Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Pyöräilijöille lisää oikeuksia Tampereella, mopoautot pois rantatunnelista – katso, miten merkittävästi uusi laki muuttaa katukuvaa kesäkuun alusta alkaen

Uuden tieliikennelain vaikutukset alkavat näkyä Tampereen ja Pirkanmaan katukuvassa välittömästi kesäkuun alusta lähtien. Ripeimmin muuttuu osa liikennemerkeistä. – Nykyiset polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty -merkki sekä jalankulku ja polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty -merkki muuttuvat, ja muutokset pitää tehdä heti, Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Timo Seimelä kertoo. Jos mopoilu halutaan jatkossa kieltää näin merkityillä väylillä, merkistä pitää löytyä oma kuvasymboli mopoille. Käytännössä kieltomerkit on uusittava kokonaan. – Meillä ei ole tällä hetkellä tiedossa maastossa olevien merkkien sijaintia ja määrää katuverkolla. Kattava liikennemerkkirekisteri valmistuu tänä vuonna. – Ainoa paikka, jonka itse tiedän, löytyy Hervannan valtaväylän eteläpäästä, jossa pyöräily on kielletty ajoradalla. Senkin merkin tarpeellisuutta täytyy vielä selvittää. Koko Pirkanmaan maantieverkolla on uusittavia jalankulun, polkupyöräilyn ja mopoilun kieltäviä merkkejä noin 40 kappaletta. Mautot pois tunnelista Tampereen Rantatunnelin merkintöjä uusitaan siten, että jatkossa mopoautolla ei enää saa ajaa tunnelin läpi. Tunnelin nykyiset traktorilla ajo kielletty -merkit vaihdetaan uusiin vastaaviin merkkeihin. Uusitussa kieltomerkissä on kopillinen traktori, ja se kieltää ajamisen myös moottorityökoneella ja kevyellä nelipyörällä eli mopoautolla. – Merkit sijoitetaan tunnelien suille vanhojen traktorimerkkien tilalle niin, että väylältä on vielä mahdollisuus poistua mopoautolla, tienpidon asiantuntija Antti Laine Pirkanmaan ely-keskuksesta sanoo. Rantatunnelin mopoautokielto piti toteuttaa jo aiemmin. Koska lisäkilpiä ei haluttu käyttää, se voidaan toteuttaa vasta nyt sisällöltään laajentuneen uuden kieltomerkin avulla. Pyörä tulee edestä Tieliikennelaki tuo lisäksi Tampereelle monia pilottikohteita, joissa testataan aikaisempia vapaampaa ja sallivampaa pyöräliikennettä. Neljällä ajoneuvoille yksisuuntaisella kadulla sallitaan liikennemerkin lisäkilvillä kaksisuuntainen pyöräily. Kohteet ovat Lähteenkatu, Kyttälänkatu, Tuomiokirkonkatu ja Puuvillatehtaankatu. Lähteenkadulla tätä eurooppalaistyylistä liikennöintitapaa on testattu aiemminkin. – Ramboll Finland tekee parhaillaan selvitystä pilottikohteista. Saatujen kokemusten perusteella päätetään jatkosta ja laaditaan mahdollisia lisäohjeita, Timo Seimelä kertoo. Huhtikuussa hyväksyttiin niin ikään Pinninkadun katusuunnitelmat. Niiden mukaan kaksisuuntainen pyöräily sallittaisiin Pinninkadulla Vellamonkadun ja Kullervonkadun välisellä osuudella. Kohteen rakentaminen alkaa näinä päivinä. Kaksisuuntaiset pyöräreitit tuovat kaduille uusia varoitus- ja kieltomerkkejä autoilijoille. Sekä heiltä että pyöräilijöiltä edellytetään ennakointia ja varovaisuutta, kun liikenneolot ja osittain ajosuunnatkin muuttuvat. Uusi väistämismerkki Toinen uusi pyörä- ja autoliikenteeseen vaikuttava sääntö on pyöräilijän tienylityspaikka -liikennemerkki. Siitä haetaan kokemuksia kahdessa kadun ja pyöräväylän risteyksessä eli Ratinanraitin–Voimakadun ja Eteläpuiston–Koulukadun liittymissä. Pyöräilijän tienylityspaikka tarkoittaa autoilijoille samaa kuin perinteiset väistämisvelvollisuus risteyksessä -merkki (kärkikolmio) sekä STOP-merkki. Autoilijan on väistettävä risteävää liikennettä. Uutta sinivalkoista merkkiä käytetään vain rakenteellisesti korotettujen pyörätienjatkeiden yhteydessä. Uusia pyöräkaduiksi merkittyjä katuja, joilla muut saavat liikkua ja ajaa pyöräilyn ehdoilla, kaavaillaan esimerkiksi Rongankadun eteläreunaan ja Korkinmäenkadun eteläpäähän. Tampereella riittää töitä myös suojateiden ja pyörätienjatkeiden merkintöjen korjaamisessa uuden tieliikennelain mukaisiksi. Jatkossa pyörätienjatke merkitään ainoastaan silloin, kun pyöräilijä on etuajo-oikeutettu katua ylittäessään. – Meillä on ollut jo muutaman vuoden käytössä ajoratamerkintärekisteri. Sen avulla etsitään kohteet, joissa pyörätienjatke-merkinnät pitää poistaa tai muuttaa suojateiksi. Uusissa katusuunnitelmissa muuttuneet merkintäperiaatteet on jo huomioitu. Pyörätienjatkeiden merkintöjen muuttamisella on kahden vuoden siirtymäaika. Tampereella töiden aikataulu on vielä avoinna. ELY lupaa korjata vastaavat merkinnät omilla väylillään jo tämän vuoden aikana. Lisäkilvissä iso työ Uuden tieliikennelain mukaan ajoväylän kanssa risteävän pyörätien kaksisuuntaisuus on osoitettava keltapohjaisella lisäkilvellä H23.1. Kilpeä käytetään kärkikolmion ja STOP-merkin yhteydessä. – Tampere on toiminut näin jo vuosia, mutta jonkin verran puutteita on vanhoilla väylillä. Tämä on liikenneturvallisuuden kannalta hyvin tärkeä asia, joten pyrimme lisäämään puuttuvat lisäkilvet mahdollisimman pikaisesti, Timo Seimelä lupaa. Pyöräteillä sekä yhdistetyillä tai rinnakkaisilla pyörätiellä ja jalkakäytävällä kaksisuuntaisuus on ilmoitettava vastaavasti sinipohjaisella nuolilisäkilvellä. Kuntaliitto ja yksittäiset kunnat vastustivat tätä vaatimusta sen kalleuden takia, sillä merkintätarpeita on koko maassa valtavasti. – Uusiin katusuunnitelmiin kilpiä on jo lisätty, mutta se, miten toimitaan nykyisten väylien osalta, on vielä sopimatta. Siirtymäaika on kymmenen vuotta, mutta esimerkiksi Helsinki on päättänyt toteuttaa kaikki lisäkilvet jo tämän vuoden aikana. Rahaa palaa miljoonia Pirkanmaan ely-keskuksen hallinnoimilla väylillä on tarvetta lähes 2000:lle kaksisuuntaisen pyörätien lisäkilvelle, arvioi tienpidon asiantuntija Antti Laine. – Kaikki valtion vastuulla olevat jalkakäytävät ja pyörätiet ovat kaksisuuntaisia, joten ne on myös merkittävä. Ely-keskuksella on käytössä muutoksiin tänä vuonna noin 350 000 euron määräraha. Koko maassa ensivaiheen muutokset maksavat 5–6 miljoonaa. Kymmenen vuoden aikana tieliikennelain edellyttämät muutokset valtion maantieverkolla maksavat arviolta 70 miljoonaa euroa. Tosin moni vanha merkki, kyltti tai opaste olisi tänä aikana uusittava joka tapauksessa. Tampereen kaupungille uuden tieliikennelain edellyttämät liikennemerkkimuutokset aiheuttavat vähintään puolen miljoonan euron lisäkustannukset. Summa voi nousta jopa yli miljoonaan euroon. Hinnan arviointia vaikeuttaa se, että kaupungilta puuttuu oma liikennemerkkirekisteri. Sitä ollaan nyt hankkimassa. Lakivalmistelussa liikennemerkin käyttöiäksi arvioitiin noin kymmenen vuotta. Todellisuudessa merkkien elinkaari on kaksikin kertaa pidempi. Liikennelaki Vasemmalle pysäköinti taajamissa vaatii pelisilmää autoilijoilta Pirkanmaan maanteille tulee lisää ohituskielto päättyy -merkkejä, ja uudet sekä korjattavat sulkuviivat ja -alueet maalataan valkoisiksi. Maanantaina 1. kesäkuuta alkaen autoilijat saavat taajamamerkkien sisäpuolisilla alueilla oikeuden, josta ei ilmoiteta heille millään liikennemerkillä tai lisäkyltillä. Auton saa pysäyttää ja pysäköidä myös vastaantulevan kaistan reunaan, tien vasemmalle puolelle ja keula kohti vastaantulevaa liikennettä. Ja nyt tarkkana: Sääntö on voimassa kaksisuuntaisilla teillä ainoastaan taajamissa eli kuntien ja kaupunkien keskusta-alueilla. Yksisuuntaisilla teillä saa aina pysäyttää ja pysäköidä vasemmalle, ellei sitä ole kielletty liikennemerkeillä. Laki lisää joustoja Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Timo Seimelä kehottaa autoilijoita käyttämään oikeuttaan maltillisesti ja harkiten. Lain mukaan vasemmalle puolelle pysäköinti ei saa vaarantaa tai haitata liikennettä. Ajoneuvo on pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle tien reunaa. Varsinkin liikkeellelähdöt vasemmalta voivat olla vaarallisia, sillä autoilijan on havainnoitava tilanteessa sekä edestä että takaa tulevaa liikennettä. Jos oman auton eteen on vielä pysäköity toinen ajoneuvo, keulaa on käännettävä melko pitkälle vastaantulevien kaistalle. Nokkakolarin riski kasvaa. – Lakimuutos lisää joustavuutta. Kännykkää tai muuta teknistä apulaitetta saa käyttää, kun auto on pysähtyneenä esimerkiksi liikennevaloihin. Pysäköintikiekon käyttöpakkokin poistuu, eli pysäköinnin alkamisajankohdan voi osoittaa jollakin muulla tavalla, vaikka paperilapulla, Seimelä kertoo. Niin ikään maanantaista lähtien risteävälle kaksi- tai useampikaistaiselle ajoradalle saa kääntyä suoraan sille kaistalle, jota on järkevintä jatkaa. Käännöksissä on otettava huomioon muu liikenne ja noudatettava varovaisuutta. Viivat valkoisiksi Tieliikennelaki tuo Pirkanmaan maanteille lisää ohituskiellon päättymisestä ilmoittavia liikennemerkkejä. – Uuden lain oloissa ohituskielto ei pääty seuraavaan risteykseen vaan päättymisestä kertovaan merkkiin. Pirkanmaalla on noin 30 sellaista paikkaa, joihin tällaiset merkit on lisättävä, tienpidon asiantuntija Antti Laine Pirkanmaan ely-keskuksesta laskee. Sekä ohituskiellon alkaminen että sen päättyminen ilmoitetaan tien molemmin puolin sijoitettavilla liikennemerkeillä. Sulkuviivojen väri vaihtuu keltaisesta valkoiseksi viimeistään kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa kaikilla teillä. Myös sulkualueiden ruudukot maalataan valkoisiksi. – Kaikki uudet ja korjattavat kuluneet merkinnät tehdään heti valkoisina. Sulkualueita maalataan valkoisella viime vuoden päällystyskohteissa sekä kuluneissa kohteissa. Oikaisu 29.5.2020 kello 8.56: Korjattu kolmannen kyltin kuvateksti. Kuvatekstissä luki ensin, että merkki sallisi kaksisuuntaisen pyöräilyn yksisuuntaisella kadulla. Todellisuudessa kaksisuuntainen pyörätie merkitään tällä merkillä. Lisätty juttuun kuva kyltistä, joka kertoo, että kaksisuuntainen pyöräily on sallittua yksisuuntaisella kadulla.