Tutkimus paljastaa: näin tabletit vaikuttavat oppilaiden oppimiseen

Aamulehti Tuoreen Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksen perusteella tablettitietokoneiden käyttö opetuksessa vahvistaa oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja yksilöllisiä oppimiskokemuksia. Niiden käyttö näyttäisi myös parantavan työskentelyilmapiiriä koululuokissa. Tablettien vaikutusta opetukseen ja oppimiseen selvitettiin Savonlinnan normaalikoululla, jonka oppilaista ja opettajista noin puolet sai syksyllä 2013 käyttöönsä henkilökohtaiset tietokoneet oppikirjojen sijaan. Kokeilussa olivat mukana muun muassa ryhmä ensiluokkalaisia sekä kaikki koulun seitsemännen luokan oppilaat. Seitsemäsluokkalaisten ikäryhmä on ensimmäinen, josta lukioon hakeutuvat opiskelijat osallistuvat uusimuotoisiin, sähköisesti toteuttaviin ylioppilaskirjoituksiin. Kotitehtävät aiempaa mieluisampia Kysely on osa Savonlinnan normaalikoulun Future Classroom 2020 -hanketta, jossa luodaan uuteen oppimiskäsitykseen liittyvää tulevaisuuden oppimisympäristöä. Tablettiopetuksessa mukana olleiden oppilaiden huoltajille, oppilaille ja opettajille suunnattu kysely osoitti, että tablettien käyttö on muuttanut opetusta ja oppimista merkittävästi. Kyselyn perusteella muun muassa tekemällä oppiminen sekä tutkiva oppiminen lisääntyivät. Oppilaat kokivat myös kotitehtävät aiempaa mieluisampina. Lisäksi toisilta oppiminen lisääntyi ja tablettien käyttö opetuksessa edisti merkittävästi jakamisen kulttuuria sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa. Sen sijaan vanhemmat olivat aiempaa huonommin tietoisia lastensa koulutyöstä ja koulutehtävistä, mikä haastaa koulua ja koteja tiiviimpään yhteistyöhön. Digiaikaan kolmessa vuodessa Savonlinnan normaalikoululla toteutetun laajamittaisen kokeilun tavoitteena on siirtyä koulussa perinteisistä oppikirjoista sähköisiin oppimateriaaleihin ja välineisiin sekä kehittää koulupedagogiikkaa ja oppimista digiajan tietoyhteiskunnan avaintaitojen näkökulmasta. Avaintaidoilla tarkoitetaan taitoja, joita elinikäinen oppiminen, uudet tilanteet ja muuttuva työelämä meiltä tulevaisuudessa edellyttävät. Tällaisia ovat esimerkiksi lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, aktiivinen kansalaisuus, median käyttötaidot, vuorovaikutustaidot, suunnittelutaidot tai vaikkapa koodaaminen. - Perinteisillä oppikirjoilla on vielä ollut hyvin merkittävä rooli, mutta haluamme nyt valmistautua perinteisen printtialan murrokseen todellisin toimenpitein. Kolmivuotisen kokeilun myötä koulun on tarkoitus siirtyä kokonaisuudessaan digiaikaan, kertoo Savonlinnan normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti. Opetushallitukselta 40 000 euroa lisärahaa kehittämistyölle Savonlinnan normaalikoulun Future Classroom 2020 -hanke saa jatkoa, kun Opetushallitus myönsi vasta 40 000 euron valtionavustuksen School 2025 - Digiajan koulua rakentamassa -kehittämishankkeelle. Kehittämishanke käynnistyy syksyllä 2014 ja päättyy vuoden 2016 loppuun. Future Classroom 2020 -hankkeeseen liittyvää tutkimusta tehdään Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla. Tutkimusta vetää professori Kati Mäkitalo-Siegl, ja ensimmäiset opinnäytetyöt hankkeen tiimoilta valmistuvat lähiaikoina.


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet