Puheenaihe: Kauppiin suunniteltu uusi reitti jakaa mielipiteet - kinttupolku vai ulkoiluväylä?

Mikä on lähes kolme kilometriä pitkä, kolmisen metriä leveä ja on jakanut tamperelaisten mielipiteet? Vastaus ei ole rantatunneli, vaan Kaupinojan saunan ja Toimelantien välille suunniteltu ulkoiluväylä. Suunnitelma on kuumentanut tunteita, sillä reitin tielle osuisi Näsijärven rannassa kulkeva kävelypolku. Mitä mieltä projektin puolustajat ja vastustajat ovat suunnitellusta reitistä? Väitteisiin vastaavat Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Jukka Kyrölä, joka kannattaa hanketta, sekä sitä vastustava Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen jäsen Sanna Junttanen. Väite: Kaupin rantaan tarvitaan suunnitellun kaltainen ulkoiluväylä. Kyrölä: Väylä on käyttäjiä varten suunniteltu, ja että tämänkaltaiselle lenkkeily- ja pyöräilyväylälle on tilausta. Väylää pystytään käyttämään ympäri vuoden ja sillä pystyisivät liikkumaan huonokuntoisemmatkin, koska epätasaisuudet poistetaan. Väylä yhdistyy Toimelantiehen, jota kautta pääsee esimerkiksi Teiskontielle. Pidempiaikaisena tavoitteena on saada Näsijärven tuntumassa kulkeva väylä toteutettua Tasanteelle saakka.Junttanen: Ei. Rantapolku on ainutlaatuinen. Tampereella ei ole montakaan luonnontilaista, valaisematonta rantapolkua, joille pääsee julkisilla liikennevälineillä. Valaistu, kolmisen metriä leveä, talviaurattava ulkoiluväylä muuttaisi reitin olemuksen täysin. Jos väylä rakennetaan ja metsää raivataan, menetettyä rantapolkua ei saa takaisin. Luonnontilaisella polulla luontokokemuksetkin ovat erityisiä. Jos suunnitelma toteutuu, Kauppiin rakennetaan reitti, jollaisia metsä on muutenkin täynnä. Tamperelaiset ovat päässeet vaikuttamaan reitin suunnitteluun. Kyrölä: Kyllä. Tehty suunnitelma perustuu vuonna 2010 yhdyskuntalautakunnassa hyväksyttyyn kevyen liikenteen reittitarkasteluun. Yleissuunnitteluvaiheessa kuultiin kaupunkilaisia. Viimeksi kommentteja suunnitelmaan saattoi jättää tammikuun loppupuolelle asti. Kaavaan on luotu mahdollisuus tämän kaltaiselle ulkoilureitille, ja siinä yhteydessä on kuultu kaupunkilaisia. Viimeisimmät kommentit käydään kevään aikana läpi. Jatkoa mietitään sen pohjalta. Palautetta on tullut runsaasti, negatiivistakin. Muun muassa väylän valaistusta pidetään huonona asiana. Lisäksi väylää on kritisoitu liian leveäksi. Kaikki kommentit käydään läpi. Väylällä on selvästi hyviä ja huonoja puolia.Junttanen: Yhdyskuntalautakunnalle on voinut antaa palautetta. Hanketta ei ole pysäytetty, mutta suunnitelmaan tehtiin pieniä muutoksia. On vielä vaikea sanoa, onko kaupunkilaisten mielipide vaikuttanut. Sen näkee, kun saamme käsiimme viimeisimpien kommenttien perusteella tehtävän suunnitelman. Kauppiin jää riittävästi pienempiä kävelypolkuja ulkoiluun. Kyrölä: Pitää paikkansa.Junttanen: Kaupissa on metsässä pieniä kävelypolkuja, mutta tässä tapauksessa on kyse ainoasta rannassa kulkevasta, luonnontilaisesta kävelypolusta. Sen valttikortteja ovat muun muassa rauhallisuus ja järvimaisema. Kaikki ulkoilijat huomioidaan reitin suunnittelussa. Kyrölä: Kyllä.Junttanen: Miten suunnitelmassa huomioidaan, mihin reittiä käytetään nykyään? Ymmärrän, että eri ihmisryhmät on otettava huomioon, mutta tarvitaanko leveä ulkoiluväylä juuri tämän rantapolun paikalle? Kaupissa on otettu enemmän huomioon leveiden reittien, pururatojen, käyttäjät. Rantapolulla on kuitenkin jo nykyisellään laaja käyttäjäkunta, johon kuuluu maastopyöräilijöitä, luonnossa samoilijoita, koiranulkoiluttajia ja niin edelleen. Tietenkin esimerkiksi pyöräilyä täytyy voida harrastaa ympäri vuoden, mutta onko tämä se väylä, jota oikeasti käytettäisiin? Ympäristöasiat, reitin maisemointi ja ainutlaatuisuus on otettu huomioon väylän suunnittelussa. Kyrölä: Nämä seikat on huomioitu.Junttanen: Ympäristöasiat on otettu suunnitelmissa kiitettävästi huomioon. Väylää ei ole vedetty viivoittimella kuin moottoritietä. Kolmen metrin levyinen väylä on silti eri asia kuin pienempi kävelypolku. Lisäksi puiden kaatamisessa vaikutukset voivat olla suuremmat, kuin mitä etukäteen on suunniteltu. Vaikka väylä olisikin kolmisen metriä, vaikutusalue voi olla viitisenkin metriä. Tämän ranta-alueen voisi jättää sellaiseksi, kuin se nykyisellään on. Rannassa on erityistä hiljaisuutta. Metelin taso nousee, mitä ylemmäksi rannasta kiipeää. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että Teiskontien varressa on hakattu metsää. En tarkoita, että ulkoiluväylä olisi meluisa paikka. Kuitenkin, mitä enemmän puita kaadetaan, sitä helpommin melusaaste pääsee metsään. Ota kantaa: Pitäisikö Kauppiin rakentaa ulkoiluväylä?


← Arkistoon

Tämä juttu on vanhan sivustomme juttu. Se saattaa olla puutteellinen sisällöltään. Pahoittelemme. Tutustu uusimpiin juttuihimme etusivulla

Pääaiheet