Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi Varalan urheiluopiston kaavamuutoksen – Mahdollistaa opiston laajenemisen lisärakentamisen avulla

Varalan urheiluopiston asemakaavan muutos hyväksyttiin tiistaina Tampereen yhdyskuntalautakunnassa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tampereen Tahmelassa sijaitsevan Varalan urheiluopiston toiminnan laajentaminen lisärakentamisen avulla. Tavoitteena on myös vaalia alueen arvokasta kulttuuri- ja luonnonympäristöä. Noin 5,43 hehtaarin kaava-alueella on useita eri-ikäisiä urheiluopiston toimintaan liittyviä koulutus-, majoitus- ja virkistystoiminnan rakennuksia. Kesäisin alueella toimii myös ulkoliikuntaa ja kiipeilyä tarjoava seikkailuhuvipuisto Flowpark. Varalan urheiluopiston toiminta on alkanut alueella vuonna 1909. Suunnittelualueen läntisen tontin omistaa Varalan säätiö ja itäisen tontin ja puisto- ja katualueet Tampereen kaupunki. Urheilukeskuksen rakennuksia laajennetaan Muutettu asemakaava mahdollistaa urheiluopiston rakennusten laajentamisen päärakennuksen, Kalliolan ja Majalan osalta sekä rannassa. Pääkäyttötarkoitukseksi merkitään urheiluun liittyvää opetus- ja kurssitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennusoikeudesta enintään puolet voidaan käyttää majoitustoimintaa varten. Historiallisten ja uudempien opistorakennusten ja pihan vanhojen rakenteiden säilyminen turvataan asemakaavassa kaavamerkinnöillä. Pihan omaleimainen luonne, kalliojyrkänteet, arvokasvien elinympäristö ja liito-oravan liikkumisyhteydet turvataan myös suojelumerkinnöin. Hulevesien käsittelystä on annettu kaavamääräykset. Muutetussa asemakaavassa pysäköintipaikkoja tulee uudisrakennuksen alle maanalaiseen halliin sekä pihalle. Puistoalue muuttuu lähivirkistysalueeksi ja siitä erotetaan pieni pysäköintialue Varalankadun varteen. Sähkömuuntamolle osoitetaan kaavassa uusi tontti Varalankadun varteen. Virkistysalue nimetään Varalanmutkanpuistikoksi. Asemakaavan suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 14 620 kerrosneliömetriä. Alueeseen kuuluu Pyhäjärven vesialuetta täyttömaineen ja pieni viheralue Pyynikintien ja Varalankadun kulmauksessa. Rakennusoikeus kasvaa asemakaavan muutoksen myötä yhteensä 4490 kerrosneliömetriä. Kaava oli nähtävillä viime vuoden lopulla Varalan urheiluopiston alueen asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä viime vuoden lopulla. Tampereen kaupungin tiedotteen mukaan ehdotuksen saama palaute on huomioitu kaavaratkaisussa. Kaava-aineistoon on lisätty esisuunnitelma joukkoliikennepysäkin ja jalankulkuympäristön parantamisesta Varalan pysäkin ympäristössä Pyynikintiellä. Suunnitelmaan kuuluu myös varaus tilausliikennepysäkille. Liikenneselvitystä on täydennetty liikennelaskennalla ja pysäköintitarkastelulla, joiden avulla tarkennettiin kaavan vaikutusten arviointia lisärakentamisen aiheuttaman liikenteen osalta. Pysäköintipaikkojen riittävän määrän varmistamiseksi kaavaan on lisätty yleismääräys autopaikkoja koskevan määräyksen tulkinnasta.