Autoyhtymä Oy) ja Väinö Paunu Oy.


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet