Mikä näistä Pirkanmaan maisemista on arvokkain ja paras nähtävyys?

Aamulehti Pirkanmaalla on ehdolla kaksi uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympäristöministeriö esittää yhteensä 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Juuri valmistuneen päivitysinventoinnin myötä maisema-alueiden joukkoon on ehdolla 59 uutta aluetta. Pirkanmaalla uutena kohteena ovat Ruoveden reitin maisemat, jotka ovat vesistöjen, rantapeltojen ja vaihtelevien metsämaiden kirjomia maisemia. Ne edustavat Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan 1800-luvulla kehittynyttä suomalaista järvimaisemaihannetta. Ne ovat inspiroineet useita eri alojen taiteilijoita kautta aikojen. Toiseksi uudeksi valtakunnalliseksi arvokkaaksi kohteeksi on ehdolla maisemanähtävyydeksi nimetty Pirkanmaan harjumaisemat -aluekokonaisuus. - Harjuja on käytetty jo varhain kulkuväylinä ja asuinpaikkoina. Pirkanmaan harjumaisemat järvinäkymineen ovat olleet näköalapaikkoina jo 1800- luvulta alkaen, jolloin etenkin kirjallisuudessa ja kuvataiteissa vakiintunut harjuilta aukeavien järvimaisemien ihailu kehittyi huomattavaksi matkailutoiminnaksi, suunnittelija Tiina Schultz Pirkanmaan ely-keskuksesta kertoo. Pirkanmaalla ehdotettuja kohteita on 11 kappaletta. Punkalaitumen viljelymaisemat on aiemmin luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, mutta nyt aluetta on ehdotettu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Alue muodostaa yhtenäisen avaraan jokilaaksoon sijoittuvan viljelymaisemakokonaisuuden. Suomessa on tällä hetkellä 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympäristöministeriön johdolla maisema-alueita on inventoitu vuosina 2010-2015, ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on ollut tarpeen, sillä edellisestä inventoinnista on 20 vuotta. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Osa maisema-alueista on nimetty maisemanähtävyyksiksi. Ne ovat hyvin tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia kohteita, joissa erityistä huomiota kiinnitetään maisemakuvaan ja luonnonpiirteisiin. Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun. Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ja -nähtävyyksiksi ehdotetut kohteet: Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat (jatkuu Satakunnan puolelle) Punkalaitumenjoen viljelymaisemat Rautaveden kulttuurimaisema Hämeenkyrön kulttuurimaisema Vesilahden kulttuurimaisema Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat (jatkuu Hämeenlinnan puolelle) Pirkanmaan harjumaisemat Haralanharjun maisemat Ruoveden reitin maisemat Juupajoen kulttuurimaisema Ähtärin reitin maisemat (jatkuu Ähtärin puolelle) Kerro mielipiteesi maisema-alueista Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros. Ympäristöministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja. Aineistot ovat näkyvillä esimerkiksi täällä Kannanotot voi lähettää osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere sekä sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet