Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Kaupallinen yhteistyö: Pirkanmaan Yrittäjät - Lakilaari

Olen pohtinut holding-yhtiön perustamista omistamaan liiketoimintayhtiötä. Tähän liittyen mieltäni askarruttaa useampikin kysymys. Omistan tällä hetkellä siis itse kaikki liiketoimintayhtiöni osakkeet. Onko omistukseni siirtämiseen holding-yhtiölle jokin muu keino kuin osakkeiden myynti, sillä tästähän aiheutuisi minulle maksettavaa veroa? Entä onko holding-yhtiön perustaminen oikeasti järkevää? Liittyykö holding-yhtiön perustamiseen muuta huomioon otettavaa? Kiitos kysymyksistäsi. Holding-yhtiöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, jonka tarkoituksena on omistaa yhden tai useamman osakeyhtiön osakkeita. Holding-yhtiö itsessään ei eroa mitenkään muista osakeyhtiöistä ja siten sitä koskevat aivan samat säännöt kuin muitakin osakeyhtiöitä. Näin ollen sitä muun muassa verotetaan samalla tavalla kuin mitä tahansa liiketoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä. Syyt, miksi holding-yhtiöitä usein pidetään kannattavina, ovat pääosin verotuksellisia. Esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden väliset osingot ovat laissa säädetty verovapaiksi. Tällöin liiketoimintayhtiöstä saadut osingot ovat holding-yhtiölle verovapaita eli niistä ei tarvitse maksaa yhteisöveroa. Holding-yhtiön merkitys osingoissa korostuu varsinkin silloin, jos henkilöomistajalle maksetun osingon määrä ylittää 8 prosenttia yhtiön matemaattisesta arvosta, jolloin merkittävä osa osingosta verotetaan ansiotulona. Holding-yhtiön ideana usein onkin, että sitä käytetään ns. säästöpossuna, eli liiketoimintayhtiön osingot siirtyvät holding-yhtiölle verovapaasti, eikä maksettuja osinkoja nosteta kokonaisuudessaan ulos holding-yhtiöstä, vaan esimerkiksi osalla osinkotulosta voidaan tehdä sijoituksia uusiin kohteisiin. Holding-yhtiöiden verohyötynä on pidetty myös yhteisöjen tuloveroprosenttia (20 %) verrattuna yksityishenkilöiden pääomatuloveroprosenttiin, joka on 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja 34 prosenttia 30 000 euron ylittävältä osalta. Säästöä voi kertyä varsinkin esimerkiksi pääomasijoitustoiminnassa, jossa omistusajat ovat usein lyhyitä, jolloin henkilöomistaja ei saa hankintameno-olettamasta niin paljoa hyötyä. Hankintameno-olettaman mukaan henkilöomistaja voi nimittäin käyttää hankintamenonaan 20 prosenttia osakkeiden myyntihinnasta ja 40 prosenttia, mikäli hän on omistanut osakkeet yli 10 vuotta. Vastauksena siihen, miten omistus kannattaa siirtää holding-yhtiölle , on osakevaihdon tekeminen. Osakevaihto on yritysjärjestely, jossa osakeyhtiö eli tässä tapauksessa holding-yhtiö hankkii sellaisen osuuden toisesta osakeyhtiöstä, että sen omistamat osakkeet tuottavat yli 50 prosenttia toisen osakeyhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeet hankkinut yhtiö antaa vastikkeena toisen yhtiön osakkeenomistajalle liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeita tai hallussa olevia omia osakkeita. Osakevaihto näin toteutettuna on veroneutraali järjestely, jossa jatkuvuusperiaatteen mukaisesti hankinta-ajat sekä luovutusvoittoverotus siirtyvät ajankohtaan, jossa osakkeet luovutetaan edelleen. Holding-yhtiö joutuu kuitenkin maksamaan varainsiirtoveron 1,6 prosenttia saamistaan osakkeista, sillä osakevaihtoa pidetään varainsiirtoverotuksessa vaihtona. Osakevaihdon toteuttaminen edellä kuvatulla tavalla veroneutraalisti edellyttää kuitenkin aina liiketaloudellisia perusteluita, jolloin osakevaihdon toteuttaminen pelkästään verotuksellisista syistä ei ole mahdollista. Kun tämän yhtiön perustaminen ajoitetaan ja toteutetaan suunnitellusti, niin järjestelyssä ei varsinaisesti ole huonoja puolia. Toki huomioon otettava yhtiön hallintoon liittyvien velvoitteiden hoito kuten esimerkiksi kirjanpito. Vaikka holding-yhtiöihin liittyy muun muassa edellä kuvatut verotukselliset edut , ei holding-yhtiöiden perustamisen kannattavuudesta voida puhua ikinä yleistävästi. Yritysjärjestelyjen suunnittelu vaatii aina tapauskohtaista arviointia, sillä kunkin yksittäisen tapauksen erityispiirteet vaikuttavat ensinnäkin järjestelyjen toteuttamiseen sekä toki myös näiden järjestelyjen kannattavuuteen. Tämän vuoksi erilaisia yritysjärjestelyjä pohtiessa olisi aina hyvä ottaa yhteyttä alan asiantuntijaan, jotta yritysjärjestelyt saadaan toteutettua tapauskohtaisesti parhaalla mahdollisella tavalla.