Keskustalaisen epäilys ? luovatko maahanmuuttajat Suomeen halpatyövoimamarkkinat?

Lännen Median jättikyselyn tulos: Yli puolet kuntapäättäjistä epäilee, että enemmistö maahanmuuttajista työllistyy vasta vuosikymmenessä tai jää pysyvästi työttömiksi. Avoimissa vastauksissa monet kuntavaikuttajat epäilevät ay-liikkeen halua edistää maahanmuuttajien työllistymistä. Lauri Nurmi Lännen Media Kuntapoliitikkojen enemmistö arvioi, että maahanmuuttajilla on suuria vaikeuksia työllistyä. Lännen Median kyselyssä 52 prosenttia vastaajista epäilee, että enemmistö maahanmuuttajista työllistyy vasta vuosikymmenessä (22,6 %) tai jää pysyvästi työttömiksi (29,2 %). LM kysyi kuntapäättäjiltä, missä ajassa he uskovat työikäisten maahanmuuttajien enemmistön työllistyvän Suomessa. Vastausvaihtoehtoja oli neljä: 1. Nopeasti (vuodessa tai kahdessa), 2. Noin 5 vuodessa, 3. Noin vuosikymmenessä ja 4. Enemmistö jää todennäköisesti pysyvästi työttömäksi. Kysymykseen vastasi lokakuussa 1 778 kaupungin- tai kunnanvaltuutettua yli sadasta kunnasta eri puolilta Suomea. Alle seitsemän prosenttia heistä uskoo, että maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti. Sen sijaan lähes kolmannes kuntapäättäjistä uskoo, että tulijat eivät työllisty koskaan. Kaikista vastaajista 41,7 prosenttia arvioi kuitenkin, että enemmistö maahanmuuttajista työllistyy noin viidessä vuodessa. Työtä vailla oleva keskustalainen kunnallispoliitikko varoittaa sanallisessa vastauksessaan halpatyövoimamarkkinoiden syntymisen mahdollisuudesta, kun maahanmuuttajien osuus työvoimasta nousee. Avoimissa vastauksissa tämä mahdollisuus nostettiin esille usein. - Tämä on varsin ristiriitainen asia. Toisaalta olisi hyvä, jos maahanmuuttajat eivät jäisi rasittamaan veronmaksajia, vaan alkaisivat itse maksaa veroja työtä tekemällä. Jos heille - kieltä ja suomalaisia tapoja, kulttuuria ja yhteiskuntajärjestystä tuntemattomille - kuitenkin aletaan järjestää tiskin alta työpaikkoja, antaa se työttömille kansasuomalaisille sellaisen signaalin, että töitä on, mutta niitä ei heille anneta, koska he ovat laiskoja ja työtä vieroksuvia. Ainakin itsekin työtä vailla olevana, mutta työhaluisena, pitäisin tätä ennenkuulumattoman röyhkeänä käytöksenä työnantajilta. Se antaisi myös signaalin siitä, että maahan ollaan luomassa halpatyövoimamarkkinoita, kirjoittaa keskustalainen kuntapäättäjä. - Jos matalasti koulutetut maahanmuuttajat työllistyvät matalapalkka-aloille, siinä on myös iso riski, sillä luomme uuden yhteiskuntaluokan, vaikka luokkien syntymisestä pitäisi päästä eroon, toteaa vantaalainen Johannes Nieminen (ps.). Ay-liikkeen halua edistää maahanmuuttajien työllistymistä epäillään Varsinkin keskustalaisten ja kokoomuslaisten poliitikkojen sanallisissa vastauksissa epäillään ammattiyhdistysliikkeen halua edistää maahanmuuttajien työllistymistä. - Monet pienet ja keskisuuret yritykset varmaan palkkaavat mielellään, jos hinta on kohtuullinen. Mitähän siihen sitten sanovat nämä ammattiyhdistysihmiset? Siinäpä sitä on pohdintaa, keskustapäättäjä ennakoi yhteiskunnallisia eturistiriitoja. - Suomen keskeinen kilpailuvaltti on korkea koulutus. En usko, että enemmistö maahanmuuttajista pystyy osallistumaan tuottavuuden parantamiseen ja sitä kautta lisäämään maamme bruttokansantuotetta oletettavasti matalaksi jäävän koulutuksensa seurauksena. AY-liike on lisäksi pitänyt huolta siitä, että minimipalkkalainsäädäntö pitää kouluttamattomat henkilöt työvoiman ulkopuolella. Työllistyvät nopeasti, jos vain ammattiyhdistysliikkeiden "pakkovaltaa" saataisiin rajattua. Pois yleissitovuus, niin kyllä työpaikkoja löytyy, ja siitä on sitten mahdollista päästä askel kerrallaan parempiin ansioihin. Töitä on vaikka miten paljon, mutta nykyehdoilla työllistäminen ei kannata. Sama pätee niin omiin työttömiin kuin maahanmuuttajiin, kokoomusvaikuttaja kirjoittaa LM-kyselyssä. Vihreät, demarit, vasemmistoliittolaiset ja rkp:läiset optimisteja Kysely vahvistaa, että puoluekanta sanelee pitkälti suhtautumisen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksiin. Peräti 77 prosenttia perussuomalaisten kuntapoliitikoista arvioi, että maahanmuuttajat jämähtävät pysyvästi kortistoon. Vihreistä 71 prosenttia luottaa enemmistön työllistyvän viidessä vuodessa. Optimistisesti tulijoiden työllistymiseen suhtautuu niin ikään enemmistö Rkp:n, Vasemmistoliiton ja Sdp:n kuntapoliitikoista. - Voi olla, että he ovat vähän nöyrempiä työmarkkinoilla kuin meikäläiset, huomauttaa Kai Muukkonen (vas.) Valkeakoskelta. Ministeriö: työvoiman tarjonta nousee tuhansilla jo vuonna 2016 Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maanantaina ennusteen, jonka mukaan maahanmuutto lisää nuoren ja parhaassa työiässä olevan työvoiman tarjontaa tuhansilla jo ensi vuonna. - Suomeksi sanottuna kilpailu työpaikoista kiristyy. Jos silti uskomme, että Suomen talous ihan oikeasti vielä kasvaakin, emmekä ole vain pessimistejä, meillä on kysyntää työvoimalle, arvioi neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo. Alatalo toteaa, että nuorten tulijoiden asema saattaa työmarkkinoilla muodostua paremmaksi kuin kantaväestöön kuuluvien ikääntyneiden työttömien. - Kotoperäisten työttömien jäädessä huonommalle sijalle työllistymisessä nousee uhaksi katkeroituminen, pelkää Seppo Numminen (sd.) Raumalta. Työttömien työnhakijoiden määrä on ministeriön mukaan noussut 2000-luvun ennätystasolla eli 355 000:een tänä vuonna, ja se kasvaa ensi vuonna 370 000 henkeen. Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa tänä vuonna 45 000 henkeen, mutta laskee hieman, 42 000 henkeen, ensi vuonna. - Työmarkkinoiden keskeinen piirre on jo parin vuoden ajan ollut työttömyysjaksojen pidentyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Pitkäaikaistyöttömyys nousee tänä vuonna 110 000 henkeen ja ensi vuonna jo 130 000 henkeen, TEM toteaa lyhyen aikavälin ennusteessaan. Sanallisesti otti kyselyssä kantaa 400 kuntapoliitikkoa. Monet pelkäävät suomalaisten asenteiden vaikeuttavan työllistymistä. - Jos annetaan työllistyä, ihmisillä on taipumus hakeutua töihin. Pitää muuttaa työllisyyspolitiikkaa kannustavaksi ja työhön motivoivaksi sekä tehdä myös kantasuomalaisille työmarkkinatuet vastikkeellisiksi, toteaa Antti Nieminen (kok.) Orivedeltä. - Työllistymisen nopeus riippuu täysin siitä, kuinka paljon kotouttamiseen panostetaan, miten tehokasta se on ja millaisia ovat kantaväestön asenteet, kirjoittaa Saara Ilvessalo (vihr.) Turusta. Keskustan valtuutetuista niukka enemmistö (52 %) ennustaa vakavia työllistymisvaikeuksia. Pääministeri Juha Sipilältä he odottavat ratkaisuja. - Laki vaatii päivityksen. Täytyisi olla nopeampi reitti siirtyä työelämään heti maahantulon jälkeen, simolainen Sauli Martimo (kesk.) evästää hallitusta. Keskustalaisten vastauksia"Enemmistö näistä maahanmuuttajista todennäköisesti siirtyy muihin maihin, kun todellinen arki Suomessa valkenee. Mikäli näin ei käy, niin pelkään että tulevaisuudessa ns. monikulttuurisuus tuo omat ongelmansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli toivottavasti "routa porsaan kotiin ajaa" ja turvalliseen sellaiseen. Mutta kalliiksi se meille tulee." Aki Vainio (kesk.), Pirkkala "Viimeisten arvioiden mukaan maahanmuuttajilla tulee olemaan vaikeuksia sopeutua Suomen työmarkkinoille ja osa ei työllisty koskaan. Asiaan voidaan vaikuttaa samanlaisilla velvoitteilla kuin Suomen kantaväestön kanssa, eli työvoimapoliittiset velvoitteet jne. Kotouttamisessa tulee erityisesti huomioida perheen äitien aktiivinen kotouttaminen ja työllistymisen helpottaminen. Kansainvälisissä projekteissa on saatu hyviä tuloksia naisten yrittäjyyden ja työllitymisen aktiivisella tukemisella. Koko perhe hyötyy perheen äidin tuottaessa hyvinvointia perheelle." Sirkka-Liisa Ikkala(kesk.), Kempele "Tilastojen ja tämän hetkisen tiedon valossa enemmistölle maahanmuuttajista tässä huonossa taloudellisessa tilanteessa ja varsinkin niille, jotka eivät kykene sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja kouluttautumaan ammattia varten, työnsaaminen on lähes mahdotonta. Vesa Levonen (kesk.), Kotka "Kantaväestömme nopeutuva eläköityminen tarjoaa maahanmuuttajien enemmistölle töitä n. viiden vuoden aikana. Osa ei kuitenkaan välttämättä koskaan työllisty. Tässäkin kotoutus ja kielitaidon nopea oppiminen ovat avainasemassa." Tarmo Seppä (kesk.), Sastamala Kokoomuslaisten vastauksia"Tämä edellyttää luonnollisesti, että koulutuspolitiikkamme toimii riittävän tehokkaasti." Tapani Uusikylä (kok.), Ylivieska "Lukuun vaikuttaa merkittävästi se, mistä maista tulijat ovat. Kansallisuuserot ovat tilastojen mukaan merkittäviä." Pauli Kiuru (kok.), Valkeakoski "Mikäli onnistutaan hyvin kotouttamisessa, uusien työpaikkojen luomisessa ja työelämän rakenteiden uudistamisessa, voi hyöty olla jopa korvaamaton. Kankeita kelpoisuusvaatimuksia ja säädöksiä tulee purkaa. Luotettava myös muualla saatuun ammattikoulutukseen ja osaamiseen. Kilpailu työmarkkinnoilla lisää ammattipätevyyttä ja osaamista." Anja Roos (kok.), Hanko "Olen ollut mukana maahanmuuttajien kanssa työhönottohaastatteluissa. Olen mukanaolollani "taannut" hakijan olevan hyvä työntekijä. Rekrytoinnit ovat onnistuneet mainiosti." Reijo Saksa (kok.), Hämeenlinna "Jos vertaa 1970 luvun tilanteeseen, jolloin 2 %:n työttömyyttä pidettiin vakavana uhkana, niin nyt ollaan monissa kunnissa yli 10 %:n työttömyydessä. Työuria pitäisi pidentää ja omaa nuorisotyöttömyyttä vähentää. Aika vaikea yhtälö. Heikki Laine (kok.), Raisio "Työllistyminen täytyy turvapaikan saaneelle tapahtua viimeistään kahden vuoden sisällä turvapaikan saantipäätöksen jälkeen. Välinen aika voitaisiin käyttää kouluttautumiseen. Yksittäisissä tapauksissa aika voi olla pidempi, jos kyseessä on pidempi koulutus. Täytyy pystyä tarjoamaan ihmisarvoinen elämä täällä asuville." Hannu Ervasti (kok.), Kuusamo "Maahanmuuttajiahan on niin moneen junaan. On aika eri juttu tulla korkeasti koulutettuna kenties jo valmiiksi jonkun yrityksen kutsumana kuin kouluja käymättömänä sodan traumatisoimana. Odotusarvo työllistymiselle pitää asettaa realistisesti." Salla Rundgren (kok.), Vaasa "Kielen oppiminen on kaiken A ja O. Ja vaikka työllistyisikin, niin kotoutuminen on kuitenkin eri asia." Erkki Honkala (kok.), Seinäjoki "Tulijoiden koulutus on usein puutteellista, ja se joudutaan aloittamaan lukemisesta ja kirjoittamisesta. Kotouttamiseen sisältyvä ammatillinen koulutus on riittämätöntä. Maahanmuuttajat työllistyvät matalapalkka-aloille ja tehtäviin, joita suomalaiset eivät halua hoitaa. Etenemme kohti etnistä luokkayhteiskuntaa." Jouni J. Särkijärvi (kok.), Espoo "Työikäiset turvapaikkapäätöksen saaneet, jotka on ammatillisesti koulutettu, työllistyvät nopeammin, kun he pääsevät suomen kielen opiskeluun ja suomalaisen arvomaailman ja isänmaallisuuden perehdyttämiseen. Ne työikäiset henkilöt, joilla on jäänyt koulu kesken, niin heillä se voi kestää pidempään. Osa tästä ryhmästä voi jopa jäädä työttömäksi." Maarit Airaksinen (kok.), Rovaniemi "Aikaa pitää antaa kotoutumiseen, kielten ja kulttuurin oppimiseen, mutta toisaalta mitä nopeammin ihminen työllistyy, sitä paremmin myös em. asiat hoituvat. Eli työhön ja nopeasti, säällisessä ajassa." Raija Lummi (kok.), Tornio Perussuomalaisten vastauksia"Suurimmat ryhmät tulevat Irakista ja Somaliasta. On tutkittu fakta, että nämä ryhmät kotoutuvat ja työllistyvät heikoiten vielä vuosienkin kuluttua. Heitä ei kaiken lisäksi tarvita työmarkkinoille. Työttömiä on jopa puoli miljoonaa jo omasta takaa." Heikki Tamminen (ps.), Salo "Koska Suomessa on paljon työttömyyttä omasta takaa, on maahanmuuttajataustaisten vaikea työllistyä vuosienkaan maassa oleskelun jälkeen." Henna Kupsala (ps.), Siikajoki "Puhutaan nyt edelleen pakolaisista. Turvapaikan hakija ei ole vielä maahanmuuttaja. Haluan painottaa tätä asiaa, jotta vastaukseni tulevat ymmärretyksi oikein. Kun katsoo mediassa esiintyneitä turvapaikan hakijoita, niin tulee vaikutelma, että iso osa on tullut Suomen hyvän sosiaaliturvan toivossa - ei oikea turvapaikan hakija osallistu mielenosoitukseen (Oulussa) ja huuda: "we want our money - not food - our money" ja töki riisipuurolautasta sormellaan. Kyllä siinä tilanteessa on maha täynnä ja selusta turvattuna." Anneli Manninen (ps.), Seinäjoki "Jos tähän asti tulleet irakilaiset ovat työllistyneet somalialaisten ohella n. 13-20 %, niin miten sitten tällaiset massat voisivat työllistyä?" Teuvo Roskala (ps.), Kankaanpää "Maahanmuuttajia ei pidä käsitellä yhtenä massana. Yksittäiset maahanmuuttajat työllistyvät hyvin ja tuottavat lisäarvoa yhteiskunnalle. Sen sijaan nyt turvapaikanhakijoina tulleet eivät mitä todennäköisimmin tule työllistymään helposti. Meillä on jo nyt matalan koulutuksen omaavilla hyvin paljon vaikeuksia löytää työtä eikä se parannu yhtään maahanmuuton myötä. Jos matalasti koulutetut maahanmuuttajat työllistyvät matalapalkka-aloille, niin siinä on myös iso riski, sillä luomme tietynlaisen uuden yhteiskuntaluokan, vaikka tällaisesta luokkien syntymisestä pitäisi oikeammin päästä eroon. Johannes Nieminen (ps.), Vantaa "Tämä riippuu täysin jo tulleiden pakolaisten laadullisista kyvyistä. Jos on kielitaitoa, koulutusta ja halua sopeutua, niin pystyy sopeutumaan jo vuodessa. Omasta kulttuuristaan kiinni pitävät, eivät sopeudu nopeasti. Suurimmalla osalla työikäisistä maahanmuuttajista tulee olemaan edessä todennäköisesti vähintään 3-4 vuoden ammatillinen koulutus/korkeakoulu, joka varmistaa heidän pätevyytensä ja ammattitaitonsa Suomen työelämään. Samaan aikaan kielitaidon pitäisi kehittyä sujuvaksi. Sujuva kielitaito on avain työllistyvyyteen. Noin 2 vuotta valmistumisen jälkeen ollaan kehnoissa työsuhteissa ja väliaikaisissa töissä. Tämän jälkeen työkokemusta on sen verran, että mahdollisuudet etabloitua Suomeen paranevat oleellisesti ja työn saanti tulee helpottumaan." Ville Kartaslammi (ps.), Ikaalinen "Valitettavasti maahanmuuttajien työllistyminen on vaikeaa kieliongelmien vuoksi, ja jos heitä ei velvoiteta opiskelemaan maan kieltä, on turha kuvitella heidän työllistyvän." Kalervo Björkbacka (ps.), Rovaniemi "Suomessa on työpaikkojen puutetta ei työntekijöiden. Jos maassa on 300 000-400 000 työtöntä ja 7000 asunnotonta ja edellisistä pakolaisista on 75 000 työttömänä, niin kuinka voisi ajatella, että nyt maahan pyrkivät kielitaidottomat henkilöt pystyisivät työllistymään? Näkymät eivät ole realistiset." Aila Lahtinen (ps.), Forssa "Suomessa ei ole työvoimapulaa vaan suurtyöttömyys. Kielitaidottomien ja alikoulutettujen pakolaismassojen työllistyminen voi tapahtua vain palkkoja polkemalla." Ville Tavio (ps.), Turku "Edut ovat liian hyvät, ettei kukaan edes halua töihin! Ruoka ja raha pitäisi ansaita eikä tulla valmiiseen pöytään!" Jari Roivas (ps.), Mikkeli "Edelleen voimme katsoa tilastoja Suomesta ja muista maista. Vähemmistö työllistyy. Syrjäytyminen ja rikollisuus kasvaa." Lauri Karppi (ps.), Vaasa "Mikäli ei opi suomen kieltä riittävästi, työllistyminen muualle kuin suuriin kasvukeskuksiin on vaikeaa. Kasvukeskuksissa taas on pula asunnoista, jolloin on vaara, että maahanmuuttajat sijoitetaan kuntiin, joissa työpaikkoja on vähän tarjolla." Harri Oksanen (ps.), Keuruu "Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on vaikea arvioida työikäisten maahanmuuttajien työllistymisaikaa Suomessa. Lisäksi ryhmä "työikäiset maahanmuuttajat" on yksilöimätön. Voidakseen arvioida työikäisen maahanmuuttajan työllistymistä, tulisi tietää edes suuntaa antavasti maahanmuuttajien ryhmän lukumäärä, sukupuoli- ja ikäjakauma, ammatti- ja työskentelytausta sekä motivaatio jäädä Suomeen tekemään töitä. Tämä on yksilökysymys: joku työllistyy nopeasti ja toinen ei koskaan. Ei suomalaistenkaan työllistymistä voida arvioida ryhmänä työikäiset suomalaiset." Eeva-Maria Tuominen (ps.), Janakkala "Pidemmälläkin aikavälillä turvapaikkaa nyt hakevien kansallisuuksien työllisyysaste on ollut vain 23 %, kun kantaväestön työllisyysaste on ollut 70 %." Heikki Luoto (ps.), Tampere "Tietääkseni maahanmuuttajaryhmissä on erittäin suuria eroja työllistymisen suhteen. Enemmistö tarkoittaa "ainakin hieman yli 50 prosenttia". Ne puolestaan, jotka eivät työllisty parissa vuodessa, eivät ehkä työllisty kovin helposti "koskaan"." Juha Vuorio (ps.), Oulu "Huonosti asetettu kysymys, joka niputtaa maahanmuuttajat yhdeksi ryhmäksi. Tilastojen valossa esim. Somaliasta ja Irakista tulevat työllistyvät hyvin huonosti, kun taas aidosti työtehtäviin saapuvat työllistyvät melko hyvin." Mikko Taavitsainen (ps.), Järvenpää "Tilastojen mukaan enemmistö maahanmuuttajista ei työllisty." Iiro Silvander (ps.), Kerava "Ensiksi: maahanmuuttajat eivät ole homogeeninen ryhmä - työttömyysasteet vaihtelevat tuloalueesta riippuen hurjasti. Esim. Afrikka: työttömyysaste 38 %, Aasia: työttömyysaste 32 %. Toiseksi: maahanmuuttajien työllisyysaste jää pysyvästi n. 10 prosenttiyksikköä kaikkien työikäisten työllisyysasteen alapuolelle, joten päinvastoin kuin väitetään, maahanmuuttajat eivät paranna tilannetta, vaan huonontavat. Lisäksi maahanmuuttajien ns. taloudellinen huoltosuhde on paljon keskiarvoa huonompi, eli työssäkäyvien osuus maahanmuuttajista ei ikinä maksa edes omaa osaansa julkisista menoista, saati että parantaisi koko maan palveluiden rahoituspohjaa. (Lähde: EVA Fakta: Kuka Suomessa tekee työt)" Kari Ilkkala (ps.), Hämeenlinna "Työpaikkojen järjestäminen kantasuomalaisillekin on vaikeaa, työttömiä on paljon. Toisaalta, jos tulevaisuuden ennustettu työvoimapula on totta, maahanmuuttajia tarvitaan, mutta rajoitetusti. Maahanmuuttajien työllistyminen riippuu tulijamäärästä. Koska maahanmuuttajien joukossa on myös lapsia, ei työllistymisestä voi puhua vuosikymmenessäkään, vaan vuosikymmenissä." Erja Poutiainen (ps.), Janakkala "Työttömiä on Suomessa tällä hetkellä 400 000 ja näkymät heidän työllistämiseen ovat todella huonot." Kauko Tuupainen (ps.), Jyväskylä Sosialidemokraattien vastauksia"Jos Suomen talous olisi samalla tasolla, missä se oli kymmenen vuotta sitten, meillä ei olisi mitään hätää. Nyt on tilanne toinen. Pitkässä juoksussa kaikki tulee menemään hyvin, toivon niin." Henry Rantaniemi (sd.), Valkeakoski "Syyriasta tulevat pakolaiset ovat melko koulutettuja, joilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä yrittäjinä ja hoitoalalla sekä avoimella sektorilla muutenkin, jos työnantajat vain suhtautuvat erinimisiin avoimesti. Työllistymisen edellytys on kuitenkin se, että kotouttaminen kieliopintoineen hoidetaan hyvin." Eero Vainio (sd.), Lahti "Ne maahanmuuttajat, joilla on oikea asenne työntekoon ja haluavat oppia uusia asioita, tulevat työllistymään ja opiskelemaan itselleen ammatin nopeasti. Mutta jos maahanmuuttajalla itsellä ei ole halua opiskella/työskennellä, ei hän myöskään tule työllistymään helposti. Tällöin mitä todennäköisemmin hän jää työttömäksi. Työttömiä on tällä hetkellä paljon, joten kilpailu työpaikoista on kovaa." Satu Haaparanta (sd.), Järvenpää "Kielen oppiminen vie aikaa, mutta muuten on kotoutumisen kannalta sitä parempi, mitä nopeammin pääsee kiinni työelämään. Työelämä tukee myös kielenoppimista ja kulttuuriin sopeutumista, kantaväestöön tutustumista sekä lisää oman elämän hallintaa myös maahanmuuttajalla." Nina Virtanen (sd.), Lohja "Työllistyminen ei riipu ainoastaan maahanmuuttajien halusta työllistyä, vaan Suomen kotouttamistoimenpiteistä (kieli- ja ammattikoulutus), asenteista (voiko työllistää tumman ja huonoa suomea puhuvan) ja yleisestä taloustilanteesta. Tilanteen mittasuhteet on ymmärrettävä ja ennen kaikkea koulutukseen satsattava." Ulla-Mari Karhu (sd.), Järvenpää "Maamme työllisyysnäkymät eivät ole valoisat ennestäänkään. En usko helppoon työllistymiseen pikaisesti, vaikka se olisi suotavaa. Kotoperäisten työttömien jäädessä huonommalle sijalle työllistymisessä nousee uhaksi katkeroituminen, sen estämiseksi molempien entistä parempi työllistyminen tulisi turvata asianmukaisesti." Seppo Numminen (sd.), Rauma "Avoimien työpaikkojen tarjonta tulee olemaan edelleen Suomessa parin seuraavankin vuoden aikana riittämätöntä niin Suomessa kymmeniä vuosiakin asuneiden työttömien kuin nyt maahanmuuttajienkin kattavasti työllistämiseksi. Valtiovallan tulisi muuttaa väestön maksukykyä leikkaava politiikkansa kotimarkkinakysyntää elvyttäväksi ja maailmalla tarvittavien hyödykkeiden kehittämistä Suomessa tukevaksi sekä vientihyödykkeiden vientikauppaa edistäväksi. Nyt maahanmuuttajien ENEMMISTÖN työllistämiseksi tarvitaan aikaa noin 5 vuotta tästä työpaikkojen puutteesta johtuen. Turvapaikan hakijoiden ikärakenne auttaa kuitenkin heitä työllistymään nopeammin kuin nyt pitkäaikaistyöttöminä olevia ikääntyneitä työttömiä." Sosiaalineuvos Veikko Simpanen (sd.), Espoo "Tuo on vaikea kysymys, johon ei ole mieltä vastata yhdellä vaihtoehdolla. Osa työllistyy nopeasti, osa taas kotouduttuaan ja saavutettuaan tarvittavan kielitaidon ja valitettavasti osa jää ilman työtä lopuksi iäkseen. Aivan samoin kuten kantaväestöönkin kuuluvat ihmiset. Ei se sen ihmeellisempää ole." Ulla Koskinen-Laine (sd.), Lahti "Maahanmuuttajia työskentelee paljon jo nyt siivousalalla ja terveydenhuoltoalalla, joten työllistymiseen on mahdollisuuksia." Sakari Ruisaho (sd.), Kokkola "Maahanmuuttajien työllistyminen ottaa aikansa, mutta tähänastisten kokemusten perusteella työllistyminen ei ole ylivoimaista." Tytti Tuppurainen (sd.), Oulu Linkeistä pääset katsomaan kyselyn yhteistuloksen ja keskustalaisten, perussuomalaisten, kokoomuslaisten ja sosialidemokraattien anonyymisti kirjoittamat kommentit. Kaikkien vastaajien vastausjakaumat Keskustalaisten, kokoomuslaisten, perussuomalaisten ja sosialidemokraattien sanalliset vastaukset


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet